בגדי עבודה כהוצאה מוכרת

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

בעלי עסקים רבים אינם יודעים האם יש באפשרותם לקזז הוצאות כמו רכישת בגדי עבודה. גם אנחנו במשרד רואי חשבון זיו, שיפר ושות’ מתמודדים עם שאלות הנוגעות לבגדי עבודה כהוצאה מוכרת, בעיקר בתקופה הלחוצה לפני הכנת הדוחות והדיווחים לרשות המיסים. לכן, החלטנו לעשות סדר בנושא ולהכין כתבה שתבהיר את התקנות הנוגעות לניכויי מס עבור רכישת ביגוד לצורכי העסק.

 

הוצאות ביגוד לעניין מס הכנסה

 

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה קובע ומגדיר את עקרון היסוד בסוגיית ניכוי הוצאות לצורכי מס. על פי פקודת מס הכנסה נקבע כי הוצאה תותר בניכוי רק אם היא הוצאה לשם ייצור הכנסה באותה שנת המס. לכן, אפשר לטעון כי רכישת בגדי עבודה היא הוצאה מוכרת מאחר ואנו לובשים את הבגדים במהלך העבודה והפעילות העסקית והבגדים נחוצים לייצור הכנסה, עם בגדים יכולים לשמש אותנו גם לפעילות שאינה מייצרת הכנסה, כלומר מחוץ לעסק ומעבר לשעות העבודה.
תקנה (6) לתקנות ניכויי הוצאות מסוימות קובעת, כי יותר ניכוי במס לבעל עסק בשיעור 80% על ביגוד שנרכש בעבורו או בעבור עובדו, שנועדו לשמש לצורכי עבודה. אולם אם מתקיים אחד מהתנאים שלהלן , ההוצאה תוכר ב 100% :

  1. ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום – כלומר, קיים לוגו בולט על גבי הבגד, ולא ניתן ללבוש את הבגד שלא לצרכי עבודה, כך שחולצה המעוטרת בלוגו קטן על הדש או על הכיס – לא תעמוד בתנאי הוראות סעיף זה
  2. על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד – לדוגמא , גלימה של עורך דין , סרבל טייסים, חלוק אחיות וכדומה.

חשוב לזכור כי אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה – יותרו ההוצאות במלואן.

ביגוד שממומן ע”י המעביד ואינו מהווה “ביגוד לצורכי העסק”:

מס הכנסה מבהיר, כי ביגוד, שמממן המעביד בעבור עובדו ואינו מהווה “ביגוד לצורכי העסק”, ושלא ניתן לזהות בו בהבלטה השתייכות לעסק, או לא קיימת חובה על פי דין ללבוש את הביגוד- ייחשב כטובת הנאה לעובד, ואת שוויה יש לזקוף להכנסת העובד, כך ש יחולו עליה כל הכללים החלים על משכורת.

 

הוצאות ביגוד לעניין מס ערך מוסף

 

ניתן לקזז את מלוא מס התשומות ברכישת הביגוד, ובלבד שההוצאה עומדת בתנאים כפי שצוינו בהקשר של מיסוי ההכנסה. אם רוכשים ביגוד לצורכי עבודה והשימוש הנעשה בו הא לצורך עסקי, ניתן לקזז 66% מהמע”מ הנקוב בחשבונית.
כמו כן, אפשר לקבל הכרה מלאה במע”מ תשומות המופיע בחשבונית עבור רכישת ביגוד מקצועי ספציפי, לדוגמה גלימת עורך דין, סרבל עבודה, קסדה ומשקפי מגן, ביגוד ייעודי לאומנים וכיוצא בזה. יחד עם זאת, אם ההוצאה היא עבור ביגוד לא מקצועי שנועד לשמש את העובד לאחר שעות העבודה, אין אפשרות לדרוש מע”מ תשומות.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה