פתיחת תיק במס הכנסה

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

תושב ישראל מעל גיל 18 המעוניין לעסוק בעסק או במשלח יד נדרש להודיע על כך לפקיד השומה באזור בו העסק נמצא, יש לפתוח תיק ברשויות המס לא יאוחר מיום פתיחת העסק או מתחילת העיסוק במשלח היד. בעת פתיחת תיק במס הכנסה יש למלא טופס 5329 הכולל פרטים אישיים, הצהרה על מקורות הפרנסה ופרטים נוספים הנדרשים לפתיחת התיק, כדוגמת מספר עוסק במע”מ.
כדאי לדעת כי פתיחת תיק ברשויות המס אינה כרוכה בתשלום, אך אם מבצעים את הרישום ממשרדו של רואה חשבון יש לשלם לו עבור השירות. לאחר פתיחת התיק ברשויות המס יש לנהל ספרי חשבונות כנדרש בתקנות ולהגיש דיווחים בזמן למע”מ ולמס הכנסה.

 

תהליך פתיחת תיק במע”מ

באופן כללי, ניתן לבחור בין עוסק מורשה לעוסק פטור, בהתאם למחזור ההכנסות השנתי הצפוי, ואם יודעים שהמחזור יהיה גבוה מ-100,491 ₪ יש לפתוח עוסק מורשה, אחרת ניתן לבחור בעוסק פטור, אך אז לא ניתן לקזז מע”מ בגין הוצאות ורכישות לעסק, ואין אפשרות לגבות מע”מ בעסקאות. על פי התקנות יש בעלי מקצועות ועיסוקים המחייבים רישום ברשות המסים רק כעוסק מורשה, לדוגמה שמאי, מהנדס, מנהל חשבונות, רופא, בעל בית ספר או גן ילדים, אדריכל וכו’.
אפשר לפתוח במע”מ גם תיק לחברה בע”מ, כך נהנים מהגנה משפטית טובה יותר בעת הצורך מאחר והחברה בע”מ מוכרת כישות משפטית נפרדת מהבעלים. עם זאת, ההוצאות של חברה בע”מ גבוהות יותר וחובת הדיווח מורכבת לעומת הדיווח שמוטל על עוסק פטור או עוסק מורשה.
במשרד מע”מ יש למלא  טופס 821 ולצרף תעודת זהות וספח, צילום של צ’ק מבוטל או אישור על ניהול חשבון בנק, הסכם שכירות או מסמך אחר להוכחת מקום הפעילות של העסק ובהתאם לצורך יש לצרף דיפלומה מקצועית או הסכם התקשרות עם לקוח ראשון.

 

תהליך פתיחת תיק במס הכנסה

 

לאחר פתיחת תיק במשרד מע”מ מקבלים מספר עוסק, במשרד מע”מ יש להצהיר על סוג העיסוק וצפי למחזור הכנסות שנתי, ובהתאם לכך פקיד מע”מ יקבע האם אתם יכולים להיות עוסק פטור או עוסק מורשה, אפשר להירשם גם כחברה בע”מ.
לאחר קבלת מספר עוסק יש להתייצב במשרד מס הכנסה או לפתוח את התיק בעזרת רואה חשבון, יש למלא במס הכנסה טופס 5329, את הטופס אפשר למלא במשרד מס הכנסה אם פותחים את התיק לבד או באופן מקוון ממשרדו של רואה חשבון. גם עוסק פטור חייב לפתוח תיק במס הכנסה.

 

טפסים לפתיחת תיק במס הכנסה

 

לאחר הרישום במע”מ יש למלא טפסים לפתיחת תיק במס הכנסה:
טופס 5329 – מיועד לפתיחת תיק במס הכנסה עבור עוסק פטור או עוסק מורשה.
טופס 4436 – הטופס מיועד לפתיחת תיק במס הכנסה לחברה בע”מ.
טופס 2542 – בקשה לקבלת פטור מניכוי מס במקור (בהתאם לצורך).
אם מתכננים להעסיק עובדים בעסק החדש ואם יש תשלומים אחרים לעסק החייבים בניכוי מס במקור יש לפתוח במקביל תיק ניכויים.

פתיחת תיק בביטוח לאומי

לאחר הרישום ופתיחת התיק במע”מ ובמס הכנסה יש לגשת למוסד לביטוח לאומי ולפתוח תיק. יש למלא טופס 6101 (טופס דין וחשבון רב שנתי). אם מעסיקים עובדים בעסק החדש יש לדווח על כך במחלקת ביטוח לאומי למעסיקים ולפתוח תיק ניכויים.

טפסים חיוניים נוספים

טופס ייפוי כוח לרואה חשבון

טופס בקשה לסגירת תיק במס הכנסה

טופס בקשה לתיקון מקדמות מס הכנסה

טופס בקשה לתיקון מקדמות בביטוח לאומי

סניפים: חיפה – ת”א – טבריה

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה