עסקת אקראי

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת התופעה של שכירים המחפשים מקורות הכנסה נוספים, מעבר לעבודתם הרגילה. יוקר המחיה, מחירי הדיור שרק ממשיכים לעלות, האינפלציה הגבוהה והריבית המתייקרת, כל אלו ועוד מאלצים שכירים רבים להגדיל את מקורות ההכנסה של משק הבית שלהם, לכן הם יכולים לבצע עסקת אקראי מזדמנת וחד פעמית ללא צורך בפתיחת תיק ברשות המיסים ובניהול ספרים כפי שנדרש מעוסק פטור.

המומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ הכינו עבורנו מדריך בנושא עסקת אקראי. במדריך זה תמצאו הגדרה מקצועית למושג עסקת אקראי, תנאים ומבנים להגדרת עסקת אקראי, היבטי מיסוי, דיווח תקני וחוקי על עסקה מסוג זה ומידע חשוב נוסף. בכל שאלה ובקשה הנכם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשמח לסייע לכם ולספק עבורכם שירותים, בין היתר שירותים הקשורים לעסקת אקראי.

מה זה עסקת אקראי?

סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה מגדיר עסקת אקראי כעסקה חד פעמית של יחיד שאין לו תיק עוסק ברשויות המס. על פי הפקודה, עסקה מסוג זה הינה מקור הכנסה מעסק וממשלח יד, לכן היא מוגדרת כהכנסה פירותית, שמאפייניה הם עסקה לא משולבת במנגנון של עסק או משלח יד, ואין לה סממן פירותי מוחשי, אך יש לעסקה מאפיינים עסקיים ומסחריים.

על פי רשות המיסים בישראל זו עסקה של מכירה או מתן שירות באקראי, כאשר המכירה או השירות שניתנו הינם בעלי אופי מסחרי. יש לציין כי שכיר יכול לבצע עסקה זו ללא צורך בניהול ספרים ובפתיחת תיק ברשויות המס, וזאת לעומת בעלי הכנסות קבועות ועקביות שחייבים בניהול ספרים על פי החוק.

בתקופת הקורונה רבים מהשכירים נאלצו לצאת לחל”ת ממושך, ורבים אחרים סבלו מחוסר ודאות כלכלי, לכן חלק מהשכירים חישבו מסלול מחדש ופתחו תיק עצמאי ברשות המיסים, בדרך כלל במקביל לעבודתם אצל המעסיק, ויש שכירים אחרים שבחרו לעבוד אצל מעסיק נוסף והם מקבלים תלוש שכר נוסף, ויש לא מעט שכירים המבצעים עסקאות חד פעמיות, כלומר עסקאות אקראיות.

בפקודת מס הכנסה נקבע כי אם יש לעסקה אופי מסחרי זו הכנסה החייבת במס שולי, על פי מדרגות המס הרגילות. בחוק מע”מ נקבע כי עסקת אקראי היא עסקה למכירת טובין או למתן שירות אקראי, לכן המכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי. על פי התקנות, מקבל השירות צריך לנכות מס במקור בהתאם לשיעורים הקבועים בתקנות ועליו להעביר את הכסף לרשות המיסים. נותן השירות צריך להפיק אישור לניכוי מס במקור אחרת העסקה האקראית תחויב במס בשיעור של 48%.

תנאים לקביעת עסקה אקראית

לאורך השנים נקבעו מבחנים שונים בפסיקת בתי המשפט על מנת לבחון ולקבוע האם עסקת אקראי מזדמנת היא בעלת אופי מסחרי וכדי לאפשר לנישומים לדעת מראש איזה משטר מס חל על העסקה האקראית. המבחנים שנקבעו הם:

  • טיב או אופי הנכס – האם הנכס מוחזק לטווח קצר או לטווח ארוך?
  • תדירות העסקאות (פעולות) – אם בוצעו מספר רב של פעולות (עסקאות) הדבר מעיד על פעילות עסקית.
  • היקף כספי של העסקאות – ככל שההיקף הכספי של העסקאות גבוה יותר כך הדבר מעיד על פעילות עסקית.
  • אופי המימון – יש להתייחס למקור המימון לביצוע העסקה ולטווח המימון.
  • תקופה האחזקה בנכס – אם מחזיקים זמן קצר בנכס הדבר מעיד על עסקה בעלת אופי עסקי.
  • ידע ובקיאות בתחום בו בוצעה העסקה – במבחן זה מתייחסים לרמת הידע והבקיאות בתחום שבו בוצעה העסקה.
  • קיום מנגנון או פעילות קבועה ונמשכת – קיומו של משרד, רישום הפעולות במערכת הנהלת חשבונות, צוות ניהול וכד’.

אגב, במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי במקרקעין על ידי מי שאינו עוסק, מלכ”ר או מוסד כספי, יהיה הקונה חייב בתשלום המס. בעסקת אקראי של מכירת מקרקעין לעוסק, למלכ”ר או למוסד כספי על ידי מוכר שאין זה עיסוקו, ניתן להתיר את מס התשומות בגלל רכישת המקרקעין והשבחתם, בהתאם להוראות שנקבעו בחוק מע”מ.

היבטי מס בעסקת אקראי

בחוק מס ערך מוסף נקבעו שלוש חלופות להגדרת עסקה, ועסקת אקראי היא החלופה השלישית והיא חייבת בתשלום מע”מ. כל מכירה של מיטלטלין וכל מתן שירות הנושאים אופי מסחרי ואינם מגיעים לידי עסק מהווים עסקת אקראי לענייני מע”מ. במכירת מקרקעין החבות במס תלויה בסיווג העסק של המוכר ובסיווגו של מעמד הקונה לעניין מע”מ.

חשוב לציין כי עסקה עבור מתן שירות היא עסקה לכל דבר על פי חוק מע”מ. לכן, גם בעסקת אקראי מזדמנת יש לדווח על העסקה ולשלם את המע”מ באמצעות אתר רשות המיסים, יש למלא ולהגיש טופס 8356. בסיום תהליך מילוי הטופס המערכת מפיקה חשבונית מס אותה יש למסור למקבל השירות. יש אפשרות נוספת, במקרה שמקבל השירות או עוסק ועיקר הכנסתו של נותן השירות היא ממשכורת. במקרה זה ניתן להפיק חשבונית עצמית ויש לדווח על העסקה למע”מ.

במס הכנסה מבדילים בין עסקה אקראית המאופיינת כפעילות מכירתית לבין מתן שירות. בפעילות מכירתית ייתכן מס בשיעור של 25%, למשל בעת מכירת מקרקעין או בפעילות עסקית כמו מכירת מוצרים באינטרנט. אם נותן השירות לא הוציא אישור ניכוי מס במקור העסקה האקראית תחויב במס הכנסה בשיעור של 48%.

יש לדווח על עסקת אקראי גם לביטוח לאומי, כאשר הכנסה פסיבית תחויב בדמי ביטוח של 9.51% או 12%, מאחר וזו הכנסה המוגדרת כהכנסה אחרת שאינה מעבודה. יש לדווח לביטוח לאומי בטופס 1601.

כיצד משרד זיו שיפר ושות’ יכול לסייע לכם?

ההגדרה הרחבה של עסקת אקראי גורמת לבלבול רב ומקשה על הנישומים להבין כיצד עליהם לפעול בעסקה זו והאם יש לדווח ולשלם מס. לכן, מומלץ לפנות למשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ לקבלת מידע ולסיוע מקצועי בכל הקשור לעסקת אקראי והיבטי המיסוי בגינה.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה