גיוס אשראי חוץ בנקאי

במדינת ישראל המערכת הבנקאית הינה הספק העיקרי בתחום המימון לעסקים. כמו כן, לצד פעילות המימון של הבנקים המסחריים קיימת גם אפשרות של גיוס אשראי חוץ בנקאי – פעילות מימון חוץ בנקאיות – גופים פיננסים אשר מעמידים מקורות מימון לעסקים במגוון תחומי עיסוק.

 

הלוואה חוץ בנקאית נוחה ופשוטה יחסית לקבלת מימון מבלי להגדיש את האובליגו (ההתחייבות) בחשבונות הבנק.

מידע מפורט בעמודים הבאים:

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה