נקודות זיכוי ילדים 2017

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

ביום 16.5.17 פורסם בספר החוקים 2638 חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע”ז-2017.
בהוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו-2018 בלבד.
בהתאם להוראת השעה יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט להלן:
בשנת הלידה – 1.5 נקודת זיכוי.
בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס) – 2.5 נקודות זיכוי.
בנוסף, הוראת השעה נותנת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי), בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס (2017 או 2018), משנת הלידה לשנה העוקבת.
יובהר כי לא חל שינוי במספר נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך.
2. להלן טבלה המסכמת את הוראת השעה:

 

נקודות זיכוי לאשה

בשנת הלידה 0.5 נק’ לפני התיקון 1.5* נק’ לאחר התיקון
בגיל שנה עד חמש שנים 2 נק’ לפני התיקון 2.5 נק’ לאחר התיקון
*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.

 

נקודות זיכוי לגבר

בשנת הלידה 1 נק’ לפני התיקון 1.5 נק’ לאחר התיקון
בגיל שנה 2 נק’ לפני התיקון 2.5 נק’ לאחר התיקון
בגיל שנתיים 2 נק’ לפני התיקון 2.5 נק’ לאחר התיקון
בגיל שלוש שני 1 נק’ לפני התיקון 2.5 נק’ לאחר התיקון
בגיל ארבע שנים – לפני התיקון 2.5 נק’ לאחר התיקון
בגיל חמש שנים – לפני התיקון 2.5 נק’ לאחר התיקון
3. הוראת שעה זו תחול רטרואקטיבית מ-1.1.17.
4.4. עובדת המעוניינת לדחות את קבלת נקודת הזיכוי כאמור בסעיף 4.3 תידרש למלא טופס 116ד (טופס חדש) ובו תציין את בקשתה.
טופס 116ד יהווה נספח לטופס 101. על המעסיק לשמור את טופס 116ד יחד עם טופס 101 של העובדת.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה