חריגות בחשבון הבנק ודרכים להתמודד איתן

רואה חשבון יורם שיפר מדבר על תזרימית – תוכנה לניהול תזרים מזומנים