דמי לידה לעצמאים

לפי איזה שומות יחושבו דמי לידה של עצמאית? ומתי מחשבים לפי שתי שומות של שתי שנות מס?

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

בדומה לנשים שכירות, גם לעצמאיות מגיע דמי לידה המשולמים ליולדת, בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי. אם עצמאית מפסיקת לעבוד בזמן שהיא נמצאת בהיריון וכל עוד היא עומדת בתנאי הזכאות, העצמאית תקבל תשלום שמטרתו לפצות אותה על אובדן הכנסתה בפרק הזמן שבו היא לא עבדה.

מה התנאים לקבלת דמי לידה לעצמאיות? כיצד מחושבים דמי הלידה לנשים המוגדרות כעצמאיות במוסד לביטוח לאומי? האם מענק לידה מחייב תשלום מס? האם לעצמאיות מותר לעבוד במהלך חופשת הלידה? אגב, אם הגבר חולק את בת זוגו את חופשת הלידה גם הוא זכאי לדמי לידה, בכפוף לתנאי שנקבעו. המומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ הכינו עבורכן מדריך בנושא דמי לידה לעצמאיות, הנכן מוזמנות לפנות אלינו בכל שאלה ובקשה במייל או בווטסאפ.

דמי לידה – רקע כללי

באופן כללי, דמי לידה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בעבור תקופה של 6 או 12 שבועות. התנאי לקבלת דמי הלידה הוא תשלום דמי ביטוח לאומי עבור היולדת בחודשים שלפני היום שבו היא הפסיקה את עבודתה. סכום דמי הלידה נקבע בהתאם לשכר, על פי השומה מהשנה הנוכחית או מהשנה הקודמת, לפי השומה הגבוהה מביניהן.

כדאי לדעת כי עד השינוי בחוק הביטוח הלאומי, סעיף 53(א) לחוק קובע כי דמי הלידה ליום יחושבו לפי שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, ולא יותר מסכום השווה לסכום הבסיסי X 5, והסכום חולק ב-30. סעיף 54(א) לחוק קובע כי שכר העבודה הרגיל, בהקשר לסעיף 53 לחוק הביטוח הלאומי, הוא הסכום המתקבל מהכנסת המבוטחת ברבע השנה שקדם ליום הקובע לתשלום דמי הלידה חלקי 90.

לאחר השינוי בסעיף 54(ב)(2) לחוק הביטוח הלאומי, החישוב של דמי הלידה לעצמאיות שונה. את דמי הלידה לעובדת עצמאית מחשבים כיום ב-2 שלבים עליהם נפרט בהמשך המדריך.

מי זכאית?

  • יולדת שצברה כעובדת עצמאית את אחת מתקופות האכשרה והפסיקה לעבוד בזמן שהייתה בהיריון.
  • יום הזכאות לדמי לידה נקבע לפי המועד שבו היא הפסיקה את עבודתה, עם זאת תקופת הזכאות לפני הלידה מוגבלת בהתאם לתקופה האכשרה שהיולדת צברה (יש שתי תקופות).
  • עצמאית הנמצאת בהכשרה מקצועית, בהתאם לתנאים שנקבעו, וכל עוד היא צברה את תקופת האכשרה ועבדה לפחות 30 ימים רצופים בתקופת ההיריון.
  • עובדת עצמאית שעברה לידה שקטה לאחר השבוע ה-22 או שהילד נפטר לאחר הלידה.

כאמור, דמי הלידה לעובדת עצמאית ישולמו בשני שלבים, בשלב הראשון לפי המקדמות ובשלב השני לאחר שהתקבלה שומה סופית. ברוב המקרים התשלום מועבר אוטומטית, אחרת יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ולצרף מסמכים שונים.

דמי הלידה מביטוח לאומי ישולמו בתשלום חד פעמי במהלך חופשת הלידה, הכסף יועבר לחשבון הבנק שהעצמאית מסרה בבית החולים או לחשבון הבנק שלה במקרה של לידה ראשונה שבו היא מקבלת את קצבת הילדים.

תנאי הזכאות לדמי לידה לעצמאיות

לידה – העצמאית ילדה ילד או שהיא עברה לידה קשה משבוע 22 ועוד יום או שהילד שלה נפטר לאחר הלידה.
הפסקה מהעבודה – העצמאית הפסיקה לעבוד במהלך ההיריון ולא עבדה במשך תקופת הזכאות לדמי לידה. העצמאית עשויה להיות זכאית לדמי לידה גם אם היא הפסיקה לעבוד בחודש הראשון להיריון.
צבירת תקופת אכשרה – עובדת עצמאית חייבת לצבור תקופת אכשרה כדי להיות זכאית לדמי הלידה מביטוח לאומי. תקופת הזכאות ללידה היא בהתאם לתקופת האכשרה שהעצמאית צברה:

  1. דמי לידה מלאים (105 ימים) – אם היא שילמה דמי ביטוח לאומי במשך 10 חודשים מתוך 14 חודשים טרם יום הפסקת העבודה או עבור 15 חודשים מתוך 22 חודשים.
  2. דמי לידה חלקיים (56 ימים) – אם העצמאית שילמה דמי ביטוח לאומי במשך 6 חודשים מתוך 14 חודשים לפני יום הפסקת העבודה.

הזכאות לדמי לידה נבדקת במוסד לביטוח לאומי רק אם העצמאית הייתה רשומה כעובדת עצמאית ושילמה בזמן את דמי הביטוח. בחישוב תקופת האכשרה לעצמאיות מתייחסים רק לחודשים שבהם העצמאית עבדה ושילמה דמי ביטוח. לכן, אם יש לעצמאית חוב לביטוח לאומי מומלץ להסדיר זאת לפני הלידה כדי שהזכאות לדמי הלידה לא תישלל ממנה.

כיצד מחושבים דמי לידה לעובדת עצמאית?

כפי שציינו בתחילת המדריך, לאחר השינוי בחוק ביטוח לאומי, שונתה שיטת החישוב לדמי הלידה עבור עובדת עצמאית. כיום, החישוב נעשה בשני שלבים בדרך הבאה:

  • שלב ראשון – חישוב דמי הלידה על פי הכנסת העובדת העצמאית ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 חודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו המבוטחת הפסיקה לעבוד, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנת המס הקודמת, לפי הסכום הגבוה מביניהם, ושעל פיו העצמאית שילמה את המקדמות לביטוח לאומי. התשלום יועבר במהלך חופשת הלידה.
  • שלב שני – לאחר קבלת השומה הסופית ממס הכנסה, מחשבים שוב את דמי הלידה לפי השומה של שנת הלידה או לפי השומה של השנה הקודמת, לפי השומה הגבוהה מבניהן.

ראוי להדגיש כי סכום דמי הלידה נקבע בהתאם לשכרה של העצמאית ועל פי השומה הנוכחית או השומה הקודמת, הגבוהה מבניהן. לכן, העצמאית תקבל דמי לידה ראשוניים המחושבים לפי המקדמות שהיא שילמה במהלך שנת המס, ובתום שנת המס לאחר חישוב השומה הסופית עורכים השוואה בין ההכנסות בשנה שבה היא ילדה לשנה הקודמת לצורך חישוב דמי הלידה הסופיים המגיעים לעצמאית.

במקרה של עצמאית שהיא גם שכירה, המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי לידה חלקיים בהתאם להכנסות כעצמאית בלבד, ובגין ההכנסה כשכירה יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כדי לממש את הזכאות.

עצמאית שבוחרת לעבור לידת בית לא תקבל אוטומטית את דמי הלידה ועליה להגיש תביעה למימוש הזכאות, יש לצרף מסמכים לפי דרישה מביטוח לאומי. ניתן להגיש את התביעה בסמוך ליום הפסקת העבודה ולא מוקדם מ-9 שבועות לפני המועד המשוער של הלידה.

חשוב לזכור כי במרץ 2016 אושר החוק לשינוי חישוב דמי הלידה לעובדת עצמאית, לכן כיום חלות הוראות החוק החדש והעצמאית יכולה לקבל דמי לידה לפי הגבוה מבין שתי שומות:

  • הכנסה בשומת המס ברבע השנה שקדמה ליום הקבוע.
  • הכנסה לפי שומת המס הקודמת לשנה שבה חל היום הקובע.

לאחר ההחלטה לפי איזו שומה לערוך את החישוב יש לקבוע בכמה חודשים מחלקים את השומה כדי לחשב את ההכנסה החודשית. כך ניתן לחשב את התעריף היומי ולהכפילו ב-56 ימים (גמלה חלקית) או ב-105 ימים (גמלה מלאה).

ביטוח לאומי עוצר את הגבייה ל-4 חודשים בלידה, והתשלומים מתחדשים אוטומטית בסופם. יש חשיבות לחודשים שבהם לא משלמים דמי ביטוח לאומי מאחר שהדבר משפיע על החישוב וסכום הגמלה. בהתאם לחודש והיום בחודש שבו העצמאית יולדת מחשבים את החודשים ויש שתי אפשרויות, חלוקה ב-8 אם הלידה התרחשה ב-15/9, חלוקה ב-10 אם הלידה התרחה נניח ב-25/10 מאחר שבמקרה השני העצמאית אינה משלמת ביטוח לאומי בחודשים נוב’ ודצמ’, וכן הלאה.

 

שאלות ותשובות מקצועיות על דמי לידה

האם מענק לידה חייב במס?

מדמי לידה מנכים מס הכנסה, אלא אם יש לעצמאית פטור או הנחה, ובנוסף מנכים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם להכנסה שלה. מענק לידה אינו חייב במס הכנסה והוא משולם בתוך חודש לאחר הלידה.

האם מותר לעצמאית לעבוד בחופשת הלידה?

עצמאית הנמצאת בחופשת לידה יכולה לבצע פעולות לתחזוקת העסק, ללא פגיעה בזכאות שלה לדמי לידה, אך עליה לקבל אישור לכך מראש מהמוסד לביטוח לאומי.

לסיכום, לפני הלידה חשוב להסדיר חובות ולוודא את המעמד של העובדת העצמאית בביטוח לאומי כדי לממש את זכאותה לדמי לידה. יש להכיר את שיטת החישוב של דמי הלידה לעצמאיות מאחר שעדיף לקבל את ההכנסות העיקריות בשנה שלפני המועד שבו העצמאית יוצאת לחופשת לידה כדי לקבל גמלה גבוהה יותר. מומלץ לפנות לייעוץ במשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ כדי להיערך נכון לקראת ההיריון והלידה ועל מנת להבטיח זכאות לדמי לידה ולמענק לידה לעצמאיות.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה