חשבונית עסקה

מה זה ולמי מתאים?

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

החוק בישראל מחייב לדווח לרשויות המס על כל עסקה שבוצעה, ויש להפיק בגינה חשבונית מס וקבלה או חשבונית עסקה. על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל”ג-1973, עבור כל עסקה שהתבצעה בין שני צדדים יש להפיק חשבונית, אך קיימים שני סוגים של חשבוניות, ועצמאים במעמד של עוסק מורשה חייבים להכיר את שני המסמכים ולהבין את ההבדלים ביניהם.

כאשר העסק מוציא חשבונית מס נוצר אירוע מס המחייב את בית העסק לשלם מע”מ בחודש העוקב להפקת המסמך, בין את הלקוח שילם ובין אם לא. החשבונית מהווה מעין תיעוד של העסקה ומשמשת גם כדרישת תשלום מהלקוח. יחד עם זאת, עסקים קטנים נדרשים לא פעם לספק ללקוחות שלהם אשראי בתנאי תשלום כגון: שוטף + 30, שוטף 60 ולעיתים אפילו שוטף + 90. זו בעיה עבור העסק מאחר ועליו לשלם מע”מ עוד לפני קבלת התשלום, לכן תזרים המזומנים בבית העסק נפגע ומקשה על ההתנהלות השוטפת.

 

מהי חשבונית מס?

חשבונית מס היא מסמך חשבונאי לצורך תיעוד העסקה שנעשתה בין שני צדדים. בשונה ממסמך חשבונית עסקה, חשבונית המס יוצרת אירוע מס לכן היא נחשבת למסמך המחייב תיעוד בניהול פנקסי החשבונות של בית העסק. לאחר הפקת חשבונית מס העסק חייב להעביר כחוק את המע”מ והמקדמות על חשבון מס הכנסה, וחשבונית המס מאפשרת ללקוח להזדכות מול מס הכנסה (הוצאה מוכרת לעסק).

חשוב לציין כי חשבונית מס היא דרישת תשלום שכל עוסק מורשה חייב להפיק עבור עסקה עם לקוח, כאשר עוסק פטור רשאי להפיק רק קבלות מאחר והוא לא יכול לגבות מע”מ מהלקוחות שלו, ולכן הוא אינו רשאי לקזז מע”מ תשומות. חשבונית מס כוללת פירוט של העסקה שבוצעה בין שני הצדדים, לרבות כמות המוצרים או השירותים, סכום רכישה סופי, מע”מ, אופן ביצוע התשלום (מזומן, שיק, אשראי, העברה בנקאית וכו’), תאריך ופרטי העסק והלקוח.

 

מהי חשבונית עסקה?

חשבונית עסקה משמשת לצורך תיעוד העסקה שנעשתה בין שני הצדדים, אך המסמך אינו יוצר אירוע מס לצורך ניהול פנקסי החשבונות של העסק. הפקת חשבונית עסקה אינה מחייבת את בית העסק בתשלום מיסים, והלקוח שמקבל את החשבונית לא יכול להזדכות בגינה מול מס הכנסה. לכן, השימוש העיקרי בחשבונית עסקה הוא לצורך תיעוד ואסמכתא לכך שבוצעה עסקה בין העסק ללקוח, והמסמך משמש גם כדרישת תשלום מהלקוח.

כל סוגי ההתאגדות העסקית, כלומר עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע”מ, יכולים להפיק חשבוניות עסקה. המסמך נועד לתיעוד העסקה ולדרישת תשלום מהלקוח, אך חשבונית עסקה אינה נרשמת בפנקסי ניהול החשבונות של בית העסק. ב-2012 תוקן חוק המע”מ, התיקון קובע כי ניתן להפיק חשבונית עסקה לצורך תיעוד העסקה ולהפיק את חשבונית המס רק במועד התשלום בפועל (או הפקת חשבונית מס/קבלה).

במקרים מסוימים הלקוחות דורשים מסמך לאישור העסקה עוד לפני ביצוע התשלום, ובמקרה זה העוסק המורשה יכול להפיק חשבונית עסקה כאלטרנטיבה עדיפה להפקת חשבונית מס המחייבת אותו בדיווח ובתשלום מיסים, ורק לאחר שהוא יקבל את התשלום עליו להפיק חשבונית מס וקבלה. בכך, חשבונית עסקה מהווה פתרון מצוין לעוסק מורשה אם קיים פער גדול בין המועד בו בוצעה העסקה לבין מועד התשלום, והעוסק נמנע ממצב שבו עליו לשלם מס טרם קבלת התשלום מהלקוח.

 

מה ההבדל בין חשבונית עסקה לחשבונית מס?

כאמור, חשבונית עסקה משמשת לתיעוד העסקה ולדרישת תשלום, ללא יצירת אירוע מס, לכן העוסק אינו חייב בתשלום לרשויות המס. יש לציין כי גם עוסק פטור רשאי על פי התקנות להפיק חשבונית עסקה ללקוחותיו, והמע”מ במקרה זה יוגדר כ-0%. בחשבונית עסקה יש פירוט של העסקה ותיאור של המוצרים או השירותים בגינם גובים תשלום מהלקוח, כאשר סכום התשלום המופיע בחשבונית מס כולל מע”מ. עוסק פטור לא רשאי להפיק חשבוניות מס אלא רק קבלות.

לכן, ההבדל המשמעותי ביותר בין שני המסמכים הוא האם הם יוצרים אירוע מס המחייב את העוסק בתשלום מיסים לרשויות המס. כפי שציינו, חשבונית עסקה אינה יוצרת אירוע מס לעומת חשבונית מס המחייבת רישום בניהול פנקסי החשבונות של בית העסק, ובכך היא יוצרת אירוע מס ומחייב תשלום.

בנוסף על זאת, למעט קבלנים וסיטונאים, עוסקים מורשים רשאים להפיק חשבונית עסקה כל עוד הם עומדים בתנאים הבאים:

 • מחזור העסקאות השנתי של נותן השירות לא עולה על 15 מיליון ₪.
 • יצרן אשר מחזור העסקאות השנתי שלו נמוך מ-1.95 מיליון ₪ והוא מעסיק עד 6 עובדים.
 • קמעונאי עם מחזור עסקאות נמוך מ-1.95 מיליון ₪ בשנה.

יודגש כי עוסק פטור רשאי להפיק רק קבלות והוא אינו יכול להוציא חשבונית מס בגין עסקאותיו. עוסק מורשה חייב להפיק חשבונית עסקה לצורך תיעוד העסקה, הוא יכול להוציא גם חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ואם הלקוח דורש חשבונית מס חובה עליו להפיק מסמך זה ולאחר קבלת התשלום עליו להפיק גם קבלה ללקוח.

 

איך להתנהל נכון עם חשבונית עסקה?

החוק מחייב את כל העסקים בישראל לנהל ספרי חשבונות ולדווח לרשויות המס במועד הנכון על כל עסקה. כדי להתנהל נכון עם חשבוניות עסקה חשוב לדעת כי כל עוסק, כולל חברה, חייב להפיק חשבונית עסקה כדי לתעד את העסקה בין שני הצדדים.

תיקון 42 לחוק מע”מ בשנת 2012 קובע כי במועד ביצוע העסקה בין שני הצדדים ניתן להפיק חשבונית עסקה, וכך את חשבונית המס או חשבונית מס/קבלה מפיקים רק במועד קבלת התשלום מהלקוח. התיקון מסייע לעסקים רבים, בעיקר לעסקים הקטנים והבינוניים, מאחר והם מתקשים להתמודד עם פער בין מועד הפקת החשבונית המחייבת אותם בתשלום מיסים לבין מועד התשלום בפועל.

הדרך היעילה, הפשוטה והנוחה ביותר להתנהלות נכונה עם חשבונית עסקה היא לעבור למערכת הנהלת חשבונות באינטרנט. תוכנה מקוונת להנהלת חשבונות תומכת בכל השיטות החשבונאיות הקיימות (חד צדדית, דו צדדית וכד’), ובאמצעות המערכת ניתן להפיק מסמכים שונים ובהם כמובן חשבוניות מס, חשבוניות עסקה וקבלות.

כאשר מפיקים חשבונית עסקה בתוכנת הנהלת חשבונות המערכת מעדכנת את ספרי החשבונות של בית העסק, ובלחיצת כפתור ניתן להפיק מהמסמך שנשלח ללקוח לצורך תיעוד ודרישת תשלום חשבונית מס קבלה, מייד לאחר התשלום בפועל. התוכנה מזהה אוטומטית את תנועות החובה בכרטסת ההכנסות, היא מסוגלת גם לאתר תנועות לא מתואמות ולבדוק את התאמת המע”מ להכנסות של העסק. התוכנה כוללת פקודות יומן אוטומטיות ומציגה את התנועה בספרים, ובקליק מהיר ניתן לשלוח דיווח למע”מ או לרואה החשבון של העסק.

 

הזכות לקיזוז מע”מ תשומות

עוסק מורשה רשאי על פי חוק לקזז מע”מ תשומות בגין חשבוניות מס של עוסקים אחרים, הוא נדרש להפיק ללקוחותיו חשבוניות מס הכוללות מע”מ. עוסק פטור לא רשאי להפיק חשבונית מס הכוללת מע”מ, הוא יכול להפיק חשבונית עסקה לצורך דרשת תשלום ובמועד קבלת התשלום הוא חייב להפיק קבלה.

אם עוסק מורשה רוכש מוצר או שירות מעוסק מורשה אחר, הוא מקבל חשבונית מס בגינה הוא יכול לקזז את המע”מ, ובמועד התשלום לרשות המיסים הוא מעביר רק את ההפרש בין המע”מ שהוא גבה מלקוחותיו לבין מע”מ תשומות שהוא מקזז.

על פי החלטת רשות המיסים, לצורכי ניכוי מס תשומות על ידי עוסק, הספק רשאי לשלוח לעוסק עותק של חשבונית מס סרוקה באמצעות דואר אלקטרוני, ללא חתימה אלקטרונית על המסמך.

 

מועד הוצאת החשבונית

החוק מחייב הוצאת חשבונית מס תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה. לאחר הפקת חשבונית מס העוסק חייב להעביר את המע”מ הגלום במסמך ב-15 לחודש העוקב. אם הוא מפיק חשבונית עסקה, כל עוד הוא רשאי לעשות זאת, הוא יוציא חשבונית מס קבלה לאחר קבלת התשלום מהלקוח, לכן בפועל הוא דוחה את תשלומי המס.

חשבונית עסקה יש להפיק לאחר ביצוע העסקה בין שני הצדדים, ועוסק פטור יוציא קבלה במועד התשלום בעוד עוסק מורשה חייב להפיק חשבונית מס קבלה לאחר קבלת התמורה במלואה מהלקוח.

בתיקון לחוק המע”מ שמטרתו לסייע ולהקל על העסקים הקטנים נקבע כי יש עסקים מסוגים שונים שלא ניתן לדרוש מהם חשבונית מס או קבלה לפני התשלום בפועל, ודרישה שכזו מהווה עבירה פלילית. בין העסקים שאסור לדרוש מהם חשבונית מס לפני התשלום:

 • נותני שירות עם מחזור עסקאות נמוך מ-15 מיליון ₪ בשנה.
 • עסקים יצרניים שהם אינם סיטונאים או קמעונאים המעסיקים עד 6 עובדים ומחזור העסקאות השנתי שלהם עד 1.95 מיליון ₪.

 

מבנה חשבונית עסקה

המבנה של חשבונית עסקה מזכיר את המבנה של חשבונית מס רגילה, המסמך כולל את הפירוט הבא:

 • פרטים מלאים של מוציא החשבונית, כולל מספר עוסק.
 • מספר סידורי של החשבונית.
 • תאריך ביצוע העסקה ומועד הפקת החשבונית.
 • פרטי מקבל השירות או רכוש המוצר.
 • תיאור העסקה.
 • סכום העסקה, יש לציין האם קיים ניכוי מס במקור.
 • מקור או העתק.
 • חתימה של העוסק.

 

תיקון חשבונית עסקה

בפנקס ידני ניתן לסמן X כדי לבטל את המסמך. בתוכנת הנהלת חשבונות או במערכת להפקת חשבונית ירוקה, אין אפשרות לבטל חשבונית עסקה. חשוב לזכור כי חשבונית עסקה אינה מדווחת לרשויות המס לכן איך צורך לבטל אותה בצורה רשמית, וההתנהלות הנכונה אם העסקה בוטלה או שיש לתקן את המסמך היא לסגור אותו כדי לסמן שהטיפול הסתיים ולהפיק חשבונית עסקה חדשה ותקינה.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה