עוסק פטור

מה זה ואיך להתנהל, כל המידע - מעודכן לשנת 2024.

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

עוסק פטור הוא עצמאי הפועל במחזור עסקאות נמוך יחסית ולכן הוא אינו גובה מע”מ מלקוחותיו בהתאם לתקנות המס שנקבעו בישראל. בעבר, העוסק הפטור כונה בשם עוסק זעיר, ולמעט מקרים מסוימים שנקבעו בתקנות הוא אינו רשאי לגבות ולקזז מע”מ, ועל פי תקנות המס הוא יכול לנהל מחזור עסקאות שנתי עד לסכום של 120,000 ₪ בשנה (נכון לשנת 2024), כאשר הסכום מתעדכן אחת לשנה.

הגדרה של עוסק פטור (עוסק זעיר)

רשות המיסים מגדירה עוסקים פטורים מתשלום מע”מ כעוסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם לא עולה על הסכום הקבוע בחוק ובתקנות המס, הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לשינויים במדד. לעוסק הפטור אין אפשרות לגבות מע”מ מהלקוחות שלו, על פי חוק מס ערך מוסף, תשל”ו-1975. הפטור ממע”מ נועד להקל על עצמאים בעלי עסקים קטנים, כמו כן צורת התאגדות זו מסייעת בהתנהלות מול רשויות המס בישראל, בעיקר מול אגף מע”מ, לכן העוסק הפטור מתאים בדרך כלל לעצמאים בתחילת דרכם ולשכירים הפותחים עסק במקביל לעבודה הקבועה שלהם.

מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק זעיר?

רבים שואלים מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק זעיר, לכן אנחנו עושים סדר במושגים אלו אחת ולתמיד. בפועל, אין באמת הבדל בין עוסק זעיר לעוסק פטור, ובעבר היה נהוג להשתמש במושג עוסק זעיר, אך עם הזמן החליטו ברשות המיסים להשתמש במושג עוסק פטור, לכן אין הבדל בין שני המושגים.

עוסק פטור מוגדר בסעיף 1 בחוק מס ערך מוסף כעוסק שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 107,692 ש”ח נכון ל-2023, ובשנת 2024 התקרה עומדת על 120,000 ₪. גובה המחזור של עוסקים פטורים מתעדכן מדי שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.

בתוך כך, בהצעת החוק שהוגשה לדיון בוועדת הכספים של הכנסת בחודש אפריל 2023 הוצג מסלול חדש במס הכנסה שנקרא בעל עסק זעיר, כלומר עוסק זעיר, ומחזור העסקאות המירבי שלו זהה לתקרת סך העסקות השנתי שנקבעה עבור עוסק פטור בחוק המע”מ, לכן ההבדל הוא רק בצורת הרישום במס הכנסה. המסלול החדש יתחיל רק בינואר 2025, ואחד מהשינויים הצפויים יהיה האפשרות של בעלי מקצוע החייבים בפתיחת עוסק מורשה לקבל סיווג של בעל עסק זעיר לענייני מס הכנסה, בעוד הרישום במע”מ יישאר כעוסק מורשה.

כמו כן, בחוק ההסדרים הכולל את רפורמת העוסק הזעיר, הוחלט על אפשרות להעניק לבעל עסק זעיר את האפשרות לקזז עד 30% ממחזור העסקאות שלו כהוצאות מוכרות למס הכנסה. כלומר, בעל עסק זעיר יוכל לנכות מההכנסה הוצאה נורמטיבית של 30% ממחזור העסקאות שלו וזאת במקום לדרוש ניכוי הוצאות בפועל.

הרפורמה החדשה תוביל לכך שרבים מהעוסקים ייחשבו כעוסקים פטורים לענייני מע”מ ועוסקים זעירים לענייני מס הכנסה, וכך נטל הדיווח לרשות המיסים יצומצם ויקל על רבים מהעוסקים.

איך מקבלים מעמד של עוסק פטור?

כדי לפתוח עסק חדש במעמד של עוסק פטור יש לפעול מול 3 רשויות המס בישראל – מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. השיקול העיקרי לפתיחת העוסק הפטור הוא מחזור עסקאות נמוך, יחד עם זאת החוק מחייב חלק מהעוסקים לפתוח עוסק מורשה, ביניהם מהנדסים, עורכי דין, הנדסאים, רופאים, מנהלי חשבונות, סוכני ביטוח ועוד.

כפי שציינו בתחילת המדריך, עוסק פטור מוגדר בסעיף 1 בחוק מס ערך מוסף, וחוק המע”מ קובע כי העוסק הפטור מוגבל במחזור העסקאות השנתי שלו עד לסכום של 120,000 ₪ נכון לשנת 2024, כאשר בשנת המס 2023 התקרה עמדה על 107,692 ₪. סעיף 126 א’ לחוק המעמד קובע כי תקרת מחזור העסקאות לגבי עוסק פטור תתעדכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי השינוי שחל במדד המחירים לצרכן.

סעיף 13 בתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל”ו-1976, מגדיר רשימה של בעלי מקצוע וסוגי עיסוק המחייבים רישום כעוסק מורשה והם אינם רשאים להירשם ברשות המיסים כעוסק פטור. הרשימה כוללת בעלי מקצועות חופשיים כגון אדריכלים, הנדסאים, עורכי דין, רואי חשבון, שמאים, בעלי בית ספר לנהיגה, סוחרי ומתווכי מקרקעין, סוחרי ומתווכי רכב ועוד.

זכויות וחובות החלים על עוסק פטור

סעיף 31 (3) לחוק מס ערך מוסף קובע כי עוסק שנקבע עבורו מעמד של עוסק פטור לא רשאי לגבות ולהוסיף מע”מ בעסקאות שהוא מבצע בעסק שלו, לכן הוא גם אינו רשאי לקזז מע”מ תשומות. מסיבה זו, העוסק הפטור יכול להוציא רק חשבוניות עסקה (דרישת תשלום) וקבלות, אך הוא אינו יכול להוציא חשבונית מס הכוללת מע”מ. זהו יתרון עבור עוסקים פטורים כיוון שהם אינם צריכים להגיש דוח מע”מ אחת לחודש או חודשיים, ובפועל עליהם למלא הצהרה בתחילת שנת המס שבה הם מצהירים כי מחזור העסקאות השנתי שלהם נמוך מהתקרה שנקבעה בתקנות.

אם העוסק חוצה את רף מחזור העסקאות שנקבע לעוסק פטור עליו לדווח על כך לרשות המיסים, ובמשרד מע”מ ישנו את המעמד שלו לעוסק מורשה. מרגע זה עליו להוציא חשבוניות מס, להוסיף מע”מ בכל חשבונית, לדווח על המע”מ ולשלם אותו בזמן. במקביל, העוסק הפטור יכול להתחיל לקזז מע”מ תשומות ברגע שהמעמד שלו עבר לעוסק מורשה.

יודגש כי המעמד של עוסק פטור הוא לענייני מע”מ, לכן העוסק אינו רשאי לקזז מע”מ תשומות בגין הוצאות ותשלומים לספקים, אך העוסק אינו פטור ממס הכנסה ועליו לשלם גם דמי ביטוח לאומי. כמו כן, העוסק נדרש למלא ולהגיש דוח שנתי למס הכנסה, לפי התקנות שנקבעו.

כדאי לדעת כי במקרים מסוימים העוסק הפטור יכול לקבל מענק עבודה, על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק, כלומר מס הכנסה שלילי. למידע נוסף בנושא מס הכנסה שלילי ומענקי עבודה לעוסק פטור לחצו על הלינק.

כל עוסק פטור חייב להירשם במוסד לביטוח לאומי ועליו לפתוח תיק עצמאי מיד לאחר פתיחת ורישום העסק במע”מ ובמס הכנסה. כדי לפתוח תיק עצמאי במוסד לביטוח לאומי יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי, אפשר באופן מקוון או בעזרת מייצג כמו רואה חשבון או יועץ מס, וחשוב למלא את כל הפרטים בטופס ולהצהיר על ההכנסות הצפויות, ובהתאם לפרטים אלה המוסד לביטוח לאומי יקבע את דמי הביטוח שיש לשלם והעוסק יקבל בדואר פנקס מקדמות.

איך פותחים עוסק פטור?

יש שלוש דרכים לפתיחת עוסק פטור:

  • פתיחת עוסק פטור אונליין באתר של רשות המיסים.
  • פתיחת עוסק פטור בעזרת מייצג כמו רואה חשבון (מומלץ).
  • תיאום תור למע”מ ומס הכנסה והגעה פיזית לפתיחת התיק ברשות המיסים.

הדרך המהירה והנוחה ביותר לפתיחת תיק עוסק פטור היא באופן מקוון או בעזרת מייצג. השלבים העיקריים לפתיחת העוסק הפטור:

  • מילוי טופס 821 למע”מ (רישום לצרכי מס ערך מוסף), יש לצרף מסמכים כמו צילום ת”ז, אישור ניהול חשבון בנק, חוזה שכירות (אם יש).
  • מילוי טופס 5329 במס הכנסה (דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה). יש לצרף מסמכים שונים כמו צילום ת”ז וספח, אישור ניהול חשבון או צ’ק מבוטל ועוד.
  • מילוי טופס דין וחשבון שנתי (6101) באתר ביטוח לאומי.

למידע מקיף ומעמיק אודות פתיחת עוסק פטור ברשויות המס אנא לחצו על הלינק.

מה ההבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור?

ההבדל העיקרי בין עוסק מורשה לעוסק פטור הוא נושא המע”מ. עוסק מורשה הוא עצמאי בעל מחזור עסקאות גבוה מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), או בעל מקצוע חופשי החייב לפתוח עסק בתצורת התאגדות של עוסק מורשה בהתאם לתקנות. לעוסק פטור אין אפשרות לגבות מע”מ מהלקוחות ולפיכך הוא אינו רשאי בחוק לקזז מע”מ מההוצאות שלו.

מחזור העסקאות של עוסקים פטורים הוא בדרך כלל נמוך, לעומת מחזור העסקאות של עוסקים מורשים. כמו כן, העוסק הפטור לא נדרש לדווח ולשלם מע”מ אחת לחודש או חודשיים מאחר שהוא אינו רשאי לגבות מע”מ מלקוחותיו, לעומת עוסק מורשה החייב לגבות מע”מ, לדווח עליו ולשלם את המע”מ בניכוי מע”מ תשומות.

לפרטים ומידע נוסף אודות עוסק מורשה לחצו על הלינק.

מה קורה אם העוסק הפטור עובר את מחזור העסקאות שנקבע בחוק?

כאשר עוסק פטור עובר את מחזור העסקאות השנתי שנקבע בחוק עליו לדווח על כך לרשות המסים. כדאי לדעת כי ההתנהלות מול רשויות המס זהה עבור כל העוסקים, ולמעשה העוסק הפטור נהנה רק מהפטור של תשלום המע”מ.

עוסק פטור חייב להפיק חשבוניות ללא מע”מ (קבלות), לכן עליו להוציא דרישת תשלום ללקוח כדי לקבל תמורה בעד העבודה, השירות או המוצר, ולאחר התשלום עליו להפיק קבלה. לעוסק הפטור יש הקלות מסוימות מאחר והוא נדרש להגיש דו”ח לרשויות מע”מ על מחזור העסקאות שלו רק פעם בשנה.
כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על התקרה שנקבעה בחוק, הוא הופך אוטומטית לעוסק מורשה ויהיה חייב להתחיל לדווח גם למע”מ, חובת הדיווח למע”מ היא חודשית או דו חודשית בהתאם לסוג ולמאפייני העסק. אם החריגה של העוסק הפטור הייתה חד פעמים עליו לשלם מע”מ בגין סכום העסקאות שמעל התקרה שנקבעה בחוק.

כדי להפוך לעוסק מורשה מעוסק פטור יש להגיע ללשכת מע”מ בה העסק רשום ולספק הוכחה שמחזור העסקאות השנתי צפוי לגדול ולחצות את התקרה, למשל הסכם עם לקוח. יש לסכם בשלב זה את הקבלות שהוצאות ללקוחות בתור עוסק פטור כדי לחשב את הסכום הפטור עד המעבר לעוסק מורשה.

האם ניתן לחזור ממעמד של עוסק מורשה לעוסק פטור?

ניתן לחזור ממעמד של עוסק מורשה לעוסק פטור, רק לאחר שנתיים בהן מחזור העסק היה מתחת לרף של עוסק פטור. יחד עם זאת, כדאי להתייעץ עם רואה חשבון מנוסה כדי לקבל החלטה נכונה ולהבין את ההשלכות לשינוי המעמד של העוסק ברשות המיסים.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה