האם ניתן להשתמש בהעתק חשבונית לצרכי מע"מ

מאת שותף מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט רו"ח יורם שיפר

בחוק ובפסיקה, אין למעשה מענה ברור לשאלה , אם בכל מקרה ובכל נסיבות שהיעדרה של חשבונית המקור, בין אם אין היא קיימת עוד ובין אם יצאה מרשותו של העוסק, שוללת את הזכאות לניכוי מס תשומות, וזאת גם אם ברור מעל לכל ספק ,שאכן הוצאה חשבונית-מס כדין. קרא עוד