כיצד להימנע מחיוב עבור שווי רכב?

שכיר או בעל חברה אשר מקבל רכב צמוד, מחויב במס על הטבת המס הצומחת כתוצאה מהטבה זו – ולא ארחיב כאן על אופן החישוב והחיוב.

אם נתייחס לבעלי חברות – יש לשים לב לעובדה שהחוק מחייב את בעל החברה לשלם מס על ההטבה אולם אין חובה כזו בשותפות.

בשותפות , בעל העסק אינו שכיר בעסקו כמו בחברה ואין הוא מקבל שכר, לכן קיימת אפשרות להימנע מחיוב בשווי רכב כאשר העסק מתנהל כשותפות ולא כחברה.

טיפים נוספים בנושא שווי שימוש ברכב יגיעו אליך בהמשך.