מאזן בוחן

מהו ומהי חשיבותו

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

בעלי עסקים וחברות משתמשים בדוחות כספיים כדי לנתח ולהבין את ביצועי העסק ועל מנת לייעל ולשפר את העבודה השוטפת באופן קבוע. כל עצמאי או בעלים של חברה חייב לדעת אילו נכסים נמצאים בבעלות העסק, מהן ההתחייבויות הקיימות, מהם מקורות ההכנסה העיקריים של החברה, מהן ההוצאות המרכזיות ומה שיעור הרווחיות.

כדי לענות על השאלות האלה חשוב להפיק את הדוחות הכספיים הבאים: דוח מאזן בוחן, דוח תזרים מזומנים ודוח רווח והפסד. דוח מאזן הוא דיווח ייעודי המסכם את המצב הפיננסי של העסק בנקודת זמן ספציפית ומוגדרת מראש, לרוב בסוף החודש, הרבעון או בסוף שנת הכספים. הדוח מציג את הנכסים הנמצאים בבעלות החברה, התחייבויות של החברה ושווי העסק בספרים, או את הערך הנקי (הון בעלים או הון של בעל מניות). המאזן הוא כלי חשוב המסייע לבעלי עסקים וחברות, מנכ”לים, משקיעים ובעלי מניות להבין האם החברה פועלת היטב וביעילות ומה צריך לשפר.

מהו דוח מאזן בוחן

דוח מאזן הוא דוח כספי המספק תמונת מצב עדכנית על הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה, בנקודת זמן מסוימת. המאזן מספק בסיס חשוב המאפשר לחשב את שיעורי התשואה למשקיעים ולהעריך את מבנה ההון של החברה. הדוח הייעודי מספקת תמונת מצב עדכנית ובשילוב עם דוחות כספיים חשובים אחרים ניתן לנתח את מבנה ההון וביצועי החברה.

כדאי לדעת כי בהנהלת חשבונות משתמשים בגיליון עבודה כדי להכין דוח מאזן בוחן הכולל פירוט יתרות של כל כרטיסי החשבון בספר החשבונות של העסק או החברה, כאשר הפירוט מוצג בעמודות של חובה או זכות. הסיכום של עמודת צד החובה במאזן בוחן חייבת להיות שווה תמיד לסיכום של עמודות צד הזכות.

כיום קל להפיק את הדוח הייעודי באמצעות מערכת הנהלת חשבונות מקוונת או תוכנה הנהלת חשבונות המותקנת במערכת המחשוב בעסק עצמו. זהו דוח חשוב ויעיל עבור חברות ועסקים גדולים, ולמרות שאין צורך להגישו לרשויות המס, מומלץ להשתמש בו בפעילות העסקית השוטפת, גם של עוסק פטור או עוסק מורשה, כדי לעקוב את ביצועי העסק ולצורך תיעוד ובקרה.

הדוח הוא כלי עזר המסייע לבעלי עסקים, למנכ”לים ובעלי מניות בחברה להיות עם היד על הדופק, לעקוב אחר הסדר והארגון בפעילות החשבונאית ולקבל החלטות פיננסיות שקולות, אחראיות ומבוססות על נתונים עדכניים בזמן אמת.

ראוי לציין כי הדוח אינו נדרש עבור בעלי עסקים קטנים או לחברות עם פעילות עסקית בהיקף נמוך. את הדוח יפיק בדרך כלל רואה חשבון או מנהל חשבונות של העסק או הארגון, או מנהל חשבונות במיקור חוץ. למרות שאין חובה להגיש דוח מאזן לרשות המיסים, כדאי להיעזר בכלי זה גם במקרה של עוסק פטור או עוסק מורשה. הדוח הייעודי הוא כלי חשוב לגילוי טעויות והשמטות בספרי החשבונות של העסק ולצורך מעקב ובקרה. לא חייבים להפיק את הדוח לפי הכללים החשבונאיים המקובלים וניתן להכין מאזן בוחן במספר דרכים.

מבנה וניתוח הדוח

דוח מאזן מציג את הנכסים בצד אחד ואת ההתחייבויות והון הבעלים בצד השני, ושני הצדדים חייבים תמיד להתאזן, כלומר סך הכנסים חייב להיות שווה לסך ההתחייבויות פלוס הון בעלים. מומלץ לכל בעלי העסקים, כולל עצמאים (עוסק פרטו או מורשה) ללמוד כיצד לנתח את הדוח כדי לנטר את הפעילות בעסק, לבחון את יעילות השימוש בנכסי העסק ולבדוק כיצד העסק מנהל את ההתחייבויות שלו. את הפקת הדוח עדיף להשאיר לידי רואה החשבון של בית העסק ולנתח בעזרתו את הנתונים וכך מבינים טוב יותר את המצב הפיננסי וביצועי העסק, ואפשר לקבל החלטות טובות יותר.

סוגי דוחות מאזן בוחן

כאמור, יש אפשרות להפיק מאזן בוחן במספר דרכים, לדוגמה:

דוח יתרות – הדוח מסכם את הפעילות העסקית בכל כרטסת מבחינת השורה התחתונה, כמובן נכון למועד שנקבע.

דוח תנועות – הדוח מספק מידע רב יותר על יתרות החובה ויתרות הזכות הקיימות עד לנקודת הזמן בה עורכים את הדוח.

דוח משולב – הדוח המשולב מציג את נתוני דוח היתרות יחד עם נתוני דוח התנועות, לכן דוח זה מציע את הפירוט הרחב והמדויק ביותר.

כפי שציינו בתחילת המדריך, בדוח מאזן בוחן תקין מציגים את סך כל הפקודות בצד החובה בעמודה אחת ובעמודה השנייה מציגים את סך הפקודות בסך הזכות, ומאזן הבוחן צריך להיות מאוזן. דוח מאזו בוחן יכול להיות גם תלת טורי, כלומר שילוב של מאזן בוחן יתרות ומאזן בוחן תנועות בגיליון עבודה אחד. זהו דוח מפורט הכולל טבלה המרכזת את כל כרטיסי החשבון, כולל סיכום יתרונות בתחילת התקופה ובסופה, יחד עם תנועות הזכות ותנועות החובה במשך התקופה שנקבעה.

דוגמה:

שם כרטיס

מאזו בוחן יתרות (תחילה)

מאזן בוחן תנועות

מאזו בוחן יתרות (סיום)

חובה

זכות

חובה

זכות

חובה

זכות

לקוחות חייבים

65,000

-

48,000

25,000

88,500

ספקים

-

45,000

42,000

21,000

52,000

הכנסות מכירות

150,000

50,000

141,000

הוצאות (קניות)

120,000

21,000

92,500

חשמל

50,000

2,000

17,000

12,000

סכום (₪)

215,000

215,000

113,000

113,000

193,000

193,000

מי נדרש לבצע ולהפיק דוח מאזן בוחן?

דוח מאזן בוחן הוא כלי חשוב לפיקוח, מעקב ובקרה בקרב ארגונים ותאגידים גדולים, אך אין צורך להגיש את הדוח לרשות המיסים. הדוח יכול לשמש גם בעלי עסקים קטנים ובינוניים והדוח מהווה כלי עזר למניעת טעויות או השמטות, לניטור הפעילות העסקית השוטפת ולניהול עסק חכם ונכון יותר. לכן, מומלץ להשאיר את הפקת הדוח למשרד רואי חשבון בעל ניסיון עם חברות גדולות.

עסקים המשתמשים במערכת הנהלת חשבונות (תוכנה או באינטרנט) יכולים להפיק דוח מאזן בוחן בקלות ובקליק מהיר. הנכם מוזמנים להתנסות עם תוכנת הנהלת חשבונות מקוונת המאושרת לשימוש על רשות המיסים (לחצו על הקישור).

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה