חישוב דמי לידה של עצמאית

לפי איזה שומות יחושבו דמי לידה של עצמאית? ומתי מחשבים לפי שתי שומות של שתי שנות מס?

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

דמי הלידה יחושבו לפי 3 חודשי הבסיס, והם תמיד שלושת החודשים שקדמו ליום הקובע, שהינו יום הפסקת העבודה, שבד”כ הינו יום הלידה (אך יכולה להפסיק גם לפני).

החישוב יכול להיעשות עפ”י שתי שומות של שתי שנות מס, רק אם הלידה התרחשה בתחילת שנה, כלומר בחודשים פברואר או מרץ.

הסבר:

אם הלידה קרתה בינואר, שלושת חודשי הבסיס לחישוב הינם:

אוקטובר, נובמבר דצמבר של השנה הקודמת ואז החישוב הוא רק לפי שנה קודמת, שנה אחת.

אם הלידה התרחשה בפברואר,

חודשי הבסיס הינם:

נובמבר דצמבר של השנה הקודמת וינואר של השנה הבאה

ואז החישוב יהיה לפי שתי שנות מס, חודשיים לפי 2017 וחודש אחד לפי 2018

אם הלידה התרחשה בחודש מרץ 2018

החישוב יהיה לפי שתי שנות מס:

דצמבר של שנת 2017 וינואר – פברואר של שנת 2018

חודש אחד לפי 2017 וחודשיים לפי 2018

אם הלידה מאפריל והלאה עד דצמבר, החישוב יהא רק לפי שומת מס של שנה אחת בלבד, כי תמיד שלושת חודשי הבסיס יפלו על אותה שנת מס שנת 2018 כמוסבר להלן:

נניח שהלידה באפריל 2018

חודשי בסיס 1-3/2018

לידה במאי

חודשי בסיס 2-4/2018

וכן הלאה…

אולם, ההחלטה לפי איזו שומה מחשבים לא נעצרת כאן, היות וב 28.3.16 עבר החוק לשינוי השיטה ונוסף פרמטר חדש לאופן החישוב.

 

ב 28.3.16 עבר החוק לשינוי שיטת חישוב דמי לידה של עצמאית.

מי שהפסיקה את עבודתה לאחר 28.4.16 יבוצע לגביה החישוב החדש.

כלומר, היא תקבל דמי לידה לפי הגבוה מבין השתיים:

או

לפי ההכנסה ברבע השנה שקדמה ליום הקובע (ראה החישוב דלעיל, ובעצם יכול שיהיה לפי שומה של שנת הלידה, אם ילדה מאפריל והלאה, או השנה שקדמה אם ילדה בינואר, או שילוב שומות של 2 שנות מס, אם ילדה בפברואר או מרץ),

או

לפי ההכנסה ברבע השנה שקדמה לשנה שבה חל היום הקובע, שזה אומר בעצם לפי השומה של השנה שקדמה(זה החידוש),

לפי הגבוה מביניהן.

לאחר שהתקבלה ההחלטה הנ”ל, לפי איזו שומה נערך החישוב, צריך להחליט בכמה חודשים לחלק את השומה, כדי לקבל הכנסה חודשית.

לאחר שהגענו למסקנה איזו שומה נלקחת לצורך החישוב, המטרה כרגע הינה לחשב מהו התעריף ליום, וזאת בכדי להכפילו ב 105 ימים (15 שבועות לגמלה מלאה), או

ב 56 ימים (8 שבועות, במקרה שזכאית רק לגמלה חלקית).

לשם כך צריך לדעת בכמה חודשים יש לחלק את ההכנסה לפי השומה…

בכמה חודשים תחולק ההכנסה בשומה?

בלידה, ב.ל. עוצר אוטומטית את הגביה למשך 4 חודשים, ובסופם גם מחדש אותה באופן אוטומטי.

השאלה באיזה חודשים לא משלמים ב. ל.?

יש לכך חשיבות, כי לעיתים יש לזה השפעה ישירה על חישוב דמי הלידה, ואז גם על סכום הגימלה. זאת העובדה שמספר החודשים בהם מתחלקת ההכנסה השנתית, אינו קבוע והוא יכול להיות 8, 9, 10, 11 או 12 חודשים, הכל תלוי באיזה חודש ילדה ובאיזה יום בחודש.

הסבר:

לא בהכרח החלוקה תהיה ב 8 חודשים, זה יקרה רק כאשר כל החודשים בגינם הפסיקו לגבות דמי ביטוח חלים באותה שנת מס, וזה קורה כאשר הלידה מתרחשת בין 1בינואר ל-15 בספטמבר .

כי יש 2 אופציות:

או שלא גובים ב.ל. בגין חודש הלידה ועוד 3 חודשים עוקבים (זאת אם ילדה עד ה15), או שבארבעת החודשים העוקבים (זאת אם ילדה אחרי ה15), אז גם אם הלידה תתרחש ב-15.9 ארבעת החודשים שבגינם לא משלמים ב.ל הינם 9-10-11-12 וכולם חלים באותה שנה, ולכן פה אכן החלוקה תהיה ב 8, שמונת החודשים שבגינם שולמו דמי ביטוח.

אך אם לדוגמא ילדה ב 25.10.16, היא לא תשלם דמי ביטוח בחודשים 11-12 בשנת 2016 וחודשיים ב 2017 ינואר ופברואר, יוצא שב 2016 לא שילמה רק חודשיים, כלומר כן שילמה ב.ל בגין 10 חודשים ולכן ההכנסה תחולק ב 10 ולא ב 8 וכן הלאה.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.