האם יש חובה לשלם מע"מ על הכנסות מגוגל?

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

טלטלת סוגיית חיוב מע”מ על הכנסות אדסנס מגוגל בגין העמדת שטחי פרסום באתרי אינטרנט לא יורדת מסדר היום ומהכותרות.

הכל החל בזה שרשויות המס לא הביעו עמדה וכל אחד עשה כראות עיניו, חלק מהעסקים

שילמו מע”מ על הכנסותיהם מגוגל וחלק פירשו את ההכנסות ככאלה שאינן חייבות במע”מ.

היתה תקופה בה עסקים אשר החליטו לבקשה החזרים בגין תשלומים ששולמו על ידם למע”מ בגין הכנסות גוגל – אכן קיבלו החזרים ומשרדנו טיפל בהחזרים רבים עבור הלקוחות.

בשלב מסוים החליטו ברשות המיסים להביע עמדה (בתשובה פרטית לעסקים שפנו לקבלת החזר) והחליטו שההכנסות הללו חייבות במע”מ , כל בקשה שהיתה להחזר נדחתה בטענה שאין מדובר בהכנסה פטורה מהסיבה שגוגל לא נחשב לתושב חוץ הואיל והשירותים ניתנים בישראל , על גבי שרתים ואתרים הנמצאים בישראל ועוד…..

לאחרונה , יצא אף חוזר בו נקבע כי גופים כמו גוגל ופייסבוק אמורים להירשם בישראל כעוסקים מורשים – דבר שאמור להסדיר את כל הסוגיה הזו.

החוזר הזה עדיין לא יושם וממש בימים האחרונים פורסמה ידיעה בעיתון גלובס כי רשות המיסים

הודיעה לבית המשפט המחוזי בירושלים שהיא איננה יכולה לגבות מע”מ מאתרי אינטרנט ישראליים בגין עסקות פרסום באינטרנט ואף קיבלה השגה של חברת תקשורת גדולה אשר חויבה בשומה על הכנסות מגוגל – שומה אשר בוטלה כאמור לעיל.

אמנם מדובר בידיעה בעיתון – ידיעה אשר איננה מהווה יעוץ – אולם יתכן וזו תהיה יריית הפתיחה לעסקים אשר משלמים מע”מ על הכנסות מגוגל:

  1. להפסיק לשלם.
  2. להגיש בקשות להחזרים בגין תשלומים כאלה.

זה הקישור למאמר בגלובס וחשוב להזכיר שאין להסתמך על המאמר הנוכחי והידיעה  בעיתון לשם קביעה אם ההכנסות שכל אחד מהקוראים חייב אם לאו במע”מ על הכנסות מגוגל.

יש חובה לבדוק באופן פרטני לגבי כל עסק ולהליט על כך בצורה מושכלת , אחראית וחוקית.

מאי 2018

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה