כיצד להתנהג במקרה של ביקורת על ידי רשות המיסים

רשות המיסים נוהגת לערוך ביקורות ו"ביקורים" בעסקים או בבתי נישומים לצרכים שונים:

 1. ביקורת של חוליית ניהול ספרים.
 2. ביקורת פתע כהכנה לדיון שומות.
 3. ביקורת מתואמת בבית העסק מראש – כהכנה לדיון שומות.
 4. חיפוש בבית העסק או בבית הנישום על פי צו שיפוטי.
 5. דיון , חקירה או תשאול במשרדי רשות המיסים.

ברצוני להביא כאן מספר כללי התנהגות של נישומים במקרים השונים ולהבהיר את המותר והאסור במקרים כאלה:

 • בכל מקרה של ביקור מפקחי מס בבית העסק – יגיעו כדרך קבע 2 מבקרים לפחות – לעולם לא מבקר אחד!
 • יש לדרוש מהם להזדהות על פי תעודות.
 • חשוב להתייחס בקורקטיות ובנימוס.
 • חובה על המפקחים לאפשר לרואה החשבון להגיע ולהיות נוכח בעת הביקורת במידה והנישום דורש זאת.
 • אסור למפקחים לערוך שום חיפוש בשום מקום במידה ואין צו חיפוש שיפוטי.
 • אין לאפשר להם לפתוח מגירות, לערוך חיפוש גופני או בארנק או בכל מקום בו הנישום אינו מעוניין שיגיעו אליו.
 • יש להראות להם את קופת העסק ולאפשר הם לבצע ספירת הקופה.
 • אין לאפשר כניסה לבית פרטי במידה והעסק לא מתנהל בבית ללא צו שיפוטי.
 • יש למסור את ספרי החשבונות ובמידה והם נלקחים ממקום העסק , לבצע תרשומת ולהחתים את המפקחים על אישור עם פירוט הספרים שנלקחו.
 • אין חובה למסור דפי בנק כאשר מדובר בעוסק מורשה אשר מנהל ספרים בשיטה החד צידית הואיל והם אינם חלק מספרי החשבונות של העסק גם אם חשבון הבנק הוא עיסקי.
 • במידה ומתנהלת חקירה פלילית – רצוי לשמור על זכות השתיקה עד להיוועצות עם עורך דין.
 • לעיתים מתקיים תישאול שהופך תוך כדי לחקירה באזהרה – בשלב זה רצוי לשמור על זכות השתיקה מרגע זה עד להיוועצות עם עורך דין.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא מס הכנסה וביטוח לאומי