טופס 50

בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, המכונה גם טופס 50, קובע כי בעסקה שבה מוכרים זכויות במקרקעין וכן בעסקאות שבהן מעורב איגוד כלשהו המניב רווחים הכפופים להוראות בפקודת מס הכנסה (נסח חדש) יהיו פטורות מתשלום מס שבח בגין רווחים שהופקו ממכירת דירות, מאחר שהרווחים מחויבים כבר במס בהתאם להוראה המתייחסת לרווחי מקרקעין כעל מלאי עסקי, לכן הרווחים האמורים ממוסים כבר לפי הוראות סעיף 2(1) לפקודה.

ניתן להגיש טופס 50 כדי להשיג פטור ממס שבח מקרקעין, בגין מכירת זכות במקרקעין כאשר הרווח מהעסקה נתון לשומה על פי הפרק הראשון בחלק ב’ של פקודת מס הכנסה. כדי להגיש את הבקשה יש למלא ולהגיש טופס 7017 (או טופס אחר בהתאם להנחיות), בכפוף להוראות רשות המיסים. מה זה בדיוק טופס 50? מה הטופס קובע? איך זה קשור לסעיף 50 בחוק מיסוי מקרקעין? מדוע מפיקים את הטופס הייעודי כדי לאשר פרויקט? מה התנאים לקבלת האישור? כל המידע בכתבה שהכנו עבורכם.

מה זה טופס 50?

כאמור, סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי מכירת זכות במקרקעין היוצרת רווח הנתון לשומה, על פי הפרק הראשון בחלק ב’ לפקודת מס הכנסה, תהיה פטורה ממס שבח. בנוסף, סעיף 50 המכונה גם טופס 50 קובע כי הפטור לפי סעיף זה יינתן לאדם אם פקיד השומה אישר כי הרווח שנוצר במכירת הזכות במקרקעין אכן נתון לשומה על פי הפרק הראשון בחלק ב’ לפקודה. בהתאם לתקנות מס שבח מקרקעין (אישור על רווח, ממכירת זכות במקרקעין, הנתון לשומה לפי פקודת מס הכנסה) כל אדם המבקש פטור ממס לפי סעיף 50(א) לחוק מיסוי מקרקעין בנוגע למכירת זכות במקרקעין חייב להגיש בקשה לאישור אל פקיד השומה.

לאחרונה (2021) פורסמו שתי הוראות ביצוע חדשות בנושא סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, וההוראות החדשות יצרו בלבול רב, בעיקר אצל קבלנים ויזמים. שתי ההוראות העדכניות הן:

הוראת ביצוע מס הכנסה ( מס’ 8/2021) – פקיד השומה רשאי להפיק שלושה סוגי אישורים בכפוף לסמכותו שהוענקה לו לפי סעיף 50, לכן כיום הוא יכול להפיק אישור כללי, אישור לפרויקט ואישור פרטני).

הוצאת ביצוע מס הכנסה (מס’ 9/2021) – הוראה זו מחליפה את ההנחיות שנקבעו בעניין גביית חובות מס מרוכשי דירות חדשות מקבלן, לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין.

כדי לקבל פטור ממס שבח על מכירת זכות במקרקעין החייבת בתשלום מס הכנסה יש להגיש את הטופס אל פקיד השומה במשרד שבו מטופל תיק הקבלן. יש לצרף טפסים רלוונטיים לטופס הבקשה, בהתאם למסלול הבקשה.

הקפאת חוב מס שבח במתן אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

לפי תקנות מס שבח מקרקעין כל אדם המבקש פטור ממס לפי סעיף 50(א) לחוק מיסוי מקרקעין לגבי מכירת זכות במקרקעין, רשאי להגיש לפקיד השומה בקשה לאישור במסלולים השונים. סעיף 50 לחוק מאפשר לפקיד השומה להתנות את הנפקת האישור בתשלום מס הכנסה או במתן ערובה, ובאפשרותו גם להאריך את הקפאת החוב במערך מיסוי מקרקעין, בהתאם לשיקול דעתו ועד קבלת החלטה סופית בבקשה לקבלת פטור ממס.

יש שני מצבים עיקריים במקרה זה:

שומת מס שבח חייבת במכירת נכס בבנייה ששודרה לפי סוג חישוב 555 – מנהל מס שבח יכול לשלוח הודעת שומה לנישום וכך החוב יוקפא אוטומטית לתקופה של 12 חודשים. לאחר 10 חודשי הקפאת חוב מס שבח הנישום יקבל הודעת תזכורת ועליו להסדיר את קבלת אישור הפטור לפי סעיף 50, ופקיד השומה במס הכנסה יכול להחליט האם לאשר את הפטור, להאריך את תקופת הקפאת החוב לשנה נוספת (יש להגיש טופס 701) או לא לאשר הארכה נוספת של הקפאת החוב.

שומת מס חייבת במכירת קרקע/נכס בנוי בבניין לאחר סיום הבנייה ששודרה לפי סוג חישוב 554 – מנהל מס שבח יכול להקפיא את החוב באופן אוטומטי לתקופה של 3 חודשים, ובתום תקופה זו הנישום נדרש להגיע לפקיד השומה במס הכנסה כדי להסדיר את אישור הפטור. פקיד השומה רשאי להחליט על הקפאת החוב לתקופות נוספות במנות של חודשיים, ובסיום תקופת ההקפאה, וכל עוד האישור לא הוסדר לפי הוראות סעיף 50, החוב יהפוך לבר גבייה במיסוי מקרקעין.

קבלן יכול לקבל פטור ממס שבח בגין מכירת דירה בבניין מגורים, אך עליו להסדיר את הנושא ולקבל אישור מרשות המיסים. האישור מעניק לו פטור מתשלום מס שבח בגין מכירת הדירה וביצוע העסקה.

אישור טפסי 50

קבלני בנייה יכולים להוציא סוגי אישורים שונים לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין:

אישור כללי – האישור מונפק ברוב המקרים לקבלנים גדולים, האישור מכסה פרויקטים שהקבלן ביצע ויש לעמוד בתנאים מקדימים בהתאם להנחיות.

אישור פרויקט – אישור ספציפי הניתן לפרויקט מסוים של הקבלן, האישור פוטר אותו ממס מכירה עבור הפרויקט הספציפי.

אישור פרויקט בליווי (תמיכה) בנקאי – האישור נועד לזרז את רישום הזכויות במשרד רישום מקרקעין, ניתן להוציא אישור זה עבור פרויקטים שנבנו בתמיכה בנקאית.

אישור פרטני – קבלן שלא קיבל אישור כללי או אישור פרויקט יכול לבקש אישור פרטני עבור כל דירה, האישור מותנה במתן ערבות לשמאי לפי אחוז מסוים ממחיר הנכס.

סוגי הטפסים הנוגעים לסעיף 50:

טופס 7016 – בקשה לטופס 50 כללי.
טופס 7017 – בקשה לטופס עבור פרויקט.
טופס 7017א – בקשה לטופס 50 עבור פרויקט בליווי בנקאי.
טופס 7501 – טופס הנחיות בלתי חוזרות בכתב.
טופס 7502 – אישור מהבנק להנחיות בלתי חוזרות.
טופס 7503 – אישור שמאי להפחתת הסכום שנקבע בהוראה בלתי חוזרת.
טופס 5340 – בקשה לקבלת אישור פרטני.

הטיפול בקבלת אישור טופס 50 נחשב למורכב לכן כדאי לטפל בנושא בעזרת ליווי צמוד של אנשי מקצוע מנוסים כמו רואה חשבון או יועץ מס. משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מייצג קבלנים ויזמי בנייה בכל הארץ ועוסק בנושאים כמו הגשת בקשות לקבלת טופס 50 והקפאת חוב במס שבח עד סיום הפרויקט, גם במקרים המורכבים ביותר. צרו איתנו קשר ונשמח לסייע גם לכם!

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה