סיפורי הצלחה

ביטול קנסות מע"מ בסכום של מעל 550,000 ש"ח

פנה למשרדנו בעל עסק אשר עזב את הארץ בשנת 2011 .

באותה שנה הוא לא הגיש דוחות למע”מ בגין עסקאותיו הואיל ולא היו בידו אמצעים לשלם את הדוחות הללו.

אותו בעל עסק שב לארץ ושלטונות מע”מ דרשו ממנו סכומים בגין הדוחות שלא הוגשו שנקבעו לסך של כ 566,000 ₪.

ספרי החשבונות של העסק נעלמו ולא ניתן היה לאתר את הסכומים לדיווח בגין התקופות החסרות.

 

משרדנו טיפל בתיק זה , דאג להגיע להסדר בעניין הגשת הדיווחים החסרים , הלקוח שילם למע”מ כ 20,000 ₪ וכל החובות בוטלו.

 

pdf icon לחץ כדי לראות את מצב חשבון הלקוח ברשות המיסים

לא הגיש דוחות במשך 10 שנים וראו מה קרה.....

פנה למשרדנו לקוח אשר ניהל עסק אך לא הגיש דוחות למס הכנסה במשך 10 שנים.

בגין הפיגורים הללו הוא נקנס בסכום כולל של  256,960 ₪ לפי הפירוט שלהלן:

 

עבור שנת 2005 חוייב בקנסות על סך של 83,080 ₪

עבור שנת 2006 חוייב בקנסות על סך של 41,370 ₪

עבור שנת 2007 חוייב בקנסות על סך של 37,780 ₪

עבור שנת 2008 חוייב בקנסות על סך של 32,640 ₪

עבור שנת 2009 חוייב בקנסות על סך של 31,590 ₪

עבור שנת 2010 חוייב בקנסות על סך של 30,500 ₪

 

לאחר שטיפלנו בתיק:

  1. בוטלו כל הקנסות למעט 2,000 ₪ בגין כל שנה.
  2. הלקוח קיבל החזרים בסך של 107,702 ₪.
  3. הלקוח החל להתנהל בעזרתנו בצורה מסודרת והוא ישן בשקט – לאחר שנים של חרדות.

pdf icon לחץ כדי לראות את הקנסות שחוייבו בכל שנה ואת ההחזרים שהלקוח קיבל בסוף הטיפול שלנו.

pdf icon סכום הקנס שבוטל לשנת 2005

pdf icon סכום הקנס שבוטל לשנת 2006

pdf icon סכום הקנס שבוטל לשנת 2007

pdf icon סכום הקנס שבוטל לשנת 2008

pdf icon סכום הקנס שבוטל לשנת 2009

pdf icon סכום הקנס שבוטל לשנת 2010

החזרי מס ללקוח בשל נכות

פנה אלינו לקוח הסובל מבעיות בריאותיות מזה שנים רבות.

מחלקת מימוש זכויות במשרדנו טיפלה בלקוח ובסוף הטיפול לאחר שהצלחנו להוציא לו פטור ממס אשר חל רטרואקטיבית למספר שנים.

הגשנו בקשה להחזרי מס והלקוח קיבל במצטבר סכום של 752,051 ש”ח לחשבון הבנק שלו.

pdf icon ריכוז החזרי המס בסך כולל של 752,051 ש"ח.

pdf icon שומות מתוקנות לכל השנים

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה