מתנות לאירועים כהוצאה מוכרת

רבים אינם מודעים לכך , אולם ניתן לרשום כהוצאה עסקית מתנות לאירועים כאשר האירוע הינו של אדם הקשור בקשר עסקי  לנותן המתנה.

הסכום המוכר הינו 200 ש”ח והוא משתנה מעת לעת.

איך רושמים?

מצלמים את ההזמנה , מצלמים את השק , רושמים מה הקשר של מקבל המתנה לעסק ורושמים כהוצאה.

אין לקזז מע”מ אלא אם כן יש חשבונית בגין רכישת מתנה.