טופס 1324

דיווח הכנסות מחוץ לישראל נספח ד'

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

עצמאים, ובמקרים מסוימים גם שכירים בעלי הכנסה גבוהה, חייבים למלא ולהגיש דו”ח שנתי, כלומר טופס 1301. הדו”ח השנתי מוגש למס הכנסה וכולל דיווח על כל ההכנסות וההוצאות של העצמאי לשנת המס. כאמור, גם שכירים נדרשים במקרים מסוימים למלא ולהגיש טופס 1301 למס הכנסה. יש לציין כי שיטת המיסוי הנהוגה בישראל היא שיטת מיסוי פרסונלית, לכן חלה חובה לדווח גם על הכנסות בחו”ל מעבר למקורות ההכנסה החייבות התשלום מס בישראל.

דיווח הכנסות מחוץ לישראל נעשה באמצעות מילוי השדות המתאימים בטופס הדו”ח השנתי (טופס 1301), בנספח ד’ הנקרא טופס 1324 לחצו להורדה. בנספח ד’ יש לפרט את ההכנסה על פי קבוצות, ובנוסף מגיש הדו”ח חייב לפרט ולציין את תשלומי המס שהוא שילם בחו”ל, לפי אישור שנתי אותו הוא קיבל מרשויות המס במדינות הזרות. חשוב לציין כי מדינת ישראל חתמה על אמנות מס עם מדינות רבות, וכדי להימנע מתשלומי כפל מס יש לנהוג על פי אמנת המס החתומה והמחייבת בין ישראל למדינה הזרה.

 

מהו מס זר? הסבר כללי

באופן כללי, מס זר הוא המס אותו משלמים במדינה זרה בגין הכנסות עבודה שהופקו באותה המדינה הזרה או עקב הכנסה או רווח שצמחו בעקבות השקעות נדל”ן באותה המדינה. תושב ישראל ששילם מס במדינה זרה יכול לקבל זיכוי מתשלום המס ששולם בחו”ל.

כדי ליצור מנגנון המונע תשלום של מס כפול בגין הכנסה שמקורה במדינה זרה, בפקודת מס הכנסה נוסח חדש נקבע מנגנון למתן זיכוי לתושב ישראל בשל המס הזר שהוא שילם במדינה הזרה. סעיפים 199 עד 210 בפקודת מס הכנסה קובעים את השיטה למתן ההקלה בתשלומי מס כפל בדרך של זיכוי בגין המס ששולם בחו”ל, כנגד תשלום מס הכנסה בישראל. התנאי לקבלת הזיכוי הוא שאותה ההכנסה חייבת בתשלום מס בישראל ובמדינה הזרה.

מאחר ומדינת ישראל חתמה על אמנות מס עם מדינות רבות, חשוב להיעזר ברואה חשבון או ביועץ מס כדי לפעול נכון ולהחליט היכן עדיף לשלם את המס.

 

מתי ניתן לקבל זיכוי מס זר?

סעיף 200 א’ לפקודת מס הכנסה קובע כי מס זר (חוץ) כשהוא מתורגם לשקלים, ששולם על הכנסות חוץ החייבות בתשלום מס בישראל, יותר בזיכוי כנגד תשלומי מס בישראל לפי הפקודה ובהתאם להוראות שנקבעו. הסעיף קובע כי מסי חוץ יותרו בזיכוי ממס כל עוד הם שולמו על הכנסות חוץ כפי הגדרתם בסעיף 199 לפקודה, כלומר הכנסות שהופקו או צמחו מחוץ למדינת ישראל.

את הזיכוי בגין מס שהוא תשלום חובה סופי, אשר שולם בחו”ל, ניתן לדרוש לא יאוחר מ-24 חודשים ממועד תום שנת המס בגינה נדרש הזיכוי, כל עוד המבקש היה תושב ישראל בשנה זו בגינה הוא דורש את הזיכוי.

 

איך נעשה החישוב?

תקרת הזיכוי על הכנסות בשיעורי מס רגילים מחושבת לפי הכפלת יחס ההכנסה בסכום מס הכנסה שחל במדינת ישראל על כלל ההכנסות בשיעורי המס הרגילים לאחר ניכוי זיכויים אישיים וטרם זיכוי בגין מס זר. יחס ההכנסה הוא היחס המתקבל מסכום הכנסות החוץ בשיעורי מס רגילים חלקי סל מסוים מההכנסות בשיעורי מס רגילים.

תקרת הזיכוי על ההכנסות בשיעורי מס רגילים היא למעשה סכום המס החל בישראל בגין הכנסות מיוחדות מאותו מקור. אם יש עודף זיכוי הוא יועבר לשנים הבאות כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד.

 

חשיבות רואה חשבון להגשת טופס 1324

שיטת זיכוי ממס החלה בישראל מכונה שיטת הסלים, לפיה כל פריט הכנסה ששולם עליו מס במדינה זרה נכנס לסל נפרד, והמס הזר נחשב בר זיכוי רק כנגד המס ששולם בישראל על ההכנסה הספציפית. זו שיטה מורכבת לכן חשוב למלא ולהגיש דו”ח שנתי וטופס 1324 בעזרת רואה חשבון המתמחה בענייני מיסוי בינלאומי. בעזרת רואה חשבון ניתן לבצע תכנון מס מיטבי ולהקטין את חבות המס בישראל.
אי הגשת הדו”ח בזמן ללא אישור מפקיד השומה מהווה עבירה פלילית הגוררת קנס והגשת כתב אישום.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה