מה זה קרנות כספיות

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

ישנם מכשירי השקעה רבים ומגוונים המתאימים לשכירים, לעצמאים וגם לגמלאים בפנסיה. כאשר מחפשים מכשירי השקעה לטווח זמן קצר או ארוך ברמת סיכון נמוכה יש שלוש אפשרויות עיקריות: הפקדה לפיקדון, קניית אג”ח לפדיון או השקעה באמצעות קרנות כספיות. למעשה, קרן כספית, באנגלית Money Market Fund, הינה קרן נאמנות לצורך השקעה לטווח קצר, החשופה לנכסים סולידיים.

הקרן רשאית על פי חוק להשקיע חלק מהתיק המנוהל בניירות הערף של בנק ישראל (מק”מים), בפיקדונות בנקאיים גדולים שזוכים לרוב לריבית גבוהה באופן יחסי ובאגרות חוב בדירוג אשראי גבוה. כדאי לדעת כי קרנות כספיות הושקו לראשונה בישראל בשנת 2008, יש קרנות כספיות שקליות וקרנות כספיות הצמודות למטבע חוץ. בתקופה האחרונה יש ביקוש רב להשקעה בקרן כספית, בדרך כלל שקלית שהיא הנפוצה יותר, בעיקר בזכות היתרונות והמאפיינים הייחודיים של מכשיר השקעה זה.

2024 – השעה היפה להשקעה בקרנות כספיות

בשנתיים האחרונות החלו המשקיעים והחוסכים לחפש אפיקי חיסכון והשקעה אלטרנטיביים לאור התנודתיות הגבוהה בשוק ההון ובעקבות העלאת הריבית על ידי בנק ישראל. הבנקים המסחריים משקיעים בקמפיינים נרחבים כדי לעודד את הציבור לחסוך בפיקדונות, אך יש אופציות חלופיות משתלמות יותר כמו קרנות כספיות.

העלאת הריבית במשק הפכה את הקרנות הכספיות לאחר ממכשירי ההשקעה המשתלמים ביותר, ולפי נתוני של הרשות לניירות ערך הציבור הפקיד כספים רבים בקרנות הכספיות והן צמחו בשנת 2023 בסכום המוערך ב-57 מיליארד ₪, וכך הן הפכו לאחד מהנכסים המשמעותיים ביותר בשוק קרנות הנאמנות המנוהלות (כ-42% משוק קרנות הנאמנות).

ראוי לציין כי בעקבות הביקוש הרב לקרנות הכספיות השונות החלו הגופים הפיננסיים שמנהלים את הקרנות הייעודיות להעלות את דמי הניהול. למעשה, שנת 2024 החלה עם עלייה רוחבית בדמי הניהול של הקרנות הכספיות, החל בינואר 2024, אך חשוב לזכור כי דמי הניהול נוגסים בנכסי הקרן הכספית ומקטינים את התשואה שאנחנו יכולים להשיג, לכן מומלץ לנהל מו”מ כדי להפחית את דמי הניהול, אך דמי ניהול נמוכים אינם מבטיחים למשקיע תשואה גבוהה, ויש לערוך סקר שוק מקיף ולבחון את הביצועים של הקרנות השונות במהלך השנים האחרונות.

יתרונות וחסרונות של קרן כספית עבור המשקיע

להשקעה בקרנות כספיות יש יתרונות רבים כגון:

 • חשיפה לנכסים סולידיים בסיכון נמוך.
 • פטור מתשלום דמי ניהול של חשבון ניירות ערך (דמי משמרת).
 • פטור מעמלות קנייה ומכירה.
 • דמי ניהול נמוכים יחסית (בהשוואה לדמי הניהול בקרנות נאמנות רגילות).
 • מכשיר השקעה לטווח קצר עד 90 ימים.
 • נזילות מלאה, אפשר למשוך את הכסף בכל יום עסקים.
 • אפשרות להשיג תשואה טובה יותר בהשוואה לריבית על פיקדון לטווח של עד 90 ימים.
 • ללא הגבלה על סכום ההשקעה.
 • תשלום מס המחושב רק על הרווח הריאלי, כלומר מיסוי רק על החלק ברווח שמעל לעליית המדד.
 • אפשר להשקיע בקרן כספית באמצעות הוראת קבע.
 • ניתן לדחות את תשלום המס עד מימוש הקרן וכך צוברים רווח גבוה יותר.
 • יש אפשרות לקזז את המס עם הפסד מנייר ערך או מקרן אחרת פטורה.
 • הקרנות מפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך.
 • יתרון הגודל מאחר שהקרנות הכספיות מנהלות כיום השקעות בהיקף של מיליארדי שקלים, והן מנצחות את כוח המיקוח שלהם על מנת להשיג ריביות גבוהות יותר על פיקדונות בתוך הקרן.

חסרונות להשקעה בקרנות כספיות:

 • מכשיר השקעה סולידי, והתשואה בהתאם לרמת הסיכון.
 • האטרקטיביות של ההשקעה בקרן כספית תלויה בשיעור הריבית במשק.

ניתן להשקיע בקרנות הכספיות דרך הבנק או דרך בית השקעות. אם משקיעים בקרן כספית דרך הבנק אין עמלת רכישה. כאשר בוחרים באיזה קרן להשקיע יש להתייחס בין היתר לתשואה ולגובה דמי הניהול. ההשקעה בקרנות כספית יכולה להתאים לרבים, שכירים ועצמאים כאחד, ועדיף להשקיע את הכסף במקום שישכב בחשבון העו”ש ולא יצבור ריבית.

היבט המס ברווח הון במימוש הקרן כספית

חשוב לדעת כי מבחינת מיסוי מתייחסים לקרן הכספית כמו קרן נאמנות לכל דבר ועניין, על כן בעת מימוש ההשקעה הרווח גורר תשלום מס בגובה 25%. זהו שיעור מס גבוה מהמס שיש לשלם על הכנסות מריבית בפיקדון השקלי, מיסוי בשיעור של 15%. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי בעת חישוב הרווח לצורכי מס מנטרלים את העלייה במדד המחירים, כלומר נטרול האינפלציה, כמו שנהוג לבצע בעת חישוב הרווח שחייב במס כאשר משקיע יחיד מוכר ניירות ערך.

אחד מהיתרונות של מכשיר ההשקעה הנ”ל הוא חישוב המס הריאלי, כלומר משלמים מס רק על הרווח שהוא מעל גובה האינפלציה. לדוגמה, נניח ושיעור האינפלציה עומד על 2% והתשואה השנתית הגיעה ל-2%, במקרה זה המשקיע בקרן כספית פטור מתשלום מס, אך אם הוא היה משקיע את כספו בפיקדון היה עליו לשלם מס נומינלי בשיעור 15% על הרווח, בכל מקרה, לכן ניתן להבין מהדוגמה את היתרונות של ההשקעה במכשיר זה.

חשוב להדגיש את נושא הרווח הריאלי, מאחר שהמשקיע בקרן שזוכה לרווח חייב בתשלום מס, ובעת מימוש הקרן מחשבים את המס רק לפי הרווח הריאלי שהוא הרווח שמעל עליית מדד המחירים לצרכן (אינפלציה) באותה תקופה.

לפניכם דוגמה מספרית להמחשת הנושא:

נניח ובחרתם להשקיע בקרן כספית סכום של 10,000 ₪, וההשקעה שלכם צמחה והפכה לסכום בגובה 20,000 ₪. במקרה זה הרווח שהפקתם הינו 10,000 ₪. אם הייתם משקיעים בפיקדון היה עליכם לשלם מס נומינלי בשיעור 15%, כלומר מס בגובה 1,500 ₪. אם בחרתם להשקיע בקרן כספית והאינפלציה בתקופה זו עלתה ב-100%, אינכם חייבים בתשלום מס למרות שהפקתם רווח של 10,000 ₪.

אם בתקופה זו האינפלציה עלתה ב-50%, צברתם במכשיר ההשקעה סכום של 15,000 ₪ בגלל האינפלציה, ועליכם לשלם מס על הרווח בשיעור 5,000 ₪, לכן מחשבים מס בשיעור 25%, כלומר תשלמו 1,250 ₪ לעומת תשלום מס של 1,500 ₪ בפיקדון.

ישנם מכשירי השקעה שונים, וכדאי להכיר גם את הקרנות הכספיות בגלל היתרונות הרבים. כדי לבחון את כדאיות ההשקעה בקרן על פי אבחון נתוני ומאפייני המשקיע, תוך התייחסות מקצועית לעמלות, לריבית ולאינפלציה – הנכם מוזמנים לפנות למשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’. למשרדנו ניסיון רב וידע עשיר בייעוץ מס למשקיעים. צרו איתנו קשר עוד היום.

השפעת האינפלציה על חיובי המס

בפסקה הקודמת הצגנו את השפעת האינפלציה על חישוב המס כאשר האינפלציה עולה. עם זאת, יתכן שהאינפלציה תהיה שלילית, לכן כדאי להבין כיצד מחשבים את המס במצה זה. בשלב הראשון מחשבים האם המכירה של הקרן הסתיימה ברווח או שהיא הסתיימה בהפסד, ומבצעים חישוב נומינלי. בפועל, מחשבים את ההפרש בין התמורה שהמשקיע השיג לבין עלות הרכישה. הרווח הנומינלי המחושב ייחשב לרווח ריאלי לכן הוא חייב במס בגובה 25%.

במצב שבו האינפלציה שלילית בתקופת ההשקעה בקרן כספית, יש לשלם מס בגובה 25% על הרווח הנומינלי שנחשב לרווח הריאלי החייב בתשלום מס.

בהקשר זה כדאי לציין כי הקרנות הכספיות הדולריות מושפעות מכל תנודה במט”ח, והן תנודתיות יותר מהקרנות הכספיות השקליות. לכן, למשקיע שמחפש השקעה סולידית יותר כדאי להתמקד בקרנות השקליות. בתוך כך, בשנת 2023 הקרנות הדולריות השיגו תשואה חיובית דו ספרתית כתוצאה מהתחזקות הדולר מול השקל, ומסיבה זו החל עניין רב יותר בקרנות הדולריות.

שנת 2024 החלה עם ירידה נוספת בריבית בשיעור של 0.25%, ובפברואר הוחלט להותיר את הריבית ללא שינוי. האנליסטים צופים כי בשנת 2024 הריבית במשק תמשיך לרדת, ומאחר שדמי הניהול הממוצעים עלו, סביר להניח שהתשואה שהקרנות הכספיות ישיגו תהיה דומה או נמוכה יותר מהתשואה שעמדה על 4.33% בשנת 2023.

למה אצלנו כדאי לקבל ייעוץ מס למשקיעים?

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ הוא אחד ממשרדי הרו”ח הגדולים והמובילים בארץ. המשרד מציע ללקוחותיו מעטפת שירותים רחבה הכוללת בין השאר תכנוני מס, ייעוץ מס, חשבות שכר במיקור חוץ, גיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים, ביקורות, ייצור מול רשויות המס, ייעוץ לפני פרישה ועוד.

המשרד בעל ניסיון עשיר בעבודה עם חברות גדולות ובעלי עסקים, והשירות ניתן בפריסה ארצית רחבה. יש לנו ניסיון וכוח רב בייצוג בעלי עסקים וחברות מול רשויות המס, ונשמח לסייע גם לכם.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה