מע"מ על דירת מגורים

 

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

בעקבות שאלות רבות העולות בעניין שלעיל, מצאנו לנכון להבהיר כי תקנה 15 לתקנות מע”מ אוסרת על קיזוז מס תשומות בגין רכישת דירת מגורי העוסק או קבלת שירותים בגין רכישתה או בנייתה אם הדירה משמשת גם (הדגש הוא על המילה “גם” , כלומר דירת מגורים המשמשת בנוסף לכך את עסקו של הרכש) כמקום עסקו.

אין זה אומר שלא ניתן להשתמש בחלק מדירת המגורים לצורכי העסק אבל מי שבונה או קונה דירה המיועדת לשמש גם לעסק כגון – רופא אשר עובר לדירה גדולה יותר אשר חדר ממנה ישמש כקליניקה , יהיה רשאי כמובן לקזז את הוצאות ההחזקה השוטפות של החדר הזה בעסקו אולם , לא את עלות הרכישה או הבנייה.

יש לשים לב לעובדה כי עסק אשר רוכש דירת מגורים לצורכי העסק יוכל לקזז מע”מ אם יוכיח את העובדה שהדירה תשמש לעסק ובתנאי שהיא נרכשת ממוכר אשר נותן חשבונית מס בגן הרכישה – עסק אחר או קבלן.

יש לשים לב למלכודת מס אחרת הקשורה לנושא זה – עוסק מורשה (כולל חברה ע”מ) אשר רוכש דירת מגורים יהיה חייב להוציא חשבונית מס עצמית במידה והרכישה איננה מעוסק מורשה – זה יותר מצב בו ישולם מע”מ נוסף על מחיר הרכישה, הואיל ובגין החשבונית העצמית עליו לשלם את המע”מ אולם לא יוכל לקזז אותו ככל שהדירה איננה משמשת לעסק.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא מע”מ

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה