ביקורת פנים, מערכות מידע וניהול סיכונים

משרדנו מספק שירותי ביקורת פנימית, ביקורת מערכות מידע וניהול סיכונים

באמצעות צוות בעל הסמכות מקצועיות וניסיון עשיר הכולל רואי חשבון, מהנדסי

תעשייה וניהול, כלכלנים, מבקרים פנימיים מוסמכים, מבקרי מערכות מידע

מוסמכים, בעלי הסמכה בתחום ניהול סיכונים ובקרות במערכות מידע

ובעלי הסמכה בניהול סיכונים.

 

ביקורת מערכות מידע

 • שימוש בכלי ביקורת ממוחשבים לניתוח נתונים
 • בחינת תקינות ממשקים בין מערכות
 • ניתוח מידע מבסיסי נתונים של מערכות שונות
 • ביצוע סקר סיכוני מערכות מידע
 • ביצוע סקר סיכוני אבטחת מידע
 • בחינת תהליכי העבודה ביחידת המחשב בארגון
 • בחינת עמידה בכללי IT Governance
 • ביקורת ניהול הרשאות
 • ב. ביקורת חקירתית
 • סקר לאיתור ומניעת הונאות
 • ביקורת חוקרת בהתעורר חשד לחשד
 • הכנת חוות דעת לבית משפט
 • שיתוף פעולה עם עורכי דין בביצוע חקירות וניתוחי אירועים
 • בניית מערכת “אורות אדומים” לאיתור חריגים בבקרה שוטפת

ביקורת פנימית וניהול סיכונים

 • שרותי ביקורת פנימית
 • ניהול ובקרת סיכונים
 • בדיקת איכות הביקורת הפנימית
 • בניית תשתיות ניהול ליחידות ביקורת
 • בחינת תאימות לרגולציות
 • ביקורת וייעוץ בתחום האכיפה המנהלית

SOX

 • ליווי והטמעת פרויקטי SOX מלא בחברות נסחרות וחברות מממשלתיות
 • ליווי והטמעת פרויקטי ISOX
 • שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע, סייבר והנדסת תעשייה וניהול

ייעוץ   IT

 • הכנת תוכנית אב למחשוב
 • סקירת / הכנת מסמכי אפיון למערכת מידע
 • יעוץ בבחירת מערכת מידע חדשה
 • ליווי / ניהול פרויקט הטמעת מערכת מידע חדשה בארגון
 • הסבת וטיוב נתונים במעבר בין מערכות מידע
 • יעוץ בארגון וניהול יחידת      IT
 • ניהול סיכונים במערכות מידע
 • ייעוץ ועזרה בתהליכי התקשרות עם ספקים בתחום ה IT

סייבר

 • סקר סיכוני סייבר
 • חקירת פשעי סייבר Computer Forensics
 • מענה לאירוע תקיפה
 • בדיקות חדירה  – Penetration Tests
 • זיהוי נקודות חולשה במערך ה- IT בארגון
 • בחינת אבטחת המידע ברשתות אלחוטיות / בבסיסי הנתונים / ביישום
 • האפליקציות
 • בחינת החוזק של ההצפנות שבשימוש הארגון
 • בחינת יכולת השחזור מגיבויים
 • סקירת קוד לאיתור חשיפות
 • ביצוע הדרכות והעלאת מודעות