גיוס אשראי חוץ בנקאי

במדינת ישראל המערכת הבנקאית הינה הספק העיקרי בתחום המימון לעסקים. כמו כן, לצד פעילות המימון של הבנקים המסחריים קיימת גם אפשרות של גיוס אשראי חוץ בנקאי – פעילות מימון חוץ בנקאיות – גופים פיננסים אשר מעמידים מקורות מימון לעסקים במגוון תחומי עיסוק.

 

הלוואה חוץ בנקאית נוחה ופשוטה יחסית לקבלת מימון מבלי להגדיש את האובליגו (ההתחייבות) בחשבונות הבנק.

מידע מפורט בעמודים הבאים: