מס רווחי הון

מדריך מס רווח הון על ניירות ערך

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

ישראלים רבים מחפשים אפיקי השקעה טובים ורווחיים יותר מההשקעות בנדל”ן, ואחת מהאפשרויות הבולטות היא להשקיע בבורסה. המסחר בשוק ההון יכול להיות אופציה אטרקטיבית לכל אדם המנהל תיק השקעות ומעוניין למנף את כספו ולקצור רווחים נאים בפרק זמן קצר יחסית או לאורך זמן. יש מגוון אפשרויות להשקעה בשוק ההון, כולל פתיחת תוכנית חיסכון ובחירה נכונה של מסלולי ההשקעות לפי רמת הסיכון הרצויה למשקיע.

יש יתרונות רבים למסחר בשוק ההון, אך חשוב להתייחס גם לסיכונים הקיימים ובנוסף אין לשכוח כי החל משנת 2023 יש לשלם מס הכנסה בגין רווחים שצמחו באמצעות הפעילות שלכם בשוק ההון. נכון לשנת 2024 המס שחל על רווחי הון עומד על 25% ועל רווחים שקליים שיעור המס הוא 15%, ויש לשלם את המס רק לאחר מכירה בפועל של נכס מסוגים שונים כגון: ניירות ערך (מניות או אג”ח), פיקדון בנקאי, חברה וכיוצא בזה. חשוב לציין כי מס רווחי הון מחושב לפי רווח ריאלי לכן מתחשבים בעליית המדד.

אם אתם מתכננים להשקיע בשוק ההון מומלץ ללמוד מושגים מרכזיים, להבין איזה סוגי ניירות ערך נסחרים בבורסות השונות, להכיר מערכת למסחר עצמאי או לבחור היטב מנהל תיק השקעות, ללמוד איך לשלוח פקודות קנייה ומכירה, איך לתכנן אסטרטגיה מקצועית להשקעות בשוק ההון, וכמובן שאין לשכוח את היבטי המיסוי, בדגש על מס רווחי הון.

הצעת חוק להפחתת מס רווחי הון

בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” החלה יוזמה של חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה להפחית את מס רווחי ההון משיעור של 25% ל-20%, אך טרם התקבלה החלטה בנושא. חברי הכנסת הגישו הצעת חוק בנושא בחודש פברואר 2024, ומטרת ההצעה היא למשוך את המשקיעים ולעודד השקעות בשוק ההון המקומי ובכך לשפר את יכולת הבורסה לניירות ערך בתל אביב להתמודד עם התחרות באפיקי ההשקעות האחרים, ובהם השקעות נדל”ן.

מהו מס רווח הון?

מס רווח הון הוא מס ייעודי המוטל מתוקף ההוראות בחלק ה’ בפקודת מס הכנסה בגין מימוש נכסים שונים, לאחר גידול הון המבוסס על הפרש בין התמורה שהאדם קיבל על מכירת הנכס לבין המחיר שבו הנכס נרכש במקור. המס מוטל כאשר מממשים נכסים כמו ניירות ערך, מקרקעין, פיקדון בנקאי, מוניטין, חברה וכו’.

כדאי לדעת כי מס רווחי הון הוא מס המקובל ברוב המדינות בעולם, כולל ישראל. למעשה, רק בשנת 2003 הוטל המס על רווחי הון בארץ, ועד שנת 2012 שיעור המס עמד על 20%. בעקבות המלצת ועדת טרכטנברג הממשלה ה-32 החליטה להעלות את המס לשיעור של 25%, אך יש רווחי הון הממוסים ב-15% בלבד, וזאת על פי הקבוע בסעיף 91(ב)(3)(א) בפרק ח’ בפקודת מס הכנסה.

בעקבות המלצת ועדת טרכטנברג הוחלט לשנות את שיעורי המס על רווחים משוק ההון (ליחיד), וכיום בשנת 2024 שיעורי המיסוי הינם כדלקמן: 25% על רווח הון ריאלי מניירות ערך צמודים וישראלים או מניירות ערך זרים, מס בגובה 15% על רווחי הון ותשלומים של ניירות ערך שאינם צמודים.

כדי להבין את היבטי המיסוי אנו מציגים בפניכם דוגמה מוחשית: נניח וקניתם מניה בשווי 1,000 ₪ ולאחר שנה ערכה עלה ב-10% והגיע ל-1,100 ש”ח, כאשר מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 2.5%. במקרה זה רווח ההון עומד על 75 ₪ (ולא 100 ₪ בגלל המדד) והמס שיש לשלם הוא כ-19 ₪, לפי 25% מתוך 75 ₪.

במדריך זה נתמקד בעיקר במיסוי רווחים בשוק ההון במישור ההוני, ולא במיסוי משקיעים המגיעים לפעילות בשוק ההון שהיא בעלת סממנים עסקיים. מי שהפעילות שלו בשוק ההון הינה בעלת סממנים עסקיים, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, נדרש לקבל סיווג ולהירשם כעסק מסוג מוסד כספי ברשויות המס והוא יהיה חייב בתשלום מס הכנסה, מע”מ (לפי סעיף 4 לחוק מע”מ) וביטוח לאומי.

ראוי לציין כי מחשבים את המס בגין רווחי ההון רק עם מימוש הרווח, כלומר לאחר מכירת ניירות ערך, קבלת ריבית מאג”ח או משיכת הכסף מהפיקדון. את המס גובים על ידי חבר הבורסה המחזיק את המניות של הלקוח, עם ביצוע המכירה או בעת קבלת הריבית, והמס מחושב בשיטת FIFO, וניתן לקזז הפסדי הון נומינליים.

מאיזה סכום צריך לשלם מס רווח הון

בישראל ישנן שתי שיטות לחישוב המס – חישוב ריאלי בו מתחשבים באינפלציה לכן מחשבים את הרווח הריאלי לאחר ניכוי העלייה במדד, ובשיטה זו המיסוי עומד לרוב על 25% מהרווח הריאלי ליחיד. בשיטת השנייה מחשבים מס לפי רווח נומינלי, כלומר אין התייחסות למדד ולאינפלציה, ושיעור המס בשיטה זו עומד על 15%.

את המס על רווחי ההון משלמים הלכה למעשה כבר מהשקל הראשון של הרווח הריאלי. לכן, אם השקעתם בבורסה והרווחתם לצורך הדוגמה שקל אחד, עליכם לשלם 25 אגורות מס רווח הון, והתשלום מועבר לרשות המיסים.

בכל מקרה שבו מכרתם נכס בהתאם להגדרת הנכסים החייבים בתשלום מס רווחי הון, המוכר חייב להודיע לרשות המיסים על מכירת הנכס, ועליו לבצע זאת בתוך 30 ימים באמצעות מילוי טופס 1322, 1325 או 1326. אם יש לנישום רווחים או הפסדי הון מניירות ערך לא סחירים יש למלא ולשלוח טופס 1399. הטפסים כוללים פירוט הכנסות והפסדי הון, ולאחר חישוב הרווח יש לבצע תשלום מקדמה לרשות המיסים.

מומלץ להיוועץ עם משרד רואי חשבון המתמחה בנושא זה, את הייעוץ חשוב לקבל עוד לפני מכירת הנכס, והמומחים שלנו במשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ ישמחו להעניק לכם שירות מקצועי ולסייע לכם להקטין את חבות המס בדרכים לגיטימיות בלבד ולמקסם רווחים.

אילו מכשירי חיסכון חייבים בתשלום מס רווחי הון?

באופן כללי, עליכם לשלם מס רווחי הון עבור כל רווח שהשגתם באמצעות הבורסה, בין אם השקעתם בניירות ערך ישראלים, תעודות סל, אופציות, אג”ח צמוד למדד, קרן נאמנות או בניירות ערך זרים, ובין אם קיבלתם דיבידנדים או תשלומי ריבית.

יש לציין כי חייבים בתשלום מס רווחי הון גם עבור רווח שהושג באמצעות השקעות באג”ח שקליות, אך באפיק השקעות זה נקבע כי מדובר במס נומינלי, לכן שיעור המס החל על הרווח הוא 15%, ללא התחשבות במדד. את המס הנומינלי משלמים גם עבור מק”ם ופיקדון שקלי בבנקים. אם השקעתם בפוליסת חיסכון ייעודית המאפשרת מעבר בין מסלולי ההשקעה לפי רמות סיכון שונות, המעבר בין המסלולים לא יוצר אירוע מס לכן אין תשלום מס על רווחי ההון, ולמעשה תשלמו את המס רק בעת משיכת הכסף מפוליסת החיסכון.

כיצד ניתן לקבל הקלות בתשלום המס רווח הון?

חשוב להדגיש כי כל עוד שלא מימשתם ניירות ערך, כלומר לא מכרתם אותם, אין אירוע מס, לכן אין תשלום. כדי לקבל הקלות בתשלום המס על רווחי הון באפשרותכם לקזז הפסדים בבורסה. כך לדוגמה, נניח והרווחתם במניה מסוימת 3,500 ₪ ובמניה אחרת יצאתם מופסדים ב-1,500 ₪. במצב זה מקזזים את ההפסד מהרווח וסכום תשלום המס יהיה נמוך יותר.

כמו כן, מעל גיל 60 באפשרותכם לנצל את הטבות המס המוענקות על ידי המדינה לבני הגיל השלישי. פנסיונרים ומשקיעים מעל גיל 60 זכאים להטבות מס משתלמות, לרבות הקלה בתשלום מס רווח הון או פטור מלא. יחידים מעל גיל 60 שההכנסה הנוספת שלהם החייבת במס נמוכה מהתקרה או שאין להם הכנסה נוספת החייבת בתשלום מס, זוכים להקלה במס רווחי הון והחישוב מבוסס על 10%, 14% או 20%, בהתאמה למדרגות ההכנסה שלהם.

נכון לשנת 2024 ישראלים מעל גיל 60 המרווחים עד 81,480 ₪ (ברוטו) נדרשים לשלם מס מופחת בשיעור של 10%, ואם ההכנסה השנתית שלהם היא בטווח שבין 81,481 – 116,760 ₪ עליהם לשלם מס בשיעור של 14%, ועבור הכנסה שנתית בטווח שבין 116,761 – 187,440 ₪ עליהם לשלם מס בשיעור 20% ועבור רווחים מעל 187,440 ₪ עליהם לשלם מס רווחי הון רגיל, כלומר עד 25% ולא מעל.

על מנת לממש את ההקלה בתשלום מס רווחי הון לבני 60 ומעלה, או כדי לקזז הפסדים שנה כלשהי עם הרווחים שהופקו בשנה הבאה אחריה, עליכם למלא ולהגיש דוח שנתי למס הכנסה. יש להגיש טופס 867, הטופס הייעודי מסכם את הרווחים וההפסדים לשנת המס, ומומלץ להיעזר ברואה חשבון או ביועץ מס במילוי ובהגשת הדוח.

הטבלה הבאה מציגה את שיעורי המס העדכניים לשנת 2023 עבור נכסים שונים:

סוג הנכס

שיעור המס ב-%


מניות, נגזרים ואופציות ישראלים

25%

מניות, נגזרים ואופציות זרים

25%

דיבידנד מניירות ערך ישראלים

25%

דיבידנד מניירות ערך זרים

25%-15%

אג"ח צמוד מדד

25%

מק"ם ואגח לא צמוד למדד

15%

קרנות נאמנות חייבות

0

קרנות נאמנות פטורות

25%

קרנות סל

25%

פיקדון ותוכנית חיסכון (לא צמוד למדד)

15%

פיקדון ותוכנית חיסכון (צמוד למדד)

25%

חובת הגשת דיווח (חצי שנתי ו/או שנתי)

לפי פקודת מס הכנסה חלה חובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם את מקדמות המס, חובה זו מוטלת על משקיעים שהשיגו רווחי הון ממכירת ניירות ערך ויחידות של קרנות נאמנות. החובה להגיש דיווח חצי שנתי חלה רק על משקיעים שביצעו את המסחר בשוק ההון באמצעות ברוקר או הבנק, וכל עוד הברוקר או הבנק לא ניכו את מלוא המס במקור מרווחי ההון שהושגו. יש שלושה מצבים שבהם יש להגיש דיווח חצי שנתי:

  • מסחר בניירות ערך של יחידים או חברות באמצעות ברוקר או בנק, או על ידי ברוקר בחו”ל או באמצעות מרשתת, כל עוד לא נוכה מס במקור (ישראלי) מהרווחים שצמחו.
  • פטור מניכוי מס במקור הניתן ליחיד או לחברה בגין ההכנסות שלהם משוק ההון לכן לא נוכה מס במקור מכוח התקנות. בדרך כלל משקיעים ומנהלים את המסחר בשוק ההון באמצעות בנקים או חברות ביטוח הפועלים בתחומי המדינה, לכן מנכים מס במקור למשקיעים הישראלים ואין צורך בהגשת דיווח חצי שנתי.
  • ניכוי מס במקור בשיעור נמוך מהקבוע בתקנות. עמדת רשות המיסים היא שיש להגיש דיווח חצי שנתי גם כאשר המשקיע צובר רווחים שלא ניכו מהם את מלוא המס הישראלי במקור או שהמס שנוכה נמוך מהשיעור הקבוע בתקנות.

יש להגיש דוח חצי שנתי ולבצע תשלום של המקדמה במועדים שנקבעו על ידי רשות המיסים, כלומר ב-31 ביולי וב-31 בינואר בכל שנת מס. הדיווח כולל פירוט של מכירות ניירות ערך ב-6 החודשים הקודמים לחודש שבו יש לשלוח את הדיווח.

אם אתם חייבים להגיש דיווח חצי שנתי על הרווחים שהשגתם ממכירת ניירות ערך, חלה עליכם חובה להגיש גם דוח שנתי למס הכנסה. כדאי לדעת כי החישובים של תשלום המס נעשים באופן דומה בשני הדיווחים, אך בדוח השנתי חייבים להוסיף פירוט על כלל הרווחים שהופקו ממכירת ניירות ערך וקרנות נאמנות בשנת המס הרלוונטית, ובדיווח החצי שנתי מפרטים רק את הרווחים שלא נוכה מהם מס במקור.

עליכם למלא ולהגיש דוח שנתי לרשות המיסים אם לא ניכו את מלוא המס במקור מהרווחים שצמחו במסחר בשוק ההון, כולל אם ניכוי המס במקור היה נמוך מהשיעור הקבוע בתקנות. כמו כן, חלה עליכם חובה להגיש דוח שנתי אם אתם או בן/בת הזוג שלכם מגיעים למחזור מכירות של ניירות ערך בבורסה שאינו מקנה פטור ממס, כלומר מעל תקרת מחזור המכירות שנקבעה לשנת המס. בשנת 2020 התקרה שנקבעה עמדה על 2,522,000.

קיזוז הפסדי הון

ניתן לקזז הפסדי הון בבורסה רק כאשר ההפסד מומש בפועל, כלומר אם מכרתם את ניירות הערך עד סוף שנת המס. כמו כן, יש אפשרות להעביר ולקזז הפסדי הון שוטפים משנים קודמות, כולל הפסדים שנוצרו מניירות ערך סחירים, כנגד רווחי ההון שצמחו ממכירת נכס מסוים באותה שנת המס. יש אפשרות לקזז גם הפסדי הון שוטפים שנוצרו בשנת המס האחרונה כנגד הכנסות מריבית ו/או דיבידנד (מניירות ערך אחרים), כל עוד שיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25% (עבור חברה שיעור המס הקבוע בפקודה הוא 23%).

בדרך כלל הבנקים והברוקרים בישראל מקזזים את ההפסדים מניירות ערך כנגד רווח הון שהושג באותה שנה, אך במקרה זה אין אפשרות להעביר את הפסדי ההון לשנים הבאות. אם ההפסד נוצר מניירות ערך זרים יש לקזז קודם כל את ההפסד כנגד רווח שהופק בחו”ל, ובמקרה שיש יתרה ניתן לקזז אותה כנגד רווחי ההון שנוצרו בארץ.

אין אפשרות לקזז הפסד הון שנובע ממכירת ניירות ערך נקובים במטבע חוץ או צמוד למט”ח מאחר שניתן לבודד את רכיב שער החליפין מרכיבי נייר הערך ולמדוד את השינוי. עמדת רשות המיסים היא שרכיב השינוי בשער החליפין לא ממוסה כאשר מושג רווח הון, לכן כאשר נוצר הפסד הון אין אפשרות לקזז אותו.

כאשר נוצר הפסד הון ממכירת נכס בחו”ל, כולל ניירות ערך זרים, וכל עוד אם היה רווח היחיד היה נדרש בתשלום מס בישראל, ניתן לקזז את ההפסד כנגד רווח הון שהושג בישראל, אך קודם כל מקזזים כנגד רווח ההון שהופק בחו”ל.

אם משקיעים בנדל”ן בארה”ב או במניות של חברות בארה”ב, חל מס עיזבון על המשקיע שאינו אזרח, מס עיזבון מוטל על המשקיע גם אם הוא מחזיק במניות של חברות אמריקאיות המוחזקות על ידי בנקים בישראל או בבנק זר מחוץ לגבולות של ארה”ב. משקיע זר בעל אזרחות אמריקאית זכאי לפטור ממס עיזבון על נכסים בשווי עד 60,000 דולר (לאדם), ומעל סכום זה נוצרת חשיפה לתשלום המס, אך יש אפשרויות לתכנון נכון של ההשקעה בארה”ב כדי להימנע מחשיפה למס זה.

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מתמחה בין היתר בייעוץ וליווי משקיעים בשוק ההון בארץ ובחו”ל, השירות ניתן ליחידים, חברות ותאגידים ולסוחרים עצמאיים. צוות המשרד מייעץ למשקיעים, מייצג את הלקוחות בפני רשויות המס ומטפל במקצועיות בתכנוני מס ובענייני מיסוי רווחים בשוק ההון. למידע נוסף ולתיאום פגישת הכרות – צרו איתנו קשר עוד היום!

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה