עוסק מורשה או פטור

טיפ ראשון

שלום , כאן רו"ח יורם שיפר

 

בעיה בה מתחבטים עצמאים רבים השואלים את עצמם כיצד להתחיל את הצעד הראשון בעסקים .

עוסק מורשה ? עוסק פטור ? מה זה ומה השיקולים אם להיות עוסק מורשה או עוסק פטור

כאשר אדם מבקש לפתוח עסק , כצעד ראשון , עליו להירשם במשרדי מס ערך מוסף כעוסק – עוסק מורשה או עוסק פטור

מהו "עוסק פטור"?

א) אם מחזור-העסקאות השנתי הצפוי נמוך מהסכום הקבוע בחקיקה (המשתנה מדי פעם ועומד  בשנת 2016 על סך של (99,006ש"ח), קיים פטור מהגשת דוחות ותשלום למע"מ.

כאשר מחזור-העסקאות יגיע לסכום הקבוע כאמור, יש להפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח.

לתשומת-לב – לעוסק פטור אסור להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו (אלא קבלות בלבד) , כמו-כן, הוא אינו רשאי לקזז מס תשומות בגין הוצאותיו.

ב) יחד עם האמור לעיל, יש לדעת, כי קיימים בעלי עיסוקים ומקצועות, החייבים להירשם כעוסקים מורשים, וזאת ללא כל קשר לגובה מחזור-העסקאות השנתי שלהם.

בעלי עיסוקים כאמור, הם למשל: רופאים, אדריכלים, טכנאים, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות.

מי חייב להירשם כעוסק מע"מ, ומתי?

אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, סחורות, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם – חייבים להירשם כעוסקים במע"מ.

הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו הוחל בפעילות העסקית.מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז עליו להוכיח כי אכן מוקם עסק.

על ההבדלים בין עוסק מרשה ועוסק פטור והשיקולים בעד או נגד ניתן לקרוא בקישור

http://www.ucan2.co.il/arc6.aspx

להתראות בטיפ הבא!

בברכה

רו"ח יורם שיפר

זיו שיפר ושות' – רואי חשבון

סניפים: חיפה – ת"א – טבריה