על חתימת הסכם עם פקיד השומה

האם כדאי לחתום הסכם עם פקיד השומה בדיון הראשון?

התנהלות מול פקיד השומה בדיונים על שומות היא תורה בפני עצמה – נדרש הרבה ניסיון , ידע ומיומנות בניהול דיונים מסוג זה.

העניין מאד מורכב וחתימה על הסכם שומה טומנת בחובה השלכות רבות כגון – חיוב בביטוח לאומי , מס ערך מוסף , קנסות , הצמדה וריבית , חיובים עתידיים וכדומה.

לכן כדאי לתת את הייצוג בעניין זה לבעל מקצוע מיומן כי יש לו הניסיון והידע לבצע התנהלות שכזו.

אחת הנקודות הינה – האם לחתום על הסכם שומה כבר בדיון הראשון? שכן עומדת לנישום זכות לקיים דיון שני (שלב זה נקרא שלב “השגה”) עם מפקח אחר אם לא צלח הדיון הראשון ואם לא הגיעו הצדדים לעמק השווה.

הוצאת השומה בדיון הראשון אינה מחייבת את המפקח לתת הסברים מסובכים ואינה מחייבת אותו להגן על השומה בשום פורום וזאת בניגוד גמור לדיון השני – שם , אם לא יגיעו הצדדים לעמק השווה , יהיה על המפקח להגן על השומה בבית המשפט הואיל וזכותו של הנישום היא לערער על שומה כזו בבית משפט. ברור שבשלב זה , המפקח לא ימהר להוציא שומות כי הוא יצטרך לבסס אותן ולהגן עליהן בבית משפט ולכן , קל יותר להגיע להסכם בשלב השני.

כמובן שכל מקרה הינו מקרה לגופו ויש לקחת בחשבון אלמנטים נוספים שעולים בדיון וכדאי שההחלטה אם לחתום כבר בשלב ראשון או להגיע לשלב שני תתקבל בהתייעצות עם בעל מקצוע כי כבר נתקלתי במקרים רבים בהם , השלב השני היה קשה יותר , עלו עניינים נוספים והמחיר היה יקר יותר.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה