הגדרת "סולו" בחשבון הבנק שלך

“סולו” בנקאי? שאנו מתכוונים למושג “סולו” בפעילות הבנקאית שלך למה הכוונה. “סולו” בחשבון הבנק שלך הנו המרווח של האשראי הבנקאי הכולל שלך בבנק דהיינו ה”אובליגו” שלך אל מול הביטחונות ששעבדת לטובת הבנק. הפער בהנחה שהוא חיובי יש לומר גובה האשראי הלקוח גבוה מסה”כ הביטחונות זהו הקטע שהבנק לוקח את הסיכון כנגד ערבות הבעלים.

 

הגדרת” הסולו”

יועץ עסקי מומחה בבנקים שיצטרף אל הלקוח בפגישות מול הנהלות הבנקים ידאג בשלב המו”מ הבנקאי להגדיר בכתב מהו הסולו של הלקוח. אין להשאיר חלק זה לטוב ליבם של הבנקאים. לדוגמה: לקוח מבצע מו”מ יחד עם יועץ מול הנהלת בנק כלשהי. האשראי המבוקש:
מסגרת אשראי חח”ד-150 אלף ₪
מסגרת נכיונות שקים סחירים 300 א ₪
הלוואה לרכב 200 א ₪
סה”כ האובליגו העסקי 650 אלף ₪

 

האובליגו בחשבון האישי:
מסגרת אשראי 50 אלף ₪
מסגרת קרדיט בכרטיס ישראכרט 50 א ₪
ערבות לטובת שכר דירה 20 אלף ₪
סה”כ האובליגו הפרטי הנו 120 אלף ₪

סה”כ האובליגו הכולל: ה סכום האובליגו העסקי יחד עם האובליגו הפרטי כלומר 650+120 אלף שהם 770 אלף ₪ זכור כל קבוצת בנק :בנק דיסקונט,בנק הפועלים,בנק לאומי …. סוכמת את האובליגו בכל החשבונות שאתה קשור אליהם כבעלים או כבעל חברה החתום על מסגרת ערבות אישית. כפי שהמלצתי במאמר הראשון לא כדי לנהל חשבון אישי +חשבון עסקי באותו בנק! כאמור סה”כ האובליגו הכולל הנו 770 אלף ₪

 

הביטחונות המוצעים

השקים המשועבדים בערך נומינאלי של 300 אלף ₪ שווים כביטחונות (כהנחה)75 אחוז מערכם כלומר כלומר כ225 אלף ₪
הרכב החדש ששוויו הנומינאלי יהיה 200 א ₪ שווה לבנק כביטחון 160 א ₪
נניח ששעבדת רכב נוסף בשווי של 200 א ₪ שעליו לא קבלת ההלוואה
ששוויו לביטחונות גם 160 אלף ₪

ז”א סה”כ הביטחונות 225+160+160 אלף שהם 545 אלך ₪

מבחינת מנהל הבנק אתה בפער בטחונות של 770 אלף-545 אלך ₪=שהם 225 אלף ₪ דאג במו”מ מול הנהלת הבנק יחד עם יועץ מקצועי לקבל מסמך חתום מהבנק המפרט את גובה הסולו המאושר במקרה שלנו לפחות 225 אלף ₪.

 

מסמך כוונות מהבנק זוהי פוליסת הביטוח שלך!
אם אין לך מסמך כוונות בנקאי המפרט את רמת הסולו שלך אתה עלול למצוא את עצמך בבעיה לא פשוטה. זכור: עדיף תכנון עסקי מקדים מאשר תוכנית הבראה כואבת.

 

הכותב: אילן גדריך, מקור המאמר for-business.co.il