הסבר על מהות הצהרת הון

כל בעל עסק נדרש להגיש הצהרת הון אחת לכמה שנים, ואם עדיין לא נדרשת להגיש הצהרת הון , סביר להניח שבקרוב תתקבל בידך דרישה שכזו. מטרת הטיפ הנוכחי הינה להסביר מהי הצהרת הון ואיך להתנהג עם קבלת הדרישה להגשת הצהרת הון.

מטרת ההצהרה הינה לבדוק אם הנישום מדווח במשך השנים על הכנסותיו מכל המקורות. ע"י השוואת הון בין 2 תקופות – בהתייחס להכנסות נטו, הוצאות מחייה, השקעות, רכישת נכסים עסקיים ופרטיים וכן הוצאות מהותיות אחרות שעמד בהן – ניתן לעמוד על נכונות הדיווחים בין התקופות הנ"ל. ביחס להצהרת הון ראשונה, הדבר מהווה בסיס לבדיקת ההכנסות וההצהרות בעתיד וכן לבדוק מהו ההון ההתחלתי וכיצד הגיע הנישום להון זה.

הכנת החומר להצהרת הון – על מנת לערוך את ההצהרה ליום מסוים יש לארגן מסמכים רבים ממקורות שונים. על ההצהרה להיות מבוססת ונתמכת במסמכים. ככל שירבו התימוכין הכתובים, כן יקל בעריכת ההצהרה ,לדוגמא ,מסמכי בנק המעידים על רכישה ומכירה של מטבע חוץ עדיפים על הסבר לא מבוסס לפעולות כנ"ל, שנעשו שלא ע"י בנק, כמו כן יהיה קשה לשכנע את פקיד השומה באמיתות ההסבר, רצוי לתעד בכתב כל פעולה – כספית או אחרת – בעלת השפעה על נכסים או רכוש (אם ע"י מסמך מגורם חיצוני ואם ע"י עריכת מסמך כנ"ל). לדוגמא: עריכת הסכם כאשר נמכר רכב פרטי או מתקבלת הלוואה פרטית.

חשוב ביותר ! – לשמור כל מסמך גם אם אינו קשור לעסוק כגון: קניית ריהוט, תכשיטים או ציוד אחר לבית, פעולות בני"ע, רכישה ומכירת רכב, פדיון תכניות חסכון, קבלת פיצויים וכד'.כאשר תגיע אליך דרישה להגשת הצהרת הון , חשוב להעבירה אל רואה החשבון שלך אשר ינחה אותך בדבר ההכנות שעליך לבצע לקראת הגשת הצהרת ההון.