מס שלילי

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

מענק עבודה, הידוע יותר בשמו מס הכנסה שלילי, הוא תוספת הכנסה הניתנת על ידי מדינת ישראל לעובדים שכירים ולעצמאים בעלי שכר נמוך יחסית. המענק הייעודי מועבר לזכאים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו, והמטרה של החזר מס שלילי היא לצמצם פערים חברתיים באמצעות מס הכנסה שלילי ולעודד את הציבור הרחב להשתתף בשוק העבודה.

החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), אושר בסוף שנת 2007, ועל פי החוק זהו מענק המשולם לשכירים ולעצמאים עובדים בעלי רמת שכר נמוכה. המענק משולם על ידי רשות המיסים, והרשות אחראית על בדיקת הזכאות לקבלת המענק. כדאי לדעת כי בין השנים 2008 עד 2012 המדינה העניקה את המענק הייעודי רק לזכאים שהתגוררו ביישובים מסוימים, אך החל משנת 2012 הוחלט להרחיב את תנאי הזכאות וכיום שכירים ועצמאים העומדים בקריטריונים יכולים לקבל את מענק העבודה ללא קשר למקום המגורים שלהם.

מי זכאי להחזר מס שלילי?

קבלת המענק מותנה בקריטריונים שנקבעו בחוק, התנאים לקבלת החזר מס שלילי מתייחסים למצב האישי, הכלכלי והמשפחתי של העובד השכיר או העצמאי. למענק הייעודי זכאים אך ורק עובדות ועובדים המוגדרים כתושבי מדינת ישראל, על פי פקודת מס הכנסה. כפי שציינו מענק עובדה ניתן לעובדים שכירים וגם לעצמאים, לכן כדאי לשים לב להבדל המשמעותי בקריטריונים ובאופן קבלת המענק:

 • עובד שכיר – מי שהייתה לו הכנסה מעבודה בשנת המס בגינה הוא תובע את קבלת המענק. השכיר יקבל את המענק באמצעות החזר כספי המשולם במספר תשלומים (4-2 תשלומים) ישירות לחשבון הבנק.
 • עובד עצמאי – מי שהייתה לו הכנסה ממשלח יד או מהעסק בשנת המס בגינה תובעים את המענק, כל עוד העצמאי הגיש במועד את הדוח השנתי למס הכנסה. עצמאי מקבל את המענק באמצעות תשלום לחשבון הבנק שלו, ולא כקיזוז חיובי המס בגין שנת המס שבה הוא הגיש את הבקשה כפי שהיה נהוג בעבר.

באופן כללי, כדי לקבל החזר מס שלילי יש לעמוד בשלושה קריטריונים עיקריים (שכירים ועצמאים כאחד):

גיל – מגיש הבקשה לקבלת מענק עבודה חייב להיות מעל גיל 21 עם ילדים מתחת לגיל 19, או שעליו להיות מעל גיל 55 אם אין לו ילדים.

הכנסה – קריטריון מרכזי נוסף לבדיקת הזכאות לקבלת מענק עבודה מבוסס על רמות הכנסה ממוצעות בהתאם למשתנים שונים:

 • בני 21 מעלה שהם הורים לילד אחד או שניים ובני 55 ומעלה עם או ללא ילדים, כאשר טווח ההכנסה המזכה בשנת המס 2022 הוא 2,240 ₪ עד 6,750 ₪.
 • בני 21 ומעלה שהם הורים לשלושה ילדים, כאשר טווח ההכנסה המזכה נכון לשנת 2022 הוא 2,240 ₪ עד 7,400 ₪.
 • הורה יחיד מעל גיל 21 עם ילד אחד או שניים המתגוררים איתו ותלויים בו כלכלית, כאשר טווח ההכנסה המזכה הוא 1,380 ₪ עד 10,230 ₪.
 • הורה יחיד מעל גיל 21 עם שלושה ילדים או יותר המתגוררים איתו ותלויים בו כלכלית, כאשר טווח ההכנסה המזכה הוא 1,380 ₪ עד 12,480 ₪.
 • נשים מעל גיל 60 כאשר טווח ההכנסה המזכה הוא 840 ₪ עד 8,160 ש”ח.
 • עובדים עם מוגבלות מעל גיל 21 שנקבע להם שכר מינימום מותאם.

בעלות על דירה – מבקש מענק העבודה אינו מחזיק ברשותו בעלות מעל 50% מזכות במקרקעין נוספים כמו דירה, מגרש או חנות.

בעת חישוב ההכנסה של עצמאים מחשבים את כלל ההכנסות מהעסק או ממשלח ידו של העצמאי, כלומר הכנסות החייבות במס, לאחר הפחתת הוצאות המותרות בניכוי או בקיזוז לפי פקודת מס הכנסה ולאחר ניכוי הסכומים הפטורים ממס, ללא הפחתת הניכויים האישיים המותרים.

החזר מס שלילי לזכאים על פי ירושה

בשנת 2018 אושרה ההצעה למתן החזר מס שלילי לזכאים על פי ירושה. היורשים החוקיים, בין אם על פי צו ירושה ובין אם על פי קיום צו צוואה, שהם היורשים של עובדים העונים על תנאי הזכאות לקבלת המענק, אשר נפטרו לפני הגשת הבקשה להחזר מס שלילי, זכאים לקבל את המענק עבור שנת המס הקודמת או השנה שלפניה, ועליהם להגיש את התביעה בשם הנפטר.

כדי לממש את הזכות לקבלת מענק עבודה על פי ירושה יש להגיש תביעה על ידי אחד מהיורשים החוקיים. חשוב לצרף לתביעה מסמכים לפי דרישה כמו צו ירושה או צו קיום צוואה, טופס ייפוי כוח והצהרה, אישור על ניהול חשבון בנק המתנהל על שם היורש או אישור על ניהול חשבון בנק בנאמנות ממנהל העיזבון, צילום ת”ז ועוד.

מי לא זכאי להחזר מס שלילי

ראוי לציין כי תנאי הזכאות לקבל החזר מס שלילי (מענק עבודה) מתעדכנים מדי פעם (בדרך כלל אחת לשנה), לכן יש מקרים שבהם לא עומדים בקריטריונים העדכניים. באופן כללי, המענק לא ישולם במקרים הבאים:

 • בעלי דירה שיש להם מעל 50% זכויות במקרקעין נוספים כמו דירה, מגרש חנות וכו’. בחישוב הבעלות על זכויות במקרקעין מתחשבים גם במקרקעין הרשום על בן או בת הזוג או על שם ילד הנתמך כלכלית על ידי מגיש התביעה.
 • שכיר המקבל שכר ממעסיק שהוא קרוב משפחה שלו (אח, אחות, בן זוג, הורה, סב, צאצא וכדומה).
 • עובד המקבל שכר בחלק משנת המס מקרוב משפחתו ובחלק אחר ממעסיק אחר שהוא אינו קרוב משפחה עשוי להיות זכאי למענק רק עבור התקופה שבה הוא קיבל שכר ממעסיק שאינו קרוב משפחה שלו.

איך לממש את הזכויות להחזר מס שלילי?

החל בפברואר 2022 ניתן להגיש תביעה לקבל מענק עבודה באופן מקוון לחלוטין, גם אם לא הגשתם תביעה לפני כן. את הטופס המקוון ממלאים ומגישים באתר רשות המיסים, לאחר תהליך קצר לרישום חד פעמי והזדהות באמצעות מענה למספר שאלות.

אפשרות נוספת למימוש הזכאות לקבל החזר מס שלילי היא הגשת התביעה באופן אישי באחד מסניפי דואר ישראל. יש למלא את הטופס ולצרף מסמכים שונים כמו צילום תעודת זהות וספח, צילום צ’ק מחשבון הבנק, ויש להזדהות בפני פקיד הדואר ולציין האם מגישים את הבקשה כשכירים או כעצמאים.

חשוב לציין כי הגשת התביעה באופן מקוון או בדואר אינה מסובכת ואין צורך להיעזר בחברות או בגורם אחר. יש שכירים ועצמאים שמעדיפים להיעזר ברואה חשבון לצורך הגשת הבקשה ומימוש הזכאות.

הגשת תביעה מקוונת

להגשת בקשה מקוונת למענק עבודה יש להיכנס לאתר רשות המיסים (לחצו על הקישור). כעת עליכם ללחוץ על הלחצן “להגשת הבקשה”. בשלב הבא תקבלו מסרון עם קוד סיסמה כדי להיכנס לאזור האישי.

 

הגשת בקשה למענק עבודה

לאחר הזדהות במסך הפתיחה מגיעים לחלון הבא ויש למלא את הפרטים הדרושים כדי להגיש את התביעה לקבלת החזר מס שלילי. מילוי הבקשה המקוונת באתר נוח וידידותי למשתמש, ויש תפריטי עזרה המסייעים למי שממלא את התביעה המקוונת באתר.

 

הגשת תביעה מקוונת

קבלת המענק

לאחר הגשת התביעה לקבלת מענק עבודה יש להמתין לסיום בדיקת הטופס והמסמכים הנלווים על ידי רשות המיסים. הבדיקה כוללת עמידה בקריטריונים העדכניים שנקבעו לקביעת הזכאות ולחישוב גובה ההחזר המגיע לשכיר או לעצמאי שהגיש את התביעה. בתוך 90 ימים מהגשת התביעה מקבלים עדכון מרשות המיסים, יש אפשרות לערער על סכום המענק בתוך 30 ימים ממועד קבלת הקביעה.

שאלות ותשובות נפוצות בנושא החזר מס שלילי

מתי מקבלים בבנק החזר מס שלילי?
רשות המיסים בודקת את המידע בטופס התביעה ועליה להחליט לגבי הזכאות וגובה המענק עד לתאריך המאוחר מבין שתי האפשרויות הבאות: בתוך 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד 15 ביולי באותה שנה.
איך ניתן לדעת מה גובה ההחזר?
יש מספר אפשרויות לבדיקת גובה ההחזר (מענק עבודה), אך חשוב לזכור כי הקריטריונים וגובה המענק משתנים בכל שנה, לכן הדרך הנכונה והיעילה ביותר לחישוב המענק היא בעזרת אנשי מקצוע מנוסים כמו רואה חשבון או יועץ מס. כמו כן, יש אפשרות לחישוב גובה המענק באמצעות מחשבון החזר מס, את המחשבון ניתן למצוא באתרים שונים ברשת האינטרנט.
האם הגשת החזר מס שלילי אפשרי לבד או עם ליווי מקצועי?
כל עצמאי או שכיר יכול לבדוק לבד האם מגיע לו החזר מס שלילי, הבדיקה פשוטה מאוד ויש למלא טופס מקוון באתר רשות המיסים או להגיש תביעה באחד מסניפי הדואר. מי שחושש מביורוקרטיה יכול להיעזר בגורם מקצועי להגשת התביעה באופן מקוון, באמצעות רואה חשבון או יועץ מס. יש גם חברות המציעות שירות זה בתשלום, אך עדיף להגיש את התביעה באופן מקוון וללא סיוע מחברה כזו או אחרת.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה