כיצד להשקיע בנכס מניב

 

ודאי חשבת פעם להשקיע בנכס על מנת ליהנות מפירות דמי השכירות.

ישנן 2 אפשרויות עיקריות להשקיע בנכס עיסקי (הדיון כאן מתייחס רק לנכס עיסקי ולא לדירת מגורים):

האחת באופן אישי, והשניה באמצעות חברה בע"מ.

לכל אפשרות השלכות מס שונות וחשוב להיות ערים לתוצאות המס אשר יחולו במקרים שונים ובמישורים השונים , והכוונה היא למס על ההכנסה השוטפת, לחיוב דמי ביטוח לאומי על אותה הכנסה ולמס רווח ההון החל על מימוש ההשקעה.

מיסוי במישור הפרטי

מס על ההכנסה – מתחיל בשיעור מינימלי הגבוה ממיסוי הכנסת עבודה או משלח יד ומגיע עד 50% .

ביטוח לאומי – חל על ההכנסה בשיעור מוגבל.

מס רווח הון – 25% ( במספר הסתייגויות שלא אפרט כאן).

מיסוי במישור החברה

מס על ההכנסה – 25% , אולם יש חבות מס נוספת של 30% על היתרה (דיבידנד), על מנת להעביר את התמורה למישור האישי.

ביטוח לאומי – אין ( במספר הסתייגויות)

מס רווח הון – 25% ( באותן הסתייגויות כלעיל) אבל יהיה חיוב נוסף על מנת להעביר את התמורה למישור האישי.

דוגמה לתכנון מס ( אחת מרבות):

נדרש מימון חיצוני גבוה ואין כוונה למכור את הנכס בעתיד הנראה לעין,

ההשקעה תתבצע באמצעות חברה – במקרה זה ישאר סכום גבוה יותר לצורך החזר ההלוואה של למעלה מ 70% מדמי השכירות לאחר מיסים, וזאת בניגוד לרכישה במישור הפרטי שלעיתים תביא לחבות מס העולה על 50% כך שישאר סכום נמוך יותר לצורך החזר ההלואה.

אין ספק שחשוב מאד לתכנן מהלכים על מנת למזער את חבות המס אשר יכולה להשתנות באופן מהותי בתכנון נכון במצבים שונים.