בניית תוכנית עסקית

תוכנית עסקית משמשת כמסמך ייצוגי של החברה כלפי חוץ לצורך הצגתה בפני גופים פיננסים, גיוס משקיעים, ספקים, לקוחות ובחינת כדאיות כלכלית ועוד. בניית התוכנית העסקית מתייחסת לכל מרכיבי העסק, מהוות שיקוף מהות העסק וכמו כן כלי עבודה משמעותי המסייע לבעלי החברה ועובדיה.

 

התוכנית העסקית כוללת

 

החברה

 • תאור פעילות החברה.
 • בעלי מניות.
 • מבנה ארגוני וכוח אדם.
 • מוצרים ושירותים.
 • מרכזי רווח וניתוח עונתיות.
 • התפלגות ספקים.
 • תאור הענף.

 

אבחון בעיות והזדמנויות

 • קהל היעד – התפלגות לקוחות.
 • מיקוד שיווקי.
 • בחינת מתחרים בשוק.
 • בחינת יתרונות יחסיים: טכנולוגיה/קשרים/הון/משאבי אנוש.

 

ניתוח דוחות כספיים

 • דוחות רווח והפסד – ניתוח ויחסי רווחיות.
 • מאזני החברה – ניתוח ויחסים פיננסים.

 

תוכנית עבודה

 • אבחון מצב קיים.
 • צפי השקעות נדרשות ומקורות אפשריים להשגתן.
 • בניית תקציב שנתי חזוי.
 • הנחות לתקציב.

 

תוכנית עסקית היא בבחינת היסודות שעליהם ניתן להניח הקמת עסק חדש או פיתוח יוזמה כלכלית חדשה ולעיתים היא בבחינת קרש הצלה לעסק בדעיכה או משבר כלכלי.

 

רוצה לכתוב תוכנית עסקית שתעזור לך בגיוס אשראי? פנה אל רואה חשבון מומחה
ובעל ניסיון התקשרו עכשיו 073-2520000