תכנון מס

מדריך להתנהלות נכונה מול רשויות המס

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

דיני המס במדינת ישראל מאפשרים לכל נישום, שכיר או עצמאי, להיעזר בחוקי המס הרלוונטיים על מנת להקטין את תשלומי המס באמצעות דרכים לגיטימיות ומקובלות. כדי להקטין את תשלומי המס החלים על נישום שכיר או עצמאי חשוב להיעזר בשירותי ייעוץ ותכנון מס מקצועיים.

מה זה תכנון מס ומהי חשיבותו? ובכן, מדובר על תהליך שמטרתו להפחית את נטל המס שחל על הנישום בדרכים חוקיות ומקובלות. התכנון מאפשר לכל שכיר, עוסק עצמאי או חברה בע”מ להקטין את חבות המס שעליהם לשלם לרשות המיסים. בעזרת מתכנני מס מקצועיים ומנוסים כמו רואה חשבון, יועץ מס או עו”ד לענייני מיסוי, אפשר להקטין את תשלומי המס תוך הישענות על קריטריונים פיננסיים, פרצות בחוקי המס ופסיקות חדשות ועדכניות במערכת המשפט, ויש דרכים מאוד יצירתיות וחכמות להפחית בצורה חוקית את נטל המס של הנישום.

ראוי לציין כי תכנון מס בעזרת אנשי המקצוע המיומנים לא נועד לשמש את הנישום כדרך להתחמקות או הימנעות מתשלומי המס בישראל או בחו”ל. בפועל, מתכנן המס פועל להקטין ככל הניתן את תשלומי המס החלים על הנישום, ומתכננן המס בוחן באופן מדוקדק ומעמיק את תוצאות המס על מנת לבחור בדרך הנכונה והחוקית להקטין את חבות המס, תוך התייחסות נכונה למכלול האירועים הפיננסיים והתמונה הרחבה הנוגעת לתשלומי המס.

הבדלים בין עסקה מלאכותית להתחמקות ממס

בשנים האחרונות ניתן לראות פסיקות שונות שניתנו על ידי בית המשפט העליון בכל הנוגע לשאלת הכללים החלים על סיווג עסקאות לצורך מס. בחוקי המס השונים הקיימים בישראל ניתנה סמכות כללית לרשות המיסים להילחם בתופעה הנפוצה של התחמקות מתשלומי מס באמצעות תכנוני מס כאלו ואחרים.

כדאי לדעת כי התחמקות ממס, המכונה גם השתמטות מתשלום מס או העלמת מס, שונה מהימנעות מס בדרכים חוקיות שנועדו להקטין את גובה המס שחל על הנישום. החוק הישראלי רואה בתופעה של השתמטות ממס כעבירה פלילית חמורה שדינה מאסר, אך בפועל רבים מהנישומים מתייחסים להתחמקות מס כפעולה נורמטיבית.

סעיף 86 לפקודת מס הכנסה קובע כי פקיד השומה רשאי להתעלם מפעולת תכנון מס שנועדה להפחית או עשויה להפחית את גובה המס שהנישום חייב בו אם הוא סבור כי מדובר בעסקה מלאכותית (באנגלית Artificial Transaction). עסקה מלאכותית נועדה להימנע מתשלום מס או להפחית את גובה המס בדרך שאינה נאותה, והשאלה מהי עסקה מלאכותית נידונה בפסקי דין רבים.

לכן, אם פקיד השומה סבור כי מדובר בעסקה מלאכותית הוא רשאי להתעלם ממנה ולהטיל את גובה המס בהתאם לתקנות, ובהתאם למקרה פקיד השומה עשוי להטיל קנס על הנישום.

החוק בישראל מכיר בשלושה מקרים שבהם יש הבדלים משמעותיים בין תכנון מס לגיטימי לבין התחמקות ממס, כאשר עסקה מלאכותית היא פעולה שנועדה להפחית את גובה המס ללא כל צידוק לקיומה, אך חשוב לזכור כי הדבר אינו מעיד על חוקית העסקה שבוצעה:

תכנון מס – תהליך לגיטימי להפחתת חבות המס החלה על הנישום, כל עוד התכנון נעשה תוך גילוי נאות לשם השגת התוצאה האופטימלית עבור הנישום.

התחמקות ממס – הפחתת תשלומי המס החלים על הנישום תוך שימוש באמצעים שאינם חוקיים ולגיטימיים – זהו מהלך האסור מבחינת החוק.

עסקה מלאכותית – התכלית המרכזית של עסקה מלאכותית היא להקטין את גובה המס באמצעות פעולה חוקית לכאורה, אך בפועל אין באמת הצדקה לביצוע העסקה, ופקיד השומה מוסמך להתעלם מעסקה זו ולחייב את הנישום בתשלום מס, ובנוסף הוא רשאי לחייב בתשלום קנס.

תהליך של תכנון מס

כדי לבצע תכנון מס הממקסם את מלוא הטבות המס והזיכויים האפשריים והלגיטימיים נדרש ידע מקצועי מקיף ומעמיק בדיני המס בארץ ובחו”ל, ונדרשת הכרות מעמיקה עם כללי התקינה החשבונאית. מתכנני המס נדרשים לבחון דרכי פעולה שונות ויצירתיות, כמובן דרכים המתאפשרות על פי החוקים הקיימים, וזאת על מנת להשיג חבות מס נמוכה יותר ותוצאות מס אופטימליות וטובות יותר עבור הנישום, עצמאי, בעלים של חברה בע”מ או שכיר. מתכנני המס חייבים להיות אנשי מקצוע מיומנים מאחר שעליהם להימנע מטעויות מול רשות המיסים, אחרת הנישום חשוף לקנסות, סנקציות והאשמה בעבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

לכן, מומלץ לקבל ליווי פיננסי של רואה חשבון ו/או יועץ מס מוסמכים החל בשלב פתיחת העסק בישראל או הקמת חברה בחו”ל, וחשוב לקבל ליווי צמוד בעת ביצוע עסקאות שונות בסכומים גבוהים וגם בעת הגשת הדוחות הכספיים, ויש לקבל ייעוץ מקצועי בסוגיות העולות בנושאים חשובים כמו מיזוג חברות, עסקאות רכש, העסקת עובדים שכירים בעסק, עסקאות מקרקעין ועוד.

בישראל יש סוגי מס שונים הכפופים לתכנוני מס, ובהם מס הכנסה, מס רווח הון, מס ערך נוסף, מס רכוש ויש להתייחס גם להיבטי מיסוי מקרקעין. לכל אחד מסוגי המיסים הקיימים יש מערכת חוקים שונה עם תקנות ופסקי דין עדכניים, לכן מתכנני המס חייבים להיות אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי ידע נרחב ומקיף על מנת לבחור באסטרטגיה המתאימה והלגיטימיות להפחתת או לביטול גובה המס שחל על הנישום, ובתהליך התכנון מתייחסים בין היתר לניכויים, זיכויים והטבות מס, השקעות מועילות מבחינת מיסוי ועוד.

שלבים עיקריים בתכנון מס

  1. תכנון מס מתחיל בניתוח והבנת מצבו הפיננסי של הנישום (לקוח), תוך התייחסות למצבו מבחינת עסקים, מצב כלכלי, מצב משפחתי וכו’. כדי להפחית את גובה המס ללקוח יש להמציא מסמכים הנוגעים לתשלומי המס החלים עליו, ומתכנן המס נדרש להתייחס למצבו הפיננסי של הלקוח כדי לקבל החלטה נכונה האם לדחות או להקדים את תשלומי המס בהתאם לנזילות הכסף של הנישום.
  2. מתכנן המס שולח רשימה עדכנית של מסמכים הנדרשים לתיק התכנון, למשל קבלות על תרומות, ספח ת”ז אם המצב המשפחתי השתנה ועוד.
  3. חישוב המס (הפקת דוח) על ידי מתכנני מס מנוסים ובחירת האמצעים הלגיטימיים להפחתת גובה המס.
  4. הצגת הדוח ללקוח תוך מתן הסברים מפורטים להבנת החישובים, השלכות המיסוי, עיתוי תשלומי המס ואפשרות לדרוש החזרי מס. בסיום הפגישה הלקוח חותם על הדוח ועוברים לשלב הביצוע.
  5. לאחר קליטת הדוח והנתונים ברשות המיסים (מס הכנסה וביטוח לאומי) הנישום מקבל שומת מס. בשלב זה מוודאים כי השומה מתאימה לדוח שהופק, ולא פעם מתגלים ערים בנתונים, לכן מתכנני המס פונים לפקיד השומה לצורך בירור ותיקון גובה המס.

טיפים בתכנון מס

תרומות – סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר לקבל עד 35% זיכוי ממס, וכדאי לנצל זאת מאחר שעוסקים רבים אינם מודעים להטבה זו.

הפרשה לקרן השתלמות (עצמאי) – כדאי לכל עצמאי להפריש כספים לקרנות השתלמות כדי לנצל את הטבות המס המוענקות על ידי המדינה. ההפרשה לקרן השתלמות נחשבת להוצאה מוכרת לצורכי מס, ואם מושכים את הכסף מהקרן לאחר 6 שנים או לאחר 3 שנים, כל עוד המטרה היא להשתלמות מקצועית או ללימודים, ניתן לממש את ההטבה המשתלמת.

מתנות לספקים וללקוחות – מס הכנסה מכיר בהוצאה זו עד לסכום מסוים.

חישוב מס בנפרד לבני זוג העובדים יחד בעסק – תכנון מס לגיטימי המאפשר להקטין את גובה המס.

עבודה מהבית – ניתן להכיר בחלק יחסי מההוצאות כמו ארנונה, חשמל, מים, ועד בית ועוד.

טיפים לחסוך במס בסוף השנה

הפקדה לקרן פנסיה וקרן השתלמות – לקראת סוף שנת המס כדאי להפריש כספים לקרן פנסיה וקרנות השתלמות כדי לנצל את הטבות המס מהמדינה

הקדמת תשלום דמי ביטוח לאומי בחודש דצמבר – כדאי להקדים את התשלום לביטוח לאומי עבור חודש דצמבר כך שהוא ייכלל באישור השנתי של ביטוח לאומי וזו הוצאה מוכרת.

הכרה בחובות אבודים – לפני תום שנת המס כדאי להוכיח קיומם של חובות אבודים, ככל שישנם.

דחיית הכנסות לשנת המס הבאה – אם ידוע כי יחולו שינויים בשיעור המס ניתן לשקול דחיית דיווח על ההכנסות כדי לשלם פחות מס.

מימוש נקודות זיכוי והטבות – חשוב לבחון את נקודות הזיכוי והטבות המס בעזרת מתכנני מס כדי להקטין את גובה המס, לדוגמה חד הוריות, תואר אקדמי, יישוב מגורים מזכה ועוד.

חשיבות רואה חשבון בתכנון מס

רואה חשבון מוסמך המציע תכנון מס לנישומים בוחן את כל הדרכים החוקיות כדי להפחית את חבות המס. הידע שלו בתקינה החשבונאית ובתחומי המס הקיימים מאפשר לו למקסם את הטבות המס, תוך התייחסות לתוכניות עתידיות של החברה, לחוקי מיסוי בינלאומיים, לסוג ומאפייני העסקאות ועוד.

בנוסף הוא יודע כיצד להפחית את גובה המס בדרכים לגיטימיות ובהתאמה אישית למצבו הפיננסי של הנישום. יש אמצעים רבים להפחית את גובה המס ורק רואה חשבון מנוסה מכיר את כל החוקים, פסיקות ואפשרויות לגיטימיות לתכנון מס מיטבי ולהפחתת גובה המס.

אם אתם שכירים, עצמאים או בעלי חברה בע”מ מומלץ גם לכם לפנות למומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’. בעזרת המומחים תוכלו להקטין את גובה המס בדרכים לגיטימיות ויצירתיות, לבצע תכנון מס אופטימלי ולשלם פחות מס. שירותי תכנון מס על ידי המומחים המנוסים מבטיח יתרונות רבים ותוכלו לחסוך הרבה מאוד כסף ולהגדיל את הרווחים.

למידע נוסף ולייעוץ מקצועי בנושא תכנון מס לגיטימי – אנא צרו קשר עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

סרטוני הסבר על תכנון מס - רו''ח יורם שיפר

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה