טופס 5329

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

האם קיבלתם בדואר מכתב רשמי מרשות המיסים? אם כן, ככל הנראה מחלקת המודיעין של רשות המיסים החליטה לבדוק האם אתם חייבים בדיווח על מקורות ההכנסה שלכם ובהגשת דו”ח שנתי למס הכנסה, גם אם אתם שכירים. הטופס מהווה דיווח על פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה, ועליכם למלא ולהגיש את הטופס בהקדם אחרת אתם מסתכנים בעבירה פלילית שדינה מאסר.

 

הצהרה על מקורות הכנסה

כל אדם המעוניין להקים עסק במדינת ישראל חייב להירשם כעוסק במס הכנסה, הוא יכול לבחור בהתאגדות של עוסק פטור או עוסק מורשה. לאחר הרישום במס ערך מוסף פותחים תיק במס הכנסה, ויחיד שפותח תיק עצמאי/ניכויים, כולל עוסק פטור, חייב למלא ולהגיש דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה, כלומר טופס 5329.

בנוסף, מס הכנסה שולח ליחידים דרישה למלא את הטופס בעקבות נתונים שהוא מחזיק עליהם, וכדי לבדוק אזרחים האם הם חייבים בדיווחים על ההכנסות שלהם ובהגשת דו”ח שנתי למס הכנסה. ההודעה נשלחת לאזרחים שאינם חייבים בהגשת דוחות לכן אין להם תיק במס הכנסה, והמטרה היא לבדוק האם מעלימים הכנסות.

 

מבנה ופרטים טכניים של טופס 5329

הטופס כולל שמונה חלקים עיקריים, יש למלא את כל השדות הרלוונטיים ליחיד או לעצמאי. בטופס 5329 יש למלא בדיוק רב את הפרטים האישיים, עצמאי חייב למלא את פרק ב’ הכולל מידע על העסק שלו, ושכירים צריכים למלא את פרק ה הכולל את שם המעביד, ותק בעבודה, סך הכנסות ועוד. כמו כן יש למלא בדיוק את הפרטים על נדל”ן, כלי רכב ומקורות הכנסה נוספים, אם יש.

המידע שמוסרים בטופס זה נבחן לעומק על ידי רשות המיסים ומהווה שיקול לגבי החלטה האם לפתוח בחקירה נגדכם, להמשיך בבדיקה או לסגור את התיק. לכן, יש למלא את הטופס בדיוק ובזהירות, עדיף למלא את הטופס בעזרת איש מקצוע מנוסה כמו רואה חשבון מוסמך.

 

איך למלא נכון טופס 5329?

מומלץ להיעזר ברואה חשבון או ביועץ מס כדי למלא דו”ח הצהרה על מקורות הכנסה, במיוחד אם זהו הדו”ח הראשון שיש להגיש. עצמאי כמו עוסק פטור שפותח תיק במס הכנסה חייב למלא את הטופס, ויש לדו”ח חשיבות רבה עבורו מאחר והנתונים יהוו מדד להשוואה לנתונים שהעצמאי ידווח עליהם בהמשך.

 

מה קורה אם לא מגישים טופס 5329?

אי הגשת הטופס מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 216 לפקודת מס הכנסה, אם לא מגישים את דו”ח צפויים לעונש של עד שנת מאסר. גם מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה, לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, והעונש יכול להגיע עד שבע שנות מאסר.

 

דגשים חשובים למילוי טופס הצהרה על מקורות הכנסה

כל אזרח או תושב המבקש לפתוח תיק במס הכנסה ולדווח על הכנסותיו כעצמאי, או לצורך דיווח על העסקת עובדים או השכרת נכס, וכל אזרח הנדרש על פי פקודה להגיש את הטופס צריך לצרף את המסמכים הבאים:

טופס 4435 מהווה הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום, הטופס מיועד לנישומים נשואים המעוניינים להודיע בדבר בחירת בן הזוג הרשום בתיק מס הכנסה, יש לטופס השלכות משמעותיות על חיוב המס. יש להגיש את הטופס לפחות שלושה חודשים לפני תחילת שנת המס, כאשר ההכנסה של בן הזוג שנבחר להיות רשום חייבת להיות לפחות 25% מההכנסה של בן הזוג בשנה הקודמת.

בני זוג נשואים החיים בנפרד לא נחשבים כבני זוג לעניין הגשת הדו”ח, לכן יש לציין זאת בסעיף העוסק במצב המשפחתי. פרוד לא צריך למלא פרטים על בת הזוג שאינה חיה איתו, אך הוא נדרש להצהיר על מצבו המשפחתי באמצעות מילוי טופס 4440.

טופס 106 מהווה אישור על פי תקנות מס הכנסה לניכוי ממשכורת. הטופס כולל ריכוז שנתי של כל הרכיבים המופיעים בתלוש השכר ששכיר קיבל מהמעסיק במהלך שנת המס. הטופס כולל נתונים כמו מספר חודשי עבודה, זיכויים, ניכויים, תשלומים, הפקדות ועוד.

בנוסף, יש להגיש טופס 857 המהווה אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור. יש להגיש טופס הכולל נתונים לתקופת המס של השנתיים האחרונות.

 

עזרה במילוי טופס 5329

 

לחץ להורדת טופס 5329 לדוגמה

כדי להגיש את הבקשה למילוי טופס 5329 יש להדפיס את הטופס, למלא אותו בקפידה וניתן להגיש את הדו”ח באמצעות המערכת המקוונות לפניות הציבור. אפשרות נוספת היא להוריד את הטופס מהאתר של רשות המיסים, ולהגיש אותו בעזרת מייצג מוסמך, כמו רואה חשבון או יועץ מס, המקושר לשירות שע”מ. אפשר למלא ולשלוח את הטופס גם במייל, בפקס או להגיש אותו ידנית אצל פקיד השומה הקרוב בו מתנהל התיק.

מומלץ לקבל סיוע מקצועי במילוי טופס 5329 בגלל חשיבותו הרבה, הן לעצמאים והן לשכירים. הצוות המנוסה של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ יסייע לך במילוי ובהגשת הטופס, תוך מתן ייעוץ וליווי צמוד.

 

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה