טופס 126

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

אם אתם בעלי עסק ואתם מעסיקים עובדים שכירים, לבטח נתקלתם במונח טופס 126 ויתכן שלא יחסתם לו חשיבות רבה. טופס 126 הינו טופס דיווח שנתי שכל מעסיק חייב להגיש מדי שנה עבור כל אחד מהעובדים המועסקים אצלו, ויש להגיש את הטופס למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. הטופס הייעודי נועד להבטיח את תנאי העבודה של עובדים שכירים, ויש למלא בקפידה ובדיוק רב את השדות השונים בטופס, בהתאמה למידע ולנתונים המופיעים בדוחות אחרים.

ככלל, טופס 126 הוא דוח המפרט את המשכורת השנתית ששולמה לכל עובד המועסק בעסק שלכם, ובנוסף הוא כולל פירוט על ניכוי מס הכנסה מהמשכורת של העובד. למעשה, הטופס מרכז את כל טפסי 102 שאותם עליכם להגיש כמעסיקים אחת לחודש למס הכנסה. לכן, סך כל הנתונים שמופיעים בטפסי 102 הנשלחים מדי חודש לרשות המיסים חייב להיות זהה לנתונים המקבילים בטופס 126.

חשוב לדעת כי בביטוח לאומי ההתייחסות לטופס 126 היא רק לטפסי 102 ולא מתייחסים לטפסים אחרים כמו 612 (תושבי חוץ), 617 (פנסיונרים בפרישה מוקדמת) וטופס 613 (חופשה ללא תשלום), לכן אין לכלול בחישוב אוכלוסיות אלו. כמו כן, מבנה הטופס המוגש למס הכנסה זהה למבנה הטופס המוגש לביטוח לאומי.

מבנה טופס 126

הטופס בנוי כטבלה עם 8 טורים ויש לו שני צדדים, יש למלא בטופס הייעודי את פרטי המעסיק, פרטי העובד ופרטי הניכויים.

צד א’:

טור א'

ניכוי מס הכנסה של מס מעסיקים והיטל עובדים זרים. טור א' יהיה שווה לטור ב' + ג'

טור ב'

ניכוי מס הכנסה מהעובדים כפי שמופיע בטופס 102

טור ג'

מס הכנסה שנוכה מהמעסיק עבור עובדים זרים ומס מעסיקים

טור ד'

סך הכול חייב במס הכנסה, כולל תושבי חוץ

טור ה'

בהתאם לטופס 102 חודשי ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, כולל קוד דיווח 7 זיכויים, קוד דיווח 3 הפרשים וקוד דיווח 4

טור ו'

חייב ביטוח לאומי בטופס 102, כולל קוד דיווח 3 הפרשים, לא כולל תושבי חוץ, עובדים בחופשה ללא תשלום ופנסיונרים בפרישה מוקדמת. בטור זה אין את סך כל המשכורות החייבות בביטוח לאומי שנמצא בטופס 102 בקוד דיווח 5 או 7

טור ז'

הטבה למעסיק מניכוי המס עבור עובדים מאילת

טור ח'

שירות התעסוקה, כולל מס שכר

סיכומים בחלק א’ של הטופס (הצטברות הנתונים השנתית בלבד):

סעיף 15 – פירוט סך הוצאות ביטוח לאומי מעסיק בטיפסי 102 בלבד. סעיף 15 מתייחס רק להוצאות ביטוח לאומי של המעסיק ואינו כולל הוצאות ביטוח לאומי למעסיק עבור טפיסי 612, 613, 617. יש להפחית את דמי הביטוח של עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, של תושבי חוץ ושל פנסיונרים שיצאו לפרישה מוקדמת מהעבודה בכדי שיהיה אפשר להשוות נתונים לנתונים המופיעים בדוחות אחרים.

סעיף 17 – סך ההכנסות הזקופות. כדי להבטיח התאמה בנתונים כדאי להשוות את הנתונים לאלו המופיעים בדוח הכנסות זקופות או בנייר עבודה.

סעיף 22 – ההפרש בין סך טור ד’ לבין הסכום שמופיע בשדה 18 חייב להיות 0, מאחר שטור 28 וטור 18 חייבים להיות זהים.

צד ב’ (דין וחשבון על עובדים שהועסקו):

סעיף 24 – סה”כ המשכורות והתשלומים ללא סעיפים 27-25.

סעיף 28 – סה”כ המשכורות והתשלומים החייבים במס הכנסה, כפי שהם מופיעים בטפסי 102. סיכום סעיף 28 חייה להיות תואם לסה”כ של טור ד’ בצד א’ של הטופס.

סעיף 29 – סה”כ מס הכנסה שנוכה לעובדים במהלך כל שנת המס, הסכום חייב להתאים לסה”כ של טור ב’ בצד א’. אם לעובד יש פדיון חופשה, פיצויי פיטורים או משמרות הוא יופיע בכמה טורים בחלק ב’ של הטופס.

למילוי ולהגשת טופס 126 מס הכנסה לחצו על הקישור.

טופס 126 מס הכנסה

סעיף 166(ב) לפקודת מס הכנסה קובע שיש להגיש את הדיווח השנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (טופס 126) באופן מקוון בלבד, באמצעות האינטרנט או על ידי מייצג המחובר למערכת המחשוב שע”מ. החל משנת המס 2007 כלל המעסיקים נדרשים בדיווח על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה, באופן מקוון, וללא קשר למספר העובדים.

הטופס שמשודר למס הכנסה מציג את סך המידע הנוגע להיטל עובדים זרים, ואם המעסיק משלם את ההיטל המידע יופיע בטור 3 או בסעיף 13א’ בצד א’ של הטופס. בתוך כך, הטבות מס הנוגעות לעלות השכר של עובדים מאילת יופיעו בטור ח’ בצד א’, ופיצויי פיטורין אשר שולמו במהלך שנת המס כדאי להשוות למידע בסעיף 26 א’ בסיכום צד א’.

שידור טופס 126

לפני שידור הטופס באופן מקוון יש לוודא כי הנתונים תואמים למידע בטפסי 102. את הטופס חייבים לשדר למס הכנסה עד 30 באפריל ומייצגים יכולים לקבל הארכה. יש לשדר את הטופס גם למוסד לביטוח לאומי, חשוב לשלוח את הטופס במועד, עד 18 ביולי עבור חודשים ינואר – יוני (באותה שנת מס) ועד ה-18 בינואר עבור חודשים ינואר – דצמבר של השנה הקודמת.

לאחר קליטת הטופס במערכת הממוחשבת המעביד מקבל אישור דוח מותאם, כלומר יש התאמה בין נתוני הדיווח השוטף של טפסי 102 לבין נתוני הדוח השנתי. אם אין התרמה במידע המעסיק יקבל הודעה על כך, ויש שני מצבים:

  • נתוני הדיווח השוטף (טפסי 102) נמוכים ביחס לנתונים המופיעים בדוח השנתי.
  • הדוח מציג נתונים חלקיים, בדרך כלל כאשר נתוני טפסי 102 גבוהים מהנתונים בדיווח השנתי על הניכויים.

מומלץ למלא ולשדר טופס 126 בעזרת מייצג כמו רואה חשבון מנוסה – הנכם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע לכם.

מה חשוב לעשות אם הטופס אינו מאושר?

  • אם המעסיק שידר את הטופס וקיבל דוח לא מותאם או דוח חלקי עליו להסדיר את הדיווח בהקדם האפשרי ויש לבצע התאמה בין הדוחות (102 ו-126).
  • אם יש פער מדיווחי טפסי 102 המעסיק נדרש לפנות למחלקת גביית ניכויים במשרד השומה האזורי ולתקן את הדיווחים הלקויים.
  • אם אי ההתאמה נוגעת לנתוני הדוח השנתי (ניכויים) המעסיק נדרש לפנות למוקד ניכויים ארצי ועליו להגיש דוח מתוקן.

לסיכום, מעסיק נדרש לשדר טופס 126 למס הכנסה ולביטוח לאומי, הטופס מהווה מעין דין וחשבון על המשכורת השנתית של העובד וחייבים לדייק בנתונים ולשדר את הטופס בזמן. מומלץ לשלב רואה חשבון בתהליך מילוי ושידור הטופס מאחר שחייבים למלא נתונים מדויקים, ואם מתגלים פערי מידע חייבים לפעול במהירות ולתקן את הדיווח, על כן כל מעסיק המעוניין בסיוע מקצועי מוזמן לפנות למשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה