חוק המזומנים

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

הבנק העולמי פרסם בתחילת שנת 2013 את תוצאות הסקר שהוא ערך בנוגע להיקף ההון השחור במדינת ישראל, ועל פי הסקר עולה כי ההון השחוק בישראל נאמד בכ-200 מיליארד ₪, כלומר כ-20% מהתל”ג. הרשויות בישראל ובראשן בנק ישראל החליטו להילחם בתופעת ההון השחור לכן הוחלט לקדם את החקיקה בנושא והמחוקק אישר את חוק המזומנים שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019. מאז החוק עבר כמה תיקונים, וכיום יש להתייחס לחוק המזומנים החדש משנת 2022.

כדי לסבר את האוזן ולהבין מדוע חוק המזומנים החדש חשוב וכיצד הוא משפיע על עצמאים ונותני שירות בואו נמחיש את הנושא: נניח ואתם מנהלים עסק עצמאי קטן המתמחה בעיצוב פנים לבעלי דירות ובתים פרטיים. לקוחה מגיעה אליכם כדי לשלם על העסקה והיא שולפת מהארנק מעטפה ובה 17,500 ₪, כלומר מלוא התשלום המגיע לכם עבור העבודה. מאחר שאתם מקפידים על החוק אתם מציינים ללקוחה כי אינכם עובדים בשחור ועליכם להפיק חשבונית מס כנדרש בתקנות, והלקוחה מגיבה כי היא לא תכננה לשלם בשחור והיא מצפה לחשבונית מס מאחר והיא זקוקה לחשבונית המהווה עבורה הוצאה מוכרת לצורכי מס.

סיטואציה זו מוכרת לרוב בעלי העסקים ולכל בעלי המקצועות החופשיים, לכן נשאלת השאלה מה עליכם לעשות במקרה זה וכיצד להתנהל נכון מבחינת החוק כדי שלא להסתבך עם רשויות המס.

לאחר שהבנו את הסיטואציה איתה מתמודדים רוב בעלי העסקים במדינת ישראל כדאי להכיר את חוק המזומנים ולהבין מהן האפשרויות לגביית תשלום מלקוחות בית העסק ומתי מותר לכם לקבל תשלום ולשלם במזומן, ובאיזה סכומים.

מהו חוק המזומנים?

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018, נכנס לתוקפו לראשונה בינואר 2019 ומטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע לרשויות המדינה להילחם בפעילות פלילית, כולל העלמות מס, הלבנת הון, פשיעה ומימון ארגוני טרור. חוק המזומנים הקודם קבע הגבלות על שימוש בכסף מזומן בעסקאות שונות עם בעלי עסקים (עוסקים) ובעסקאות בין אנשים פרטיים.

כדאי לדעת כי החוק לצמצום השימוש במזומנים מבוסס על ההמלצות שנקבעו על ידי חברי ועדת לוקר, והחוק קבע תקרה לסכומים מסוימים שצדדים לעסקה יוכלו לתת או לקבל במזומן. החוק קבע מגבלות גם על צ’קים מוסבים או פתוחים מאחר שיש להם מאפיינים דומים לשימוש במזומן.

ראוי לציין כי חוק המזומנים חל גם על בעלי עסקים המעסיקים עובדים ומשלמים להם משכורות. מרגע כניסתו של החוק לתוקף המעסיקים חייבים לשלם משכורות מעל התקרה שנקבעה רק באמצעים דיגיטליים, בהעברות בנקאיות או באמצעות המחאות, אך הם אינם רשאים לשלם את המשכורות במזומן.

המטרות העיקריות של החוק לצמצום השימוש במזומן הן:

  • מלחמה בכלכלה השחורה המהווה כ-20% מהתל”ג בישראל.
  • צמצום השימוש במזומן ומעבר לתשלום באמצעים דיגיטליים.
  • מלחמה בהלבנת הון, השתמטות מתשלום מס ומאבק לצורך צמצום ההון השחור במדינה.
  • מאבק במימון טרור.
  • גידול משמעותי בהכנסות המדינה, הצפי הוא שקופת המדינה תגדל בכ-300 מיליון ₪ בשנת 2023.

החוק הקודם שנכנס לתוקפו בינואר 2019 קבע כי בעסקה שמחירה גבוה מ-11,000 ₪ העוסק לא יוכל לשלם או לקבל תשלום במזומן שגבוה מעל 10% ממחיר העסקה או 11,000 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. החוק קבע כי בעסקה המתקיימת בין שני צדדים שהם אינם עוסקים המגבלה על תשלום במזומן תעמוד על 50,000 ₪.

לאחר כניסתו לתוקף של חוק המזומנים החדש ב-1 באוגוסט 2022 המגבלה על עסקה בסכום של 11,000 ₪ קטנה וכיום היא עומדת על 6,000 ₪ בלבד, בעוד המגבלה על עסקה בין אנשים פרטיים שונתה גם היא ומתקרה של 50,000 ₪ היא קטנה לסכום של 15,000 ₪, למעט בעסקה שבה אדם רוכש כלי רכב.

חוק המוזמנים קבוע מגבלות גם על הבנקים והם אינם רשאים לכבד שיק שאינו עומד בדרישות החוק. כמו כן, החוק קובע איסור על מתן שיק פתוח בעסקה מעל 5,000 ₪ וחל איסור על העברת שיקים ללא שם המוטב ותעודת הזהות של המקבל, כל עוד מדובר בשיק מוסב לעסק או לאדם צד שלישי.

אכיפת החוק החלה עם כניסות של חוק המזומנים לתוקפו בינואר 2019, יחד עם זאת רשויות המס החלו באכיפה מוגברת של החוק רק ב-30 בספטמבר 2019 כדי לאפשר לבעלי עסקים ולאנשים פרטיים להתרגל ולהסתגל להוראות החוק החדש. כיום, רשות המיסים אוכפת את הוראות החוק ומי שעובר על חוק המזומנים החדש צפוי לקנס כבד שנע בין 15% עד 30% מהסכום שהופר.

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – צמצום השימוש במזומן), התשפ”ב-2021, קובעות את שיעור הקנסות בגין עבירה על חוק המוזמנים. גובה הקנס המינהלי קצוב ולא יכול לעלות על פי 20 משיעור הקנס הקבוע בסעיף 61 א(4) לחוק העונשין. הקנסות המוטלים כיום על עוסק או אדם פרטי שעובר על החוק הם:

  • בגין תשלום במזומן, בשיק או בשיק מוסב בסכום העולה על 25,000 ₪ – קנס בשיעור של 10%.
  • בגין תשלום במזומן, בשיק או בשיק מוסב בסכום שבין 25,000 ש”ח עד 50,000 ₪ – קנס בשיעור של 15%.
  • בגין תשלום במזומן, בשיק או בשיק מוסב בסכום של 50,000 ₪ ומעלה – קנס בשיעור של 25%.
  • בגין תשלום במזומן כשכר עבודה בסכום שבין 6,000 ש”ח עד 8,500 ₪, על פי סעיף 20(5) לחוק – קנס בשיעור של 5%.

בנוסף על כך, החוק קובע כי ניתן להטיל קנס פלילי על מי שאינו עוסק, וכן יוטל קנס גבוה יותר על עוסק שנתפס בעבירה על חוק המזומנים פעם נוספת. בעבירה חמורה החוק מאפשר להטיל מאסר בפועל.

תשלומים מותרים במזומן

כפי שציינו חוק המזומנים השתנה במהלך השנים מרגע כניסתו לתוקף בינואר 2019. תיקון התוספת הראשונה לחוק לצמצום השימוש במזומן בשנת 2021 הפחית את הסכומים הקבועים בחוק המזומנים לעניין המגבלות החלות על השימוש במזומן, ובהתאם לסעיף 33 הוחלט להפחית את הסכום מ-11,000 ₪ ל-6,000 ש”ח עבור עוסק, ומ-50,000 ₪ ל-15,000 ₪ עבור מי שאינו עוסק. החוק מחריג את הסכום שאדם שאינו עוסק משלם עבור רכישת רכב, והסכום נותר על 50,000 ₪.

חשוב לציין כי הסכומים הקבועים בחוק כוללים מע”מ וכן רכיבים נוספים הנלווים לעסקה, למשל רכיבים כמו הובלה (דמי משלוח), ביטוח וכדומה.

כדי להבין כיצד רשות המיסים מחשבת את הקנסות בגין עבירה על חוק המזומנים החדש אנו מציגים בפניכם דוגמה מספרית:

נניח ואתם מנהלים עסק בתחום מוצרי חשמל לבית, ומכרתם ללקוח פרטי מוצר מסוים בסכום של 30,000 ₪. הלקוח שילם לכם 20,000 ₪ במזומן ואת היתרה הוא שילם באמצעות כרטיס אשראי. מאחר שהעסקה מעל סכום של 6,000 ₪ החוק קובע כי הלקוח רשאי לשלם לכם במזומן את הסכום הנמוך מבין 10% מסכום העסקה, כלומר 10% * 30,000 = 3,000 ₪ לבין התקרה הקבועה בחוק העומדת על 6,000 ₪.

אם אתם כעוסק קיבלתם מהלקוח תשלום במזומן בסכום של 20,000 ₪ הרי במקרה זה הפרת החוק הינה בגובה 17,000 ₪, לפי החישוב הבא: 20,000 פחות 3,000 ₪. בהפרת החוק שסכומה עד 25,000 ₪ נקבע כי שיעור הקנס יהיה בגובה של 15% מסכום ההפרה, לכן העיצום הכספי שיוטל עליכם על ידי רשות המיסים עומד על 2,550 ₪, לפי החישוב הבא: 15% * 17,000 ₪.

 

הגבלות השימוש בשיקים

חוק המזומנים קובע הגבלות על שימוש בשיקים עבור עסקה, שכר, תרומה, מתנה והלוואה. עוסק יכול לתת ולקבל שיקים בכל סכום, כל עוד מקבל התשלום מופיע בשיק כנפרע או כנסב. העוסק רשאי להסב שיק ולקבל שיק מוסב רק אם השם ות”ז של המס נקובה בהמחאה.

אדם פרטי שאינו עוסק יכול לקבל שיק בסכום מעל 5,000 ₪ רק אם שמו נקוב בהמחאה כמקבל או כנסב. הוא יכול לתת שיק מעל 5,000 ₪ לאדם שאינו עוסק אם מקבל התשלום נקוב בהמחאה כנפרע או כנסב.

 

תחליפים למזומן

המדינה מעוניינת לעודד את העוסקים והתושבים לשלם באמצעים דיגיטליים מאחר שניתן לעקוב ולפקח עליהם, וכך המדינה יכולה להעשיר את הקופה ולהיאבק בהון השחור, במימון טרור, בהעלמות מס ועוד. יש אופציות ותחליפים לתשלום במזומן כגון:

העברה בנקאית – אופציה נוחה ומשתלמת לתשלום לעוסק או לאדם פרטי, כיום ניתן לבצע העברה בנקאית באמצעות אתר האינטרנט של הבנק או באפליקציה של הבנק, אך יש להתייחס לנושא העמלות וחשוב לזכור כי מקבל התשלום לא רואה את ההעברה מיד בחשבון העו”ש שלו, לכן לעיתים הדבר יוצר בעיות בעסקאות שונות.

תשלום באשראי – רוב הישראלים מעדיפים לשלם באמצעות כרטיסי האשראי שלהם, יחד עם זאת לכל כרטיס יש מסגרת מסוימת, ויש עסקים שאינם מכבדים תשלום באשראי.

אפליקציות תשלום – שיטה נוחה ומתקדמת טכנולוגית לתשלום עבור עסקאות שונות, הן בבתי עסק ובקניות באינטרנט והן בין אנשים.

תשלום בשיקים – ניתן לשלם בשיקים, בהתאם להגבלות הקבועות בחוק המזומנים החדש.

 

בשורה התחתונה

לסיכום, משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מציע פתרונות שונים לעסקים המתמודדים עם קשיים ובעיות הקשורות לחוק המזומנים. מומלץ לפנות אלינו כדי לקבל ייעוץ והכוון מקצועי בכל הקשור לחוק לצמצום השימוש במזומן אחרת אתם מסתכנים בעבירה חמורה ובעיצומים כספיים משמעותיים.

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף ב-2019 ורשות המיסים החלה לאכוף את החוק ולהטיל קנסות משמעותיים על בעלי עסקים בכל הארץ. לכן, כדאי לשמור על החוק ולהכיר את ההגבלות שנקבעו, ואנו נשמח לסייע לכם בנושא זה.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה