על סוגיית חישוב המס מהכנסות בני זוג

המאמר מאת: יורם שיפר

בעקרון , כל אחד מבני הזוג משלם את המס על הכנסתו בחישוב נפרד.

המשמעות של חישוב נפרד הינה שכל אחד משלם את שיעורי המס השוליים על ההכנסה שלו וזאת בניגוד למצב בו יש לבצע חישוב מס מאוחד – שמשמעותו – הכנסת שני בני הזוג מצטרפת לבן זוג אחד כך שבני הזוג משלמים שיעורי מס שולי גבוהים יותר .

 

חישוב מס שולי

מתי יש לבצע חישוב מאוחד? – כאשר בני הזוג עובדים באותו מקום עבודה או באותו עסק ועבודת בן הזוג האחד תלויה במקום העבודה של בן הזוג השני.

קביעה זו נחקקה על ידי מס הכנסה לצורך מניעת ספקולציות תוך יצירת מצב לא אמיתי בו, בני זוג יעסיקו באופן פיקטיבי את בן הזוג השני ועל ידי כך ישלמו מס מופחת על ידי חלוקת ההכנסה לשניים.

מקרה שכזה הגיע לבית המשפט שקבע בשנת 2003 שאין מניעה לאפשר לבני הזוג העובדים יחד לבצע חישוב מס נפרד – וזאת בהתקיים תנאים מסוימים.

לאור הפסיקה , נקבעו מספר כללים שמאפשרים לבני זוג לעבוד יחדיו ולבצע חישוב נפרד.

חשוב מאד לתכנן בצורה נכונה את עבודת בני הזוג אם היא נעשית ביחד או באותו עסק. להלן ריכוז הדרישות לעבודת בת הזוג לעניין עמידה בתנאי החוק בכל הקשור לעבודה משותפת של בני זוג כאשר אין הפרדה מוחלטת בעסקים של כל אחד מהם:

1. היקף עבודה של 35 שעות שבועיות לפחות.

2. העבודה אינה מתבצעת בדירת המגורים של בני הזוג.

3. אין הכנסה אחרת משכר או מעסק.

4. יש לתת הודעה מוקדמת על העסקה זו לפקיד השומה.

5. הכנסת בת הזוג אינה עולה על 48,000 ש”ח נכון לשנת 2012.

כל זה היה נכון עד לפני מספר שנים.

יאיר לפיד בכהונתו כשר האוצר שינה בשנת 2014 את המצב האבסורדי הזה ואפשר את המצב בו בני זוג

יכולים לעבוד האחד בעסק של השני.

למרות הכל , שלטונות המס (מס הכנסה וביטוח לאומי) מתייחסים למצב כזה בחשדנות יתרה

ובני זוג אשר עובדים האחד בעסקו של השני צריכים לעמוד בכמה מבחנים:

  1. נחיצות – האם עבודתו של בן הזוג אכן נחוצה לעסק? אם בן הזוג לדוגמה מחליף עובד אחר מתקיים מבחן הנחיצות.
  2. נאותות – האם משכורתו של בן הזוג נאותה? אם השכר דומה לעובד מוחלף, לדוגמה , מתקיים מבחן הנאותות.
  3. קיום יחסי עובד מעביד.
  4. תשלום שר באופן סדיר.

כאשר בת זוג אשר עובדת בעסק של בן זוגה מגיעה לדרוש גמלאות כל שהן – המוסד לביטוח לאומי יבדוק לעומק את המבחנים הללו בטרם יעניק לה גמלאות בהתאם לשכר אותו הרוויחה.

במידה ובני הזוג אינם עומדים במבחנים הללו , לא יוכר להם חישוב מס נפרד והם יידרשו לערות חישוב משותף גם עבור שנים קודמות – מצב שייצור חבות מס גבוהה מאד בסך עשרות אלפי שקלים ואף יותר, לרבות החזרת גמלאות מהביטוח הלאומי.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה