לא ניתן לקבל החזר ביטוח לאומי על שכר שהוקטן

בפסק דין של בית הדין לעבודה נקבע כי בעל חברה לא רשאי לתקן ולהקטין רטרואקטיבית את שכרו למרות שלא משך אותו בפועל – על פי מקרה שנדון בבית הדין בעניין בעל מניות שלא משך את שכרו עקב קשיים אליהן נקלעה החברה.

עקב כך , לא ניתן יהיה לקבל החזרי ביטוח לאומי בגין שכר שהוקטן גם אם לא נמשך בפועל.

הרציונל העומד מאחרי החלטה זו היא שבעל החברה , בעקבות שכרו כפי שדווח נהנה מביטוח לעניין דמי פגיעה בעבודה וגמלאות אחרות ואין להשיב דמי ביטוח בגין תקופה שכבר עברה.