מס דיבידנד

דיבידנד מועדף בשיעור מס של 25%

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

מה זה מס דיבידנד

מס דיבידנד הוא מס המוטל על בעלי מניות בחברה, שהודיעה על כוונתה לחלק את הרווחים שלה לבעלי המניות. המס מוטל על מקבל הדיבידנד ולא על החברה המחלקת אותו. הדיבידנד מוכר כתשלום המועבר על ידי החברה לבעלי המניות שלה, בדרך כלל מתוך הרווחים שנצברו כעודפים הראויים לחלוקה, כלומר מהרווחים הנקיים לאחר תשלום מס חברות, אם החברה צריכה לשלם מס חברות.

על פי הוראת שעה, חברה שיש לה רווחים ראויים לחלוקה יכולה לחלק דיבידנד בשיעור מס של 25% בלבד (דיבידנד מוטב).
​שיעור מס בחלוקת דיבידנד ללא הוראת השעה חייב במס בשיעור 30% ועוד 3% מס יסף במידה וההכנסה של המקבל עולה על הסך של 640,000 ש”ח לשנה – כלומר ,במקרה של חלוקת דיבידנד מוטב יכול להיווצר​​​ חיסכון מס של 8%  הואיל ועל סכום הדיבידנד הזה לא חל מס יסף.

מהם התנאים בהם חייבים לעמוד?​

1. הכנסתו הממוצעת של מקבל הדיבידנד בשנים 2017 – 2019 לא תפחת מהכנסתו הממוצעת לשנים 2015 – 2016.

2. בחברה קיימים רווחים ראויים לחלוקה ליום 31/12/2016

3. סכום הדיבידנד לא יעלה על סכום הרווחים הללו כפי שהם מופיעים במאזן החברה ליום 31/12/2016.

4. הדיבידנד חולק עד ליום 30/9/2017.

הוראת שעה זו חלה על כלל החברות במשק וכפופה למתן הצהרה חתומה בדבר עמידה בתנאים שלעיל.

משרדנו החל כבר בטיפול בחברות רבות אשר מעוניינות לחלק דיבידנד מוטב ואנחנו ערוכים לתת מענה וייעוץ לכל פייה בעניין זה.

חשוב מאד לעמוד בזמנים שנקבעו בהוראת השעה על מנת לא להחמיץ את ההזדמנות הזו במידה ויש כוונה לחלק את רווחי החברה.

 

מאפייני מס דיבידנדים בישראל

סעיף 2 (4) לפקודת מס הכנסה קובע חובת תשלום מס הכנסה גם על דיבידנדים, כולל דיבידנד המשולם מתוך רווחי ההון של החברה, ריביות, הפרשי הצמדה או דמי ניכיון. על פי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה יש לגבות את המס במקור, כלומר עוד לפני העברת התשלום לבעלי המניות.
החוק בישראל קובע את שיעורי המס לחברות וליחידים המקבלים דיבידנד, שיעור המס המוטל על יחיד הוא 25%, ולבעל מניות מהותי שיעור המס הוא 30%. על ההכנסה של יחיד העולה על 650,000 ש”ל לשנה חל מס נוסף בשיעור 3%, ויחד עם מס חברות, המס הכולל מגיע ל-48.4% על הרווח המחולק.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא ניהול עסק

 

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה