שווי שימוש ברכב בעבודה

המאמר מאת: יורם שיפר

בעקבות הרפורמה בנושא שווי השימוש ברכב, ישקלו מעסיקים ועובדים שוב את כדאיות השימוש ברכב צמוד לעובד ויהיו אף עובדים שישקלו להחזיר את הרכב למקום העבודה.

אבהיר כי על מנת לבחון את הכדאיות של קבלת רכב מהעבודה, יש לפרט תחילה את העלויות הכרוכות בהחזקת רכב.

 

עלות החזקת רכב פרטי באופו עצמאי

 

אמנם לכל רכב יש את העלויות הכרוכות בהחזקתו, אך לשם ההמחשה חושבו העלויות הקבועות

של רכב בטווח מחיר של כ – 150,000 ש”ח.

ירידת ערך הרכב:

:מקובל לחשב ירידת ערך בשיעור של כ 1% לחודש, זאת בהתאם לנתוני שווי הרכב כפי שמפורסם מידי חודש במחירונים המקובלים – במקרה זה 1,500 ש”ח.

ריבית על הכסף שהושקע ברכישת הרכב:

יש לקחת בחשבון מה מקור מימון רכישת הרכב.

הלוואה בנקאית תשא בממוצע ריבית בגובה כ 0.6% לחודש.

מנגד ,במידה ומשתמשים במקורות עצמאיים, יש לקחת בחשבון את “הריבית האלטרנטיבית” בגובה 0.25% בממוצע שהינה: אובדן ריבית זכות שהייתה מתקבלת לו היה הכסף מושקע בתוכנית חיסכון.

לצורך החישוב , לקחנו עלות ממוצעת של 0.4% בגין ריבית. כך שעלות סעיף זה מגיעה לסך של כ 600 ש”ח .

עלות רכישת פוליסת ביטוח מקיף וחובה:

גובה הפרמיות המשולמות על ביטוחי רכב פרטי יכול להגיע לכדי 500 ש”ח לחודש, ואף למעלה מזה,תלוי בנתוני הנהג והרכב..

עלות אגרת רישוי שנתית:

גובה אגרת הרישוי שמשולמת בממוצע לרכב פרטי נעה סביב – 200 ש”חלחודש.

תיקונים וטיפולים:

טיפולים תקופתיים ותיקונים שוטפים שכוללים החלפת חלקים מתבלים כגון צמיגים וכו’ יכולים להגיע בממוצע לכדי 400 ש”ח לחודש.

צריכת דלק

עלות חודשית של צריכת דלק יכולה להגיע לכדי 500 ש”ח, נתון המשקף נהיגה של 12.000-17.000 קילומטרים בממוצע בשנה..

להלן טבלת סיכום להוצאות החזקת רכב פרטי

ירידת ערך

1,500

ריבית

600

ביטוחים

500

רישוי

200

החזקה

400

דלק

500

סה”כ

3,700

בהתאם לנתונים שתוארו עולה כי עלות אחזקת רכב פרטי שעלותו 150,000 ש”ח מגיעה בממוצע לכדי – 3,700 ש”ח לחודש.

הנתונים שהובאו מייצגים ממוצע אולם כל אחד יוכל לחשב לעצמו את עלות החזקת הרכב שלו על פי המדדים שהוצגו בחישוב זה.

על מנת להשוות את הכדאיות בין מצב בו העובד מקבל רכב מהעבודה לבין מצב בו הוא מחזיק רכב בעצמו ,יש לחלק את הוצאות הרכב אצל המעביד {באופן תיאורטי}בין המעביד והעובד לפי ההנאה שמפיק כל אחד מהם מהרכב , נעשה זאת לפי יחס הקילומטרים ונניח שהרכב נוסע בשירות המעביד כמות קילומטרים גבוהה יותר מזו שהעובד נוסע לצרכים הפרטיים שלו ולכן נייחס 2/3 מההוצאות הקבועות למעביד.

לגבי דלק , המעביד ישא רק בחלק העודף על 500 ש”ח.

מהחישוב הזה עולה כי חלק העובד בהוצאה צריך להיות 1566 ש”ח( 500 ועוד 1/3 מ 3,200 )

כלומר , העלות שצריכה להיות מיוחסת לעובד במקרה שהרכב צמוד אליו היא 1,566 ש”ח.

 

שווי שימוש ברכב בעבודה

 

מהי העלות אותה משלם העובד בפועל על קבלת רכב ממקום עבודתו ?

אחזקת רכב בשווי רכב בדרגה שבין 3 ל 4 עומדת על סך של – 2000 ש”ח בחודש.

בגין הטבה זו מוטלת על העובד חובת תשלום מיסים : מס הכנסה , ביטוח לאומי ומס בריאות שיכולים להגיע לכדי_900 ש”ח לערך.

זאת לעומת 1566 ש”ח בהם היה נושא העובד אילו היו מחייבים אותו בעלות האמיתית או 3,700 ש”ח אילו היה מחזיק את הרכב בעצמו.

לאור הנתונים הנ”ל , הואיל ועלות החזקת הרכב נופלת ברובה על המעביד – הרי שקיימת בכך הטבה משמעותית לעובד.

לסיכום אומר כי ברמות סכומי השווי הנוכחיים ואף ברמות גבוהות יותר, עדיין משתלם לעובד לשאת בעלות השימוש ברכב שנתקבל ממקום העבודה.

אבהיר כי קיימות מספר חלופות לקבלת רכב מהעבודה שיכולות לחסוך ממון רב :

1. שימוש ברכב מאגר – שימוש ברכב על ידי העובד מתוך מאגר כלי הרכב של המעסיק והשארתו בסוף היום בחניון החברה , לא יצריך את חיובו בשווי שימוש ברכב הואיל ובמקרה זה , העובד לא לוקח את הרכב הביתה ולא עושה בו שימוש בעבר לשעות העבודה.שימוש ברכב לצרכי עבודה בלבד אינו מחייב את העובד בשווי שימוש ברכב.

2. שימוש ברכב כבד – אינו מחייב את העובד אשר משתמש בו גם מעבר לשעות העבודה הואיל ורכב כזה איננו נכלל בהגדרת “רכב” לצורך התקנה המחייבת חיוב בשווי.הגדרת רכב אינה כוללת רכב שמשקלו הכללי המותר הינו מתחת ל 3,500 ק”ג .

3. שימוש ברכב דו גלגלי ( אופנוע וכיו”ב) – רכב כזה אמנם נכלל בהגדרת רכב לצורך התקנות אולם סכום השווי מאד נמוך. כדאי לשקול החלפת הרכב הצמוד ממקום העבודה באופנוע , כך יוכל העובד לחסוך סכומי כסף ניכרים על ידי העלאת שכר הנטו במאות רבות של שקלים בכל חודש.

4. שימוש ברכב לצרכי עבודה בלבד יאפשר אי חיוב העובד המשתמש ברכב זה בשווי רכב – מדובר בפסק דין של בית המשפט (עמ”ה 1134/03) בו קבע השופט כי אין מניעה שהנישום יביא הוכחות למספר הקילומטרים הפרטי אותו ביצע כנסיעות פרטיות, עובדים אשר לא עושים שום שימוש פרטי ברכב לאור העובדה שהוא משמש לעבודה בלבד (לדוגמא: רכב שרות יעודי אשר אינו מאפשר נסיעות פרטיות בשל מיתקנים מיוחדים המותקנים עליו וכד’).רצוי שבמצב כזה יערך חומר מספק אשר יאמת את הטענות בדבר חוסר שימוש בנסיעות פרטיות כגון כרטיס רכב עם פירוט מלא של הנסיעות וכדומה.

5. רכב בשותפות הצמוד לשותפים אינו מחויב בשווי רכב שכן השותפים אינם עובדי השותפות והתקנות חלות על עובדים בלבד. בשותפות – בנבדל מחברה בע”מ בה יש לחייב את בעלי המניות בשווי רכב – אין צורך לחייב את השותפים בשווי רכב.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה