הקמת חברה בע"מ - הפן המיסוי והמשפטי

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

חברה בע”מ היא ישות משפטית נפרדת מבעליה, זו צורת התאגדות עסקית נפוצה, ומידי שנה נפתחות עשרות אלפי חברות חדשות בישראל. הגוף האחראי על רישום ופיקוח על חברות ותאגידים הוא רשם החברות היושב במשרד המשפטים. כאשר אדם מתכנן להקים חברה בע”מ עליו לרשום את החברה ולהסדיר את פעילותה מול רשם החברות, ובשלבים הבאים עליו לפתוח חשבון בנק עסקי ולפתוח תיקים ברשויות המס, כלומר מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
כאשר מחליטים לפתוח חברה בע”מ מומלץ לבחור קודם כל רואה חשבון מוסמך ומנוסה לצורך ייעוץ וייצוג בפני רשויות המס. יש להתייחס נכון להבטי מיסוי ומשפט כאשר מעוניינים להקים חברה בע”מ ולא עוסק מורשה או עוסק פטור. חשוב לדעת כי יש יתרונות רבים ומשמעותיים לפתיחת חברה בע”מ אך תהליך הרישום מורכב ושונה מהתהליך הרגיל לפתיחת עוסק מורשה או שותפות, ומעבר לאגרת הרישום יש לבחור עורך דין יעיל ומנוסה המתמחה בדיני חברות.

חברה בע”מ – הגדרה

בחוק החברות נקבע כי כל אדם, יחיד או תאגיד, רשאי להקים חברה בערבון מוגבל, כל עוד מטרות החברה לא נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ולא נוגדות את תקנת הציבור. חברה בע”מ היא התאגדות של אדם יחיד או מספר אנשים יחד, לצורך ביצוע פעילות עסקית ויצירת רווחים.
כדי להקים חברה יש לרשום אותה אצל רשם החברות, לשלם אגרת רישום, למנות רואה חשבון מבקר ולהגיש דוחות שנתיים.
כדאי לדעת כי הקמת חברה רשם החברות מחייבת תשלום אגרת הקמת חברה. ניתן להקים את החברה במרשם של רשם החברות באופן מקוון, עדיף לבצע את התהליך בעזרת עורך דין, אך כיום יש אפשרות להגיש בקשה מקוונת לרישום חברה באתר התאגידים בצורה מקוונת (אונליין) וללא צורך באימות על ידי עורך דין. יש אפשרות להגיש בקשה מקוונת לרישום חברה הכוללת באופן מובנה את התקנון, הצהרות בעלי המניות והצהרות של הדירקטורים, ללא צורך לצרף מסמכים והצהרות מאומתים וסרוקים.
הסבר על התהליך הנדרש לרישום חברה ברשם החברות, ורשימת מסמכי הקמת חברה שיש לצרף לבקשה ולהגיש לרשם, לחץ כאן

יתרונות וחסרונות להקמת חברה בע”מ

לחברה בע”מ יש יתרונות משמעותיים בהשוואה להקמת עסק בצורת התאגדות של עוסק מורשה. חברה בע”מ היא ישות משפטית נפרדת מבעליה, זהו יתרון חשוב מאחר והסיכון העסקי של היזמים המקימים את החברה נמוך יותר. מאחר וחברה בע”מ מוגדרת כישות משפטית נפרדת, בעלי החברה לא נושאים באחריות אישית במצבים שבהם החברה נקלעת למשבר או שהחברה צוברת חובות והפסדים.
ניתן לתבוע את החברה אם היא נקלעת לחובות, להפסדים או למשבר מסוים אחר, אך בעלי המניות בחברה זוכים לחסינות משפטית מתביעה אישית, למעט מקרים הקבועים בחוק כמו מקרים שבהם בוצעה עבירה פלילית. כדאי לדעת כי ההיגיון העומד מאחורי הרעיון של הגדרת חברה בע”מ כישות משפטית נפרדת הוא לעודד משקיעים ויזמים להקים חברות חדשות, לפתח את הכלכלה המקומית ולעודד את צמיחתה, וכמובן כדי לייצר יותר מקומות תעסוקה.

בפן המשפטי, יש להקמת חברה בע”מ יתרון משמעותי עבור היזם או היזמים, בעלי המניות נהנים מהגנה בפני רוב התביעות, וגם במקרה שהחברה נקלעת לקשיים כלכליים והחל תהליך של חדלות פירעון, הנושים אינם יכולים לתבוע את החוב המגיע להם מבעלי המניות, אלא אם בעלי המניות נדרשו להיות ערבים לחוב באופן אישי ומלכתחילה. ראוי לציין כי עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) שצובר חוב לא זוכה להגנה משפטית כמו בעלי המניות בחברה מאחר והוא ערב באופן אישי לכן הוא חשוף לתביעות כמו החזרי חוב מצד נושיו.

כדאי לדעת כי הבנקים מודעים למגבלת הערבות האישית של בעלי המניות בחברה בע”מ, וכדי להתגבר על המכשול הם נוטים להחתים את בעלי המניות לפני מתן אשראי לחברה. במצב זה, הבנק יכול לתבוע את בעלי המניות בחברה אם החברה מתחילה בהליך חדלות פירעון וניתן לדרוש מהם לפרוע את החובות שהחברה צברה.
בפן התדמיתי, הקמת חברה בע”מ מבטיחה יתרון חשוב מאחר והמיתוג שלה טוב יותר מצורות התאגדות אחרות כמו עוסק מורשה. יש לציין כי בנקים וחברות למימון חוץ בנקאי מעדיפים לעבוד עם חברות והם פחות חוששים לתת אשראי לחברה, וקל יותר לגייס משקיעים. הקמת חברה מאפשרת לגייס הון בתמורה להקצאת מניות או על ידי אגרות חוב, זו סיבה מרכזית שיזמים וחברות סטארט-אפ בוחרים להתאגד במסגרת חברה ולא עוסק מורשה. בנוסף, גם הלקוחות מתרשמים לטובה מחברה בע”מ. לחברה בע”מ יש תדמית של עסק איכותי, גדול ומצליח, לכן כדאי לשקול פתיחת חברה בע”מ גם משיקולים תדמיתיים ולא רק משיקולים משפטיים.

בפן העלויות הנלוות להקמת חברה בע”מ יש לעצמאי יתרון מאחר והקמת חברה בע”מ מחייבת עלויות נוספות שאין לעצמאי, לדוגמה אגרת רישום שנתית לרשם החברות, שכר טרחה לעורך דין ועוד. כמו כן, עלות ניהול הספרים החודשית ועריכת הדוחות החשבונאיים גבוהה יותר לעומת העלות החלה על עצמאי. עם זאת, לחברה בע”מ יש יתרון יחסי בנושא עלויות אלה מאחר וחלקן מוכרות לצורכי מס. אם פותחים חברה בע”מ יש לשלם אגרת רישום לרשת החברות בגובה של כ-2,600 ₪, ובנוסף יש לשלם אגרה שנתית. כאמור, הנהלת החשבונות לחברה יקרה יותר לעומת עלות הנהלת החשבונות לעצמאי יחיד, ובנוסף החברה נדרשת להגיש עדכונים לרשם החברות בגין שינויים בהרכב הדירקטוריון, שם החברה, כתובת, הקצאת מניות וכו’. החברה חייבת להגיש לרשם החברות גם דו”ח מבוקר על ידי רואה חשבון (אחת לשנה).
לפתיחת חברה בע”מ יש יתרון משמעותי נוסף בפן המיסוי. עצמאי (יחיד) משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס הקבועות בתקנות, ועליו לשלם מס הכנסה בהתאם לגובה הכנסותיו. המיסוי המקסימלי המוטל על יחיד עצמאי הוא עד 50% לעומת מיסוי חברות בשיעור של 23% בלבד. ישנם היבטי מיסוי שחשוב להתייחס אליהם, כיוון שעצמאי חייב על פי חוק לשלם דמי בריאות וביטוח לאומי בגין כל הכנסותיו. אם הוא יעבוד תחת חברה בע”מ הוא יכול למשוך משכורת חודשית שתחויב בדמי ביטוח לאומי, ובגין משיכת יתרת הרווחים בחברה כדיבידנד יש לו פטור מתשלום לביטוח לאומי.

שיקולי מס – הרחבה

עצמאי משלם מס הכנסה בהתאם לגובה הכנסותיו ולפי מדרגות המס הקבועות בתקנות, ושיעור המס המרבי על עצמאי יחיד הוא 47%, אך אם הכנסתו החייבת גבוהה מהתקרה שנקבעה, הוא יחויב גם במס יסף ששיעורו 3%. מס יסף חל על כל שקל נוסף מעל תקרת ההכנסה. זהו מיסוי חד שלבי שיכול להגיע עד 50%, בהשוואה למס החברות העומד על 23% בלבד, לכן כאשר מדרגות המס גבוהות באופן משמעותי מתשלום מס חברות, עדיף לעוסק המורשה להתאגד כחברה בע”מ.
על חברות בע”מ חלים כללי המיסוי הדו שלבי, כלומר מס חברות יחד עם מיסוי של בעל המניות בחברה. נטל המס מורכב ממס חברות קבוע המוטל על ההכנסה החייבת של החברה בשיעור של 23%, ויש מס על משיכת דיבידנד. אם בעל מניות מהותי בחברה מושך דיבידנד יחול עליו מס בשיעור של 30%, בהנחה שהוא מושך את כל הרווחים לכיסו. יש לציין כי במקרה שבו סכום הדיבידנד שנמשך לבעלים גבוה מהתקרה הקבועה, יחול עליו מס נוסף בשיעור 3% המוטל על כל שקל שהוא מושך מעבר לתקרה.

שלבים להקמת חברה בע”מ

כדי להקים חברה בע”מ בישראל ישנם ארבעה שלבים עיקריים:

  • רשם החברות – השלב הראשון להקמת חברה בערבון מוגבל הוא רישום אצל רשם החברות. יש להגיש בקשה מסודרת בעזרת עורך דין מנוסה, הכוללת טופס בקשה לרישום חברה, הצהרת בעלי המניות, הצהרת דירקטורים, תקנון חברה, טופס הגשת מסמכים חתום על ידי עו”ד, ויש לצרף אישור על תשלום האגרה. יודגש כי רישום החברה ברשם החברות מחייב ייעוץ וליווי משפטי של עורך דין. ניתן להגיש את הבקשה והמסמכים באופן מקוון – לחצו.
  • פתיחת חשבון בנק עסקי – לאחר הרישום ברשם החברות יש לפתוח  חשבון בנק עסקי לחברה בע”מ, יש להעביר לבנק תקנון, תעודת התאגדות, פרוטוקול לפתיחת חשבון בנק, פרוטוקול מורשי חתימה ועוד. נדרשת חתימה של עו”ד על המסמכים השונים.
  • פתיחת תיקים ברשויות המס – בשלב האחרון יש לפתוח תיקים ברשויות המס הבאות: מע”מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי. בין הטפסים שיש למלא ולהגיש לרשויות המס השונות: טופס מע”מ 821 לפתיחת תיק במע”מ, טופס ייפוי כוח למייצג (בהתאם לצורך), טופס 4436 לפתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או ניכויים, טופס פתיחת תיק בביטוח לאומי וטופס תיק ניכויים.

 

עלות הקמת חברה בישראל לעומת העלות בחו”ל

 

פתיחת חברה בע”מ בישראל כרוכה באגרות ותשלומים שונים, וברוב המקרים רושמים את החברה במרשם של רשם החברות בעזרת מייצג מוסמך, בתמורה לעלות של כמה מאות שקלים. בנוסף, יש לשלם את האגרה בסך 2,645 ₪, יש הנחה לרישום מקוון. ראוי לציין כי חברה (או שותפות) הרשומה ברשם החברות חייבת בתשלום אגרה אחת לשנה בסך 1,133 ₪ (למשלמים עד 31 במרץ).
ניתן להקים חברה בחו”ל באופן חוקי ובהליך יחסית מהיר, העלות להקמת חברה בחו”ל היא 700$ עד כ-5,000$, העלות משתנה בהתאם למדינת היעד בה מקימים את החברה, במורכבות ההליך ובמספר המתווכים העוסקים בהקמה. כאשר פותחים חברה בחו”ל יש להביא בחשבון פרמטרים חשובים כמו עלות הקמת החברה, שיעורי המס במדינה בה החברה רשומה, נוחות גיאוגרפית ואפשרות לשליטה מרחוק בחברה, עמלות הבנק הזר, יציבות שלטונית וטכנולוגיות של הבנק הזר.

תכנון מס בחברה

כפי שציינו, מס החברות בישראל נכון לשנת 2021 עומד על 23% בלבד. למעשה, שיעור מס החברות בישראל דומה לשיעור המס הממוצע החל על חברות במדינות אחרות בעולם. למרות שהמס עומד על 23%, בפועל חברות גדולות משלמות מס מופחת, לדוגמה חברת טבע המשלמת 10% מס חברות בלבד בגלל הטבות שונות.
מס חברות מחושב כאחוז יחסי מההכנסה, החל מהשקל הראשון אצל חברה בע”מ. למרות שמדובר במס הכנסה, מס החברות חל על הרווחים ולא על ההכנסה של החברה. בעזרת רואה חשבון מנוסה ניתן להקטין את חבות המס של החברה. כדי לשמור על הרווחים לאחר תשלום מס חברות בשיעור 23% ועל מנת להימנע מתשלום מס דיבידנדים העומד על 33% (מחושב יחד עם 3% מס יסף), בעלי השליטה בחברה בדרך כלל יעדיפו להימנע מחלוקת הדיבידנד מהרווחים ולהשאירם בחברה. עם זאת, סעיף 77 לפקודת מס הכנסה מאפשר לרשות המיסים, במגבלות מסוימות, לחייב חברה בגין רווחים כלואים.
תכנון מס לגיטימי בעזרת אנשי מקצוע מנצל את הזכויות וההטבות השונות כדי להקטין את חברות המס של החברה, את תכנון המס מבצע רואה חשבון מוסמך במסגרת ליווי פיננסי מקצועי ללקוח. חשוב להתייחס ולבצע תכנון מס כבר בהליך הקמת החברה בארץ או בחו”ל, התכנון מבוצע דרך הגשת דוחות כספיים כמו דו”ח הכנסות והוצאות חודשי ושנתי, עסקאות רכש, עסקאות מקרקעין, שכר עובדים ועוד, והתכנון נדרש במצבים כמו חישוב מס רכישת חברה, מיזוגים, מכירת חברה וכו’.

הוצאות נלוות להקמת חברה בע”מ

הקמת חברה בע”מ כרוכה בהוצאות שונות שאינן חלות על עצמאי המקים עוסק מורשה. בהליך הקמת החברה יש לשלם אגרה לרישום החברה ברשם החברות, יש גם אגרה שנתית לרשם החברות, ובנוסף יש לשלם שכר טרחה לעורך דין ובהתאם לצורך לרואה חשבון מלווה. כמו כן, עלות ניהול הספרים ועריכת הדוחות הכספיים עבור חברה בע”מ גבוהה יותר בהשוואה להוצאה של עוסק מורשה, אך חלק מההוצאות הן מוכרות לצורכי מס.

סיוע של רואה חשבון בהקמת חברה

הליך רישום חברה על ידי רואה חשבון מוסמך הוא מהיר יחסית ואינו מסובך. רואה חשבון מומחה מלווה את היחיד או השותפים המעוניינים להקים חברה, הוא מייעץ, מבצע תכנון מס מיטבי, מבצע רישום של החברה ברשם החברות באופן מקוון, פותח תיקים במע”מ, במס הכנסה ובביטוח לאומי, ומסייע בניהול הספרים ובנושא הביקורות.
רואה חשבון מלווה באופן שוטף את החברה, הוא בוחן את הפעילות הפיננסית ומייעץ לבעלי החברה, מסייע בהכנת המאזן, ולרוב הוא אחראי על חשבות שכר, שירותי הנהלת חשבונות, ייעוץ ותכנון מס, דו”ח ביקורת וייצוג שוטף בפני רשויות המס.
לסיכום, הקמת חברה בע”מ בעזרת משרד רואי חשבון זיו, שיפר ושות’ כוללת קשת רחבה של שירותים ופתרונות מקצועיים. חשוב להקים חברה בע”מ בעזרתנו ולאחר חשיבה מעמיקה, תכנון פיננסי, בדיקת כדאיות והתייחסות לשיקולי מס ומשפט, כך נמנעים מבעיות בתחילת הדרך, מפחיתים את חבות המס וזוכים לליווי מקצועי צמוד הנחוץ להשגת היעדים ולהצלחת הפעילות והתוצאות העסקיות של החברה.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה