איך להקטין את נטל תשלומי הביטוח הלאומי

בד"כ כל הכנסה חייבת בביטוח לאומי – משכורת מכל סוג , הכנסה מעסק עצמאי ועוד.

כבעל עסק אתה ודאי יודע כי הינך משלם דמי ביטוח לאומי בסכומים גבוהים על כל הכנסתך – האם ניתן לצמצם את נטל התשלומים?

אכן כן, להלן דוגמאות:

שיטה א– אם העסק ינוהל כחברה ולא יימשך כל הרווח כשכר , אזי יתרת הרווח לא תחויב בדמי ביטוח לאומי.

לדוגמא – כעצמאי הרווחת 30,000 ש"ח לחודש ובעצם אתה חי רק מ 20,000 ש"ח לחודש , בתכנון הנ"ל תחסוך דמי ביטוח לאומי על הכנסה של 10,000 ש"ח כל חודש – סכום מהותי לכל הדעות.

שיטה ב– על הכנסה מדיבידנד לא חלים דמי ביטוח לאומי – אי לכך חלוקת ההכנסה של בעל מניות בין משכורת לבין דיבידנד תחסוך בדמי ביטוח לאומי על הסכום ששולם כדיבידנד.

שיטה ג' – קבלת הכנסות פסיביות בידי עצמאי או בעל חברה יקטינו את נטל דמי הביטוח הלאומי על הכנסות אלה מ 16% ל12% .