עוסק מורשה

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

פתיחת תיק עוסק מורשה ברשויות המס מהווה צעד גדול ומשמעותי בחיים, וההחלטה מאפשרת להגיע לעצמאות כלכלית ולהצלחה עסקית, כל עוד מתנהלים נכון ונעזרים באנשי מקצוע מיומנים כמו רואה חשבון ויועץ מס. כאשר מעוניינים לפתוח עסק חדש במדינת ישראל יש לבחור באחת מצורות ההתאגדות האפשריות, ואחת מצורות הרישום המרכזיות והנפוצות ביותר היא עוסק מורשה.

אדם המעוניין להקים עסק חדש חייב לפתוח תיק עוסק במע”מ, מס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי. התחנה הראשונה שבה עליו לבקר היא משרד מע”מ האזורי לפי כתובת העסק, ויש להצהיר בפני פקיד השומה במע”מ על מחזור העסקאות השנתי הצפוי וסוג העיסוק. אם מחזור העסקאות השנתי צפוי להיות גבוה מ-120,000 ₪ חייבים ברישום כעוסק מורשה. בנוסף לזאת, יש בעלי מקצועות וסוגי עיסוק המחייבים רישום במע”מ רק כעוסק מורשה, כמפורט בהמשך המדריך.

כיום ניתן לפתוח תיק עוסק מורשה באופן מקוון לחלוטין, לבד או בעזרת מייצג מוסמך כמו רואה חשבון. עם זאת, מומלץ לפתוח תיק עוסק בעזרת רואה חשבון מקצועי כדי להימנע מביורוקרטיה ומעיכובים בפתיחת התיק.

מה זה עוסק מורשה?

באופן כללי, עוסק מורשה הוא מעמד (צורת התאגדות עסקית) לעניין מע”מ, וכפי שציינו זו אחת מצורות הרישום הנפוצות ביותר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל.

ראוי לציין כי החל משנת 2024 נקבע מעמד עוסק זעיר לענייני מס הכנסה, כאשר לעניין מע”מ ממשיכים להשתמש במושג של עוסק פטור ועוסק מורשה. עוסק זעיר לפי התיקון לחוק הוא בעל עסק שמחזור העסקאות השנתי שלו כפי שהוא מדווח למע”מ הוא עד 120,000 ₪, כלומר עד התקרה שנקבעה בתקנות עבור עוסק פטור, לכן אם מתכננים לפתוח עסק חדש כדאי להכיר אפשרות זו מאחר שעוסק זעיר זכאי לנכות הוצאות בשיעור של עד 30%, בכפוף לתנאים שנקבעו.

חוק המע”מ קובע כי עוסק הוא מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עיסוקו ובלבד שהוא אינו מלכ”ר או מוסד כספי. על מנת להפוך לעצמאי ולהקים עסק יש להיות תושב ישראל מעל גיל 18, וכאמור חייבים לפתוח תיק ברשויות המס. רוב היזמים מקימים עסקים קטנים או בינוניים, אך אם צופים מחזור הכנסות שנתי נמוך ומתחת לתקרה שנקבעה בתקנות, 120,00 ₪ נכון לשנת 2024,, אפשר להירשם ברשויות המס כעוסק פטור, זהו סטטוס מיוחד המתאים לעסקים קטנים (זעירים) עם מחזור עסקאות שנתי נמוך.

בתוך כך, סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) קובע כי ישנם בעלי מקצועות וסוגי עיסוק החייבים ברישום כעוסק מורשה, ללא תלות בגובה מחזור העסקאות השנתי. בהמשך המדריך נפרט אילו בעלי מקצועות וסוגי עיסוק חייבים לפתוח עוסק מורשה.

חשוב לדעת כי עוסק מורשה חייב על פי התקנות לגבות מע”מ על כל עסקה (למעט מקרים חריגים), ובנוסף עליו להעביר את סכום הגבייה של המע”מ לרשות המסים. לכן, העצמאי חייב להוסיף לסכום העסקה עם הלקוח מע”מ בשיעור של 17%. כמו כן, הוא רשאי לקזז מע”מ מתשלומים בגין הוצאות ורכישות לעסק (מס תשומות) ועליו להפיק חשבונית מס בגין כל עסקה. לאחר קבלת התגמול (תשלום) העוסק המורשה חייב להוציא גם קבלה, ואם הוא מקבל תשלום במעמד הוצאת חשבונית המס הוא רשאי להנפיק מסמך הנקרא חשבונית מס/קבלה.

אחד מההבדלים המרכזיים בין עוסק מורשה לעוסק פטור טמון בהתנהלות השוטפת מול רשות המיסים. עוסק פטור נדרש רק בדיווח שנתי ומאחר שהוא אינו גובה מע”מ, הוא אינו נדרש לדווח ולשלם מע”מ אחת לחודש או חודשיים, לעומת עוסק מורשה שחייב להגיש דוח מע”מ תקופתי פעם בחודש או חודשיים, בהתאם למחזור העסקאות. על כן, חשוב לזכור כי חובת הדיווח לרשות המיסים וניהול הספרים ופנקסי החשבונות (הנהלת חשבונות) של עוסק מורשה הינה מורכבת ויקרה יותר מזו של העוסק הפטור.

כל עוסק מורשה חייב לדווח על מחזור העסקאות שלו למע”מ, ובנוסף הוא חייב לדווח על המע”מ שהוא גבה מלקוחותיו ועל המע”מ שהוא קיזז מרכישות והוצאות שוטפת לבית העסק. כמו כן, העוסק המורשה חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, כאשר ההכנסה שלו נחשבת כהכנסה מיגיעה אישית לכם המס המוטל עליו מחושב על פי מדרגות המס, בדומה לעובדים שכירים, אך בשונה מהשכיר העוסק המורשה רשאי לקזז הוצאות מוכרות לצורך חישוב מס הכנסה, כלומר הוצאות מותרות בניכוי.

ראוי לציין כי ההתנהלות השוטפת מול רשויות המס כרוכה בביורוקרטיה מורכבת ורבים מהעצמאים חוששים מכל מגע או מכתב שמגיע ממס הכנסה, מע”מ או ביטוח לאומי. כמו כן, ידוע כי רבים מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים בישראל אינם מצליחים לשרוד את שנתם הראשונה מאחר שאין להם מספיק ידע לניהול עסקים ולהתנהלות פיננסית נכונה וחכמה, לפיכך מומלץ לכל עוסק מורשה לערב רואה חשבון כבר בשלב הקמת העסק.

ישנם שיקולים רבים לבחירת צורת ההתאגדות במע”מ, ובעזרת רואה חשבון ניתן להגיש דוחות בזמן, ללא טעויות, ובנוסף זוכים לייצוג מקצועי מול רשויות המס, לייעוץ פיננסי חשוב וניתן לבצע תכנון מס אופטימלי כדי להקטין את חבות המס.

למידע נוסף, לליווי ולייצוג מקצועי וליצירת קשר עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ – לחץ כאן

הבדלים בין עוסק מורשה לעוסק פטור

פרמטר

עוסק פטור

עוסק מורשה

מס ערך מוסף

לא גובה ולא משלם

חייב בגביית ובתשלום מע"מ

מס הכנסה

ללא הבדל

ללא הבדל

דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ללא הבדל

ללא הבדל

ניהול ספרים

קל (אפשר לבד)

מורכב, עדיף בעזרת רו"ח

ניהול ספרים

דוח שנתי למס הכנסה

דיווח חודשי או דו חודשי למע"מ ודוח שנתי

עלות רואה חשבון

זול, החל מ-200 ₪ לחודש

יקר יותר, החל מ-400 ₪ לחודש

מחזור עסקאות שנתי

עד 107,692 ש:ח

ללא הגבלה

תדמית

עסק זעיר

עסק אמין ורציני

רישום העסק ברשות המסים כעוסק מורשה

בפתיחת עוסק מורשה יש לבחור באחת משלוש הדרכים הבאות:

רישום מקוון באתר רשות המיסים – יש למלא טופס 821 ולצרף מסמכים נלווים כגון צילום ת”ז + ספח, צ’ק מבוטח או אישור ניהול חשבון מהבנק, הסכם שכירות או רכישת מקום לפעילות העסק, תעודה מקצועית (בהתאם לצורך).

רישום פיזי במשרדי מע”מ ומס הכנסה – יש לזמן תור למשרד מע”מ האזורי, למלא ולהגיש טופס 821 עם מסמכים נלווים, להצהיר על מחזור העסקאות השנתי וסוג העיסוק, ולאחר קביעת צורת ההתאגדות מקבלים תעודת עוסק מורשה זמנית. לאחר מספר שבועות מקבלים בדואר תעודה קבועה. בנוסף לפתיחת התיק במשרד מע”מ יש לפתוח תיק במס הכנסה (טופס 5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה). אם העוסק מתכנן להעסיק עובדים עליו לפתוח תיק ניכויים. כמו כן, יש לפתוח תיק עצמאי בביטוח לאומי (אפשר באופן מקוון), ולאחר הרישום מקבלים פנקס מקדמות.

רישום עוסק מורשה בעזרת רואה חשבון (מומלץ) – הרישום מתבצע באופן מקוון ממשרדו של רואה החשבון ללא צורך בהתייצבות במשרדי רשות המסים. מומלץ להיעזר ברואה חשבון (או יועץ מס) כדי לפתוח תיק עוסק ברשויות המס, הרישום מתבצע ישירות מהמחשב של רואה החשבון, ובנוסף מקבלים ייעוץ מקצועי.

בעלי מקצוע שחייבים להירשם כעוסק מורשה

סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) קובע כי ישנם בעלי מקצועות וסוגי עיסוק החייבים להירשם רק כעוסק מורשה, גם אם מחזור ההכנסות השנתי שלהם נמוך מ-107,692 ₪. בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים חייבים רישום כעוסק מורשה:

אדריכל, מהנדס, אגרונום, טכנאי, יועץ ארגוני, יועץ מס, כלכלן, מודד, מנהל חשבונות, סוכן ביטוח, עורך דין, שמאי, רופא, פסיכולוג, וטרינר ועוד.

 • נותני שירותים למופעים אמנותיים.
 • ספקי שירות להכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.
 • בעלי עסק בתחום הקצרנות, כתיבה, עריכה ותרגום.
 • בעל בית ספר לנהיגה.
 • סוחרים ומתווכי מקרקעין.
 • סוחרי ומתווכי רכב.
 • בעל בית ספר או גן ילדים פרטי.

התנהלות עוסק מורשה מול מע”מ

בשלב הראשון יש למלא טופס 821 לפתיחת עוסק מורשה במשרד מע”מ, יש להגיע עם תעודת זהות וספח, צילום צ’ק מבוטל ומסמך מזהה על הנכס בו תתקיים הפעילות של העסק. כיום ניתן לפתוח את התיק באופן מקוון וללא עלות באמצעות מילוי הטופס באתר רשות המיסים.

מע”מ (ראשי תיבות של מס ערף מוסף) הוא מס המוטל על הצרכנים והוא תקף למרבית הסחורות והשירותים. כאשר עוסק מורשה שולח או מגיש חשבונית מס ללקוח עליו להוסיף מע”מ בשיעור של 17% ואת המס שהוא גובה עליו להעביר לרשות המיסים, ובאפשרותו לקזז מס תשומות. ניכוי מס תשומות אפשרי רק אם ההוצאה הייתה לצורכי העסק (בהתאם לפקודה), ויש להבחין בין תשומות על ציוד ונכסים קבועים לבין תשומות על הוצאות שוטפות. הנושא מורכב לכן כדאי להשאיר את המלאכה לרואה חשבון מנוסה.

כדאי לדעת כי סכום המע”מ מחושב בשיעור קבוע מסכום העסקה – נכון לשנת 2024 שיעור המע”מ בישראל הוא 17%. החל מינואר 2019 יש להתייחס להוראות החוק לצמצום השימוש במזומן וכדאי לפנות לרואה החשבון כדי להתעדכן בהוראות העדכניות ביותר.

העוסק המורשה חייב לגבות מע”מ בכל עסקה ועליו להוציא חשבונית מס ללקוח, באפשרותו לקזז מע”מ בגין רכישות והוצאות שוטפות לעסק, ועליו לדווח למע”מ פעם בחודש או פעם בחודשיים בהתאם למחזור השנתי.

עוסק מורשה רשאי להוציא חשבונית עסקה כדרישת תשלום ללקוח או חשבונית מס. התקנות קובעות כי אם הלקוח דורש חשבונית מס במקום חשבונית עסקה העוסק חייב להפיק חשבונית מס. מומלץ לבחור תוכנה חכמה ומקוונת לניהול העסק ולהוצאת חשבוניות וקבלות דיגיטליות.

במעמד הרישום במשרד מע”מ העוסק יקבל טופס לדיווח תקופתי וסיסמה לכניסה לאתר רשות המיסים. תקופת הדיווח של העוסק היא אחת לחודש או אחת לחודשיים בהתאם למחזור העסקאות השנתי הצפוי,והסכום הקובע ל-2024 עומד על 1,670,000 ש”ח.

התנהלות נכונה מול מס הכנסה

לאחר הרישום במע”מ יש לפתוח תיק במשרד מס הכנסה, יש למלא טופס 5329 הכולל הצהרה על מקורות הפרנסה. כאמור, ניתן לפתוח את התיק במס הכנסה באופן מקוון או באמצעות רואה חשבון וכך אין צורך להגיע פיזית למשרד מס הכנסה האזורי.

על פי הוראות פקודת מס הכנסה וחוק מע”מ העוסק המורשה חייב לנהל פנקסי חשבונות מיד עם תחילת הפעילות בעסק, לפי הכללים שנקבעו לניהול פנקסי חשבונות. לאחר פתיחת התיק מקבלים בדואר פנקס מקדמות, יש לדווח בכל 15 בחודש על מחזור העסקאות ולשלם את המקדמה על חשבון המס כפי שנקבע בפנקס.

העוסק חייב לנהל את ספרי החשבונות ואחת לשנה עליו למלא ולהגיש דו”ח שנתי על ההכנסות וההוצאות לשנת המס שהסתיימה. יש לנהל את פנקסי החשבונות לפי התקנות, ואת הדוח השנתי ניתן להגיש באופן מקוון, עדיף בעזרת רואה חשבון. את הדוח השנתי למס הכנסה יש להגיש על 30 באפריל באמצעות מילוי טופס 1301, ואין לשכוח למלא את הנספחים. לאחר שידור הדוח השנתי בודקים במס הכנסה האם העוסק המורשה שילם פחות מס מהסכום שהוא שילם באמצעות המקדמות, ואם הוא שילם יותר מס הכנסה ממה שעליו לשלם בפועל, הוא זכאי להחזר מס.

אגב הערה חשובה, עוסק מורשה משלם מס הכנסה רק על הרווח.

מדרגות מס הכנסה 2024

הכנסה חודשית (הכנסה שנתית/12)

שיעור מס הכנסה

עד 7,010 ש"ח

10%

7,011 – 10,060 ₪

14%

10,061 – 16,150 ש"ח

20%

16,151 – 22,440 ש"ח

31%

22,441 – 46,690 ₪

35%

46,691 – 60,130 ש"ח

47%

מעל 60,131 ש"ח

50%

מדרגות מס הכנסה 2023

הכנסה חודשית (הכנסה שנתית/12)

שיעור מס הכנסה

עד 6,790 ש"ח

10%

6,791 – 9,730 ₪

14%

9,731 – 15,620 ש"ח

20%

15,621 – 21,710 ש"ח

31%

21,711 – 45,180 ₪

35%

45,181 – 58,190 ש"ח


47%

58,191 ₪ ומעלה

50%

אם לעוסק המורשה יש רווח נמוך סביר להניח שהוא לא ישלם מס הכנסה, ויש להתייחס גם לנקודות הזיכוי המגיעות לו על פי התקנות, למשל זיכוי בגין מגורים ביישוב עדיפות לאומית, זכאות בין הורות לילדים, הורה עצמאי (חד הורי) ועוד.

התנהלות נכונה מול המוסד לביטוח לאומי

לאחר רישום במע”מ ומס הכנסה יש לפתוח תיק גם בביטוח לאומי ולמלא במקום טופס 6101. יש להצהיר על ההכנסה הצפויה ולאחר כחודש מקבלים מביטוח לאומי הודעה לתשלום החודשי כעוסק מורשה.

העצמאי חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, ואם הוא מעסיק עובדים עליו להעביר עבור עובדים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

עובד עצמאי על פי חוק ביטוח לאומי הוא מי שעונה על אחד מהקריטריונים הבאים:

 • עוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בממוצע בשבוע.
 • ההכנסה החודשית הממוצעת ממשלח ידו של העוסק עולה, נכון ל-2023, על 5,935 ₪.
 • עוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע (בממוצע), כל עוד הכנסתו החודשית גבוהה מ-1,781 ₪ (נכון ל-2023).

מדרגות ביטוח לאומי לעוסק מורשה

שיעור מופחת

שיעור מלא

דמי ביטוח לאומי

2.87%

12.83%

דמי ביטוח בריאות

3.1%

5%

יש להעביר את התשלומים למוסד לביטוח לאומי בזמן כדי לשמור על הזכויות של העצמאי. את דמי הביטוח אפשר לשלם במספר דרכים כמו תשלום מקוון, מזומן והוראת קבע בכרטיס אשראי. סכום המקדמות נקבע על פי ההכנסה שהעצמאי הצהיר בפתיחת תיק עוסק מורשה או על פי שומת המס האחרונה.

הגשת דוחות תקופתיים ודוח שנתי בזמן

מומלץ לכל עצמאי להגיש את הדוחות התקופתיים ואת הדוח השנתי בזמן וללא איחור. איחור בהגשת הדיווחים גורם לנקיטת אמצעים נגד העוסק, כגון: קנס פיגורים, הפרשי הצמדה וריבית, קנסות, קנס מנהלי ולעיתים מנהל ברשות המיסים יקבע את המס לתשלום לפי שיקול דעתו. אם העוסק אינו מגיש את הדיווחים ואינו משלם בזמן מספר פעמים באופן חוזר ונשנה הוא עלול לעמוד בפני כתב אישום, מעבר לנקיטת האמצעים שציינו.

לכן, מומלץ לכל עוסק מורשה לקבל שירות ממשרד רואה חשבון וכך הוא יכול להבטיח הגשת דיווחים בזמן ולהימנע מנקיטת אמצעים קשים וחמורים נגדו.

הוצאות מוכרות שעליהן נוכל לדווח לרשויות המס

לכל תחום עיסוק נקבעו הוצאות מוכרות המותרות לעוסק מורשה, אלו הוצאות המשמשות לצורכי העסק. עם זאת, יש הוצאות כלליות המוכרות לכל העוסקים, למשל:

 • עלות רואה חשבון.
 • הוצאות עורך דין (שכר טרחה).
 • רכישת ציוד וחומרים מתכלים לפעילות השוטפת בעסק.
 • השתלמות מקצועית.
 • פרסום.
 • שכר דירה (או חלק מהוצאות הבית אם העסק מתנהל מהבית).
 • ציוד משרדי.
 • הוצאות שכר לעובדים.

מהם היתרונות של עוסק מורשה בהשוואה לעוסק פטור

 • היתרונות העיקריים לעוסק מורשה מול עוסק פטור הם:
 • תדמית טובה יותר.
 • אפשרות לקזז מע”מ.
 • מחזור העסקאות של עוסק מורשה אינו מוגבל.

סיכום

בשורה התחתונה, יש יתרונות רבים לפתיחת עוסק מורשה, במיוחד במציאות הכלכלית של היום. כדי להתנהל נכון מול רשויות המס ועל מנת להגיש דיווחים בזמן חשוב לקבל ליווי צמוד ממשרד רואי חשבון. כל עצמאי זקוק לעזרה ולייעוץ מקצועי בנושאים פיננסיים, לרבות מימון, השקעות והכרה בהוצאות. אם אתה מתכנן לפתוח עוסק מורשה כדאי גם לך לפנות למשרד רואי חשבון זיו שיפור ושות’ – המשרד בעל ניסיון רב בפתיחת עוסק מורשה, בליווי ובייצוג שוטף מול רשויות המס ובתכנון מס.

סרטון הסבר של רו”ח יורם שיפר על עוסק מורשה מול עוסק פטור

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה