ביקורת מס הכנסה

כיצד להתנהג במקרה של ביקורת על ידי רשות המיסים

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

רשות המיסים נוהגת לערוך ביקורות ו”ביקורים” בעסקים או בבתי נישומים לצרכים שונים:

 1. ביקורת של חוליית ניהול ספרים.
 2. ביקורת פתע כהכנה לדיון שומות.
 3. ביקורת מתואמת בבית העסק מראש – כהכנה לדיון שומות.
 4. חיפוש בבית העסק או בבית הנישום על פי צו שיפוטי.
 5. דיון , חקירה או תשאול במשרדי רשות המיסים.

כך תיערכו נכון לביקורת מס הכנסה

ברצוני להביא כאן מספר כללי התנהגות של נישומים במקרים השונים ולהבהיר את המותר והאסור במקרים כאלה:

 • בכל מקרה של ביקור מפקחי מס בבית העסק – יגיעו כדרך קבע 2 מבקרים לפחות – לעולם לא מבקר אחד!
 • יש לדרוש מהם להזדהות על פי תעודות.
 • חשוב להתייחס בקורקטיות ובנימוס.
 • חובה על המפקחים לאפשר לרואה החשבון להגיע ולהיות נוכח בעת הביקורת במידה והנישום דורש זאת.
 • אסור למפקחים לערוך שום חיפוש בשום מקום במידה ואין צו חיפוש שיפוטי.
 • אין לאפשר להם לפתוח מגירות, לערוך חיפוש גופני או בארנק או בכל מקום בו הנישום אינו מעוניין שיגיעו אליו.
 • יש להראות להם את קופת העסק ולאפשר הם לבצע ספירת הקופה.
 • אין לאפשר כניסה לבית פרטי במידה והעסק לא מתנהל בבית ללא צו שיפוטי.
 • יש למסור את ספרי החשבונות ובמידה והם נלקחים ממקום העסק , לבצע תרשומת ולהחתים את המפקחים על אישור עם פירוט הספרים שנלקחו.
 • אין חובה למסור דפי בנק כאשר מדובר בעוסק מורשה אשר מנהל ספרים בשיטה החד צידית הואיל והם אינם חלק מספרי החשבונות של העסק גם אם חשבון הבנק הוא עיסקי.
 • במידה ומתנהלת חקירה פלילית – רצוי לשמור על זכות השתיקה עד להיוועצות עם עורך דין.
 • לעיתים מתקיים תישאול שהופך תוך כדי לחקירה באזהרה – בשלב זה רצוי לשמור על זכות השתיקה מרגע זה עד להיוועצות עם עורך דין.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא מס הכנסה וביטוח לאומי

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה