עוסק פטור

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

עוסק פטור הוא עצמאי הפועל במחזור עסקאות נמוך יחסית ולכן הוא אינו גובה מע”מ מלקוחותיו בהתאם לתקנות המס שנקבעו בישראל. בעבר, העוסק הפטור כונה בשם עוסק זעיר, ולמעט מקרים מסוימים שנקבעו בתקנות הוא אינו רשאי לגבות ולקזז מע”מ, ועל פי תקנות המס הוא יכול לנהל מחזור עסקאות שנתי עד לסכום של 100,491 ₪ בשנה, הסכום מתעדכן אחת לשנה.

 

עוסק פטור (עוסק זעיר) – הגדרה

רשות המסים מגדירה עוסקים פטורים מתשלום מע”מ כעוסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם לא עולה על הסכום הקבוע בחוק ובתקנות המס, הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לשינויים במדד. לעוסק הפטור אין אפשרות לגבות מע”מ מהלקוחות שלו, על פי חוק מס ערך מוסף, תשל”ו-1975. הפטור ממע”מ נועד להקל על עצמאים בעלי עסקים קטנים, כמו כן צורת התאגדות זו מסייעת בהתנהלות מול רשויות המס בישראל, בעיקר מול אגף מע”מ, לכן העוסק הפטור מתאים בדרך כלל לעצמאים בתחילת דרכם ולשכירים הפותחים עסק במקביל לעבודה הקבועה שלהם.
כדי לפתוח עסק חדש במעמד של עוסק פטור יש לפעול מול 3 רשויות המס בישראל – מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. השיקול העיקרי לפתיחת העוסק הפטור הוא מחזור עסקאות נמוך, יחד עם זאת החוק מחייב חלק מהעוסקים לפתוח עוסק מורשה, ביניהם מהנדסים, עורכי דין, הנדסאים, רופאים, מנהלי חשבונות, אדריכלים, סוכני ביטוח, שמאים ועוד.

 

עוסק פטור – מה ההבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור?

ההבדל העיקרי בין עוסק מורשה לעוסק פטור הוא נושא המע”מ. עוסק מורשה הוא עצמאי בעל מחזור עסקאות גבוה מ-100,491 ₪, או בעל מקצוע חופשי החייב לפתוח עסק בתצורת התאגדות של עוסק מורשה בהתאם לתקנות. לעוסק פטור אין אפשרות לגבות מע”מ מהלקוחות ולפיכך הוא אינו רשאי בחוק לקזז מע”מ מההוצאות שלו.
מחזור העסקאות של עוסקים פטורים הוא בדרך כלל נמוך, לעומת מחזור העסקאות של עוסקים מורשים.

לפרטים נוספים נוספים אודות עוסק מורשה או פטור

 

מה קורה אם העוסק הפטור עובר את מחזור העסקאות שנקבע בחוק?

כאשר עוסק פטור עובר את מחזור העסקאות השנתי שנקבע בחוק עליו לדווח על כך לרשות המסים. כדאי לדעת כי ההתנהלות מול רשויות המס זהה עבור כל העוסקים, ולמעשה העוסק הפטור נהנה רק מהפטור של תשלום המע”מ.
עוסק פטור חייב להפיק חשבוניות ללא מע”מ, לכן עליו להוציא דרישת תשלום ללקוח כדי לקבל תמורה בעד העבודה, השירות או המוצר, ולאחר התשלום עליו להפיק קבלה. לעוסק הפטור יש הקלות מסוימות מאחר והוא נדרש להגיש דו”ח לרשויות מע”מ על מחזור העסקאות שלו רק פעם בשנה.
כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על התקרה שנקבעה בחוק, הוא הופך אוטומטית לעוסק מורשה ויהיה חייב להתחיל לדווח גם למע”מ, חובת הדיווח למע”מ היא חודשית או דו חודשית בהתאם לסוג ולמאפייני העסק. אם החריגה של העוסק הפטור הייתה חד פעמים עליו לשלם מע”מ בגין סכום העסקאות שמעל התקרה שנקבעה בחוק.
כדי להפוך לעוסק מורשה מעוסק פטור יש להגיע ללשכת מע”מ בה העסק רשום ולספק הוכחה שמחזור העסקאות השנתי צפוי לגדול ולחצות את התקרה, למשל הסכם עם לקוח. יש לסכם בשלב זה את הקבלות שהוצאות ללקוחות בתור עוסק פטור כדי לחשב את הסכום הפטור עד המעבר לעוסק מורשה.

 

האם ניתן לחזור ממעמד של עוסק מורשה לעוסק פטור?

ניתן לחזור ממעמד של עוסק מורשה לעוסק פטור, רק לאחר שנתיים בהן מחזור העסק היה מתחת לרף של עוסק פטור.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.