הפרשות סוציאליות לשנת 2018

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

לכל בעל עסק כדאי לבצע הפרשות סוציאליות כדי ליהנות מהטבות מס שכן בעל העסק מפקיד כספים לקופות פנסיה וקרנות השתלמות- במימון המדינה ומקבל החזרים בגין ההפקדות הללו ממס הכנסה בכל שנה.
חשוב לציין שעל מנת ליהנות מהטבות המס יש להפקיד במהלך שנת המס ולא יאוחר מסופה ולשמור את האישורים השנתיים המגיעים לאחר סוף שנת המס.
הפקדה לקרן פנסיה עבור שכירים היא חובה המוטלת על המעסיקים לאחר החקיקה בשנת 2008. בחוק נקבעו שיעורי ההפרשה לחיסכון פנסיוני וסכומי ההפקדה המזכים בהטבות מס שונות. חשוב לזכור כי החל מ-2017 חלה חובה הפקדה לקרן פנסיה גם לעצמאים, שיעורי ההפקדה שונים משל השכירים.
בנוסף, בתאריך 1.1.18 חלה הפעימה האחרונה שקובעת את מקסימום ההפרשות על 22.83% מהשכר, לפי החישוב הבא: 7%+7.5%+8.33%, ומינימום ההפרשות עומד על 18.5%.

עצמאי

יכול להפקיד 16.5% מהכנסתו עד לתקרה של 17,400 ש”ח לחודש ( 208,800 ש”ח לשנה). ב- 2021 הוחלט על ידי המדינה שלא יערך עדכון לשכר הממוצע והוא יישאר כמו שהיה ב- 2020, במטרה למנוע חלק מההשלכות השליליות של משבר הקורונה.

הטבות המס

זיכוי של 35% מהמס על 5.5% מתוך ה 16.5% (סכום הפקדה מקסימלי 957 ₪, סכום ההטבה במס של כ-4,000 ש”ח בשנה)
ניכוי מההכנסה על 11% מתוך ה 16.5% (סכום הפקדה מכסימלי 1,914 ש”ח , סכום הטבת המס בהתאם לשיעור המס השולי ויכול להגיע לכ- 11,000 ש”ח בשנה).
כלומר – הפקדות מכסימליות של כ- 34,000 ש”ח לשנה יניבו רווח שנתי של כ – 11,000 ש”ח (תשואה נאה לכל הדעות).
תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאי
עצמאי יוכל לקבל ניכוי מההכנסה בגין תשלומים לכיסוי אובדן כושר עבודה – בשיעור % 3.5 מהכנסתו עד תקרת הכנסה של פעמים וחצי השכר הממוצע במשק ( 24,765 ₪ לחודש).

 

עצמאי שהוא גם שכיר

זיכוי בשיעור 35% על ההפקדות שלהלן:
ניתן להפקיד לצורך קבלת זיכוי גם על השכר המבוטח כשכיר 7% מהשכר עד 8700 ש”ח ( הפקדה חודשית מקסימלית בסך 609 ש”ח) ועוד 5.5% מהשכר שאינו מבוטח עד לתקרה של 17,400 ש”ח ( הפקדה מקסימלית בסך 957 ₪).

ניכוי מההכנסה

יש לצרף את 2 הסכומים שלהלן:
ההכנסה הלא מבוטחת עד 8,700 ש”ח פחות המשכורת המבוטחת
ההפרש בין 21,750 לבין הגבוה מבין:
המשכורת המבוטחת או 8,700 לחודש אך לא יותר מ 8,700.
כלומר שכיר שהכנסתו עולה על 21,750 ש”ח לחודש לא זכאי להטבות מס בגין הפקדות פרטיות לפנסיה.

הפקדות של בעלי שליטה בחברות

למרכיב פיצויים– ההוצאה המותרת לחברה – עד 12,340 ₪ לשנה ( 1,028 ₪ לחודש).
למרכיב תגמולים– ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה:
על חשבון החברה עד 7.5% משכר עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק 21,750 ₪.
ההפרשה הנ”ל כוללת גם את ההפרשה לאובדן כושר עבודה.

הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים

ניתן להפקיד 7% משכר של 263,000 (מהם יהוו הוצאת מוכרת בעסק רק 11,835) כלומר סכום מקסימלי של 18,480 ש”ח, כל סכום נמוך מסכום זה יהיה מוכר לצורכי מס בחלק היחסי.

הפקדה לקרן השתלמות לשכיר

שכר חודשי מרבי ללא זקיפת מס במועד ההפקדה הינו 15,712 ₪ לחודש.
חלק מעביד – 7.5% . חלק עובד – לפחות 1/3 מקובל 2.5%.
תקרת ההפקדה לרווחים פטורים ממס: חלק מעביד – 7.5% . חלק עובד – 2.5% על שכר מרבי של 15,712 לחודש, הפקדה חודשית של 1,571 ( 18,852 ש”ח לשנה).

הפקדה לקרן השתלמות לבעל שליטה

ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות הינה עד 4.5% משכר שנתי עד 263,000
כלומר הפקדה של 6% (בעל השליטה יפקיד 1.5% ) ממשכורת קובעת של 15,712 לחודש ,
אולם כדאי להפקיד עד סך של 18,852 ש”ח לשנה (1,571 ש”ח לחודש) הואיל ורווח ההון הנצבר בקרן ההשתלמות פטור ממס עד לתקרה הסכום הזה.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא מס הכנסה וביטוח לאומי

 

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה