עיצום כספי

איך לטפל בעיצום על ידי ביטול או הקטנה?

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

באופן כללי, עיצום כספי הוא קנס (עונש כספי) המוטל על ידי רשות מנהלית מסוימת ללא נקיטה בהליך הפלילי. זהו עונש מרוכך לכפיית ציות לרגולציה לעומת הקנס המוטל במסגרת ההליך הפלילי. כדאי לדעת כי הסמכות להטלת עיצום כספי על בעל עסק כלשהו ניתנה למנהל במס הכנסה על פי סעיף 195ב – סעיף 195ט לפקודת מס הכנסה.

אם יש למנהל יסוד סביר להניח כי עצמאי לא הגיש דוח שנתי מקוון עד המועד הקבוע בסעיף 132 ובסעיף 166 (לפי העניין), המנהל רשאי להטיל עיצום כספי עד לסכום של 540 ₪ (נכון לשנת 2023) עבור כל חודש פיגור בהגשת הדוח.

עונש כספי המוטל על ידי רשות מנהלית

השימוש בעיצום הכספי במדינת ישראל החל בשנות ה-90 של המאה הקודמת, וצורה זו של ענישה מופיעה בעשרות חוקים, כולל תקנות מס הכנסה. למנהל במס הכנסה יש סמכות להטיל את העיצום הכספי על מי שמפר את התקנות ואינו מגיש דוח בזמן, ובנוסף בסמכותו לפתוח בהליך פלילי נגד הנישום.

כדאי לדעת כי דרישה לתשלום עיצום כספי לפי סעיף 195ב לפקודת מס הכנסה מחייבת את הנישום לשלם את הקנס בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת החיוב מהמנהל. הודעת החיוב הנשלחת על ידי המנהל מפרטת את פרטי ההפרה בגינה הוטל העיצום הכספי, וההודעה כוללת מה סכום התשלום ויש מידע בדבר זכותו של הנישום לטעון וענות ולהגיש השגה בהתאם לאמור בסעיף 195ד.

כיצד לטפל בבקשה בגין עיצום כספי בשל אי הגשת דוח מקוון במועד?

החוק מאפשר לנישום להגיש השגה בגין הטלת העיצום הכספי המוטל עליו, וניתן להגיש השגה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה. פקיד השומה במס הכנסה חייב לטפל בהשגה שהוגשה תוך 45 ימים מיום הגשתה. אם מעוניינים להגיש ערעור על החלטת המנהל יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לעניינים מנהליים, כאשר בעבר היה נהוג להגיש את הערעור לבית משפט השלום.

מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון מנוסה לפני הגשת ההשגה על ההחלטה להטיל עיצום כספי, מאחר שיש מקרים בהם ניתן לשכנע את פקיד השומה לבטל את העיצום הכספי או להפחית את הסכום בגלל טעות בתום לב כמו אי הגשת הדוח השנתי במועד בגלל חוסר תשומת לב או שירות מילואים, קשיים טכניים בשידור הדוח המקוון, טעויות שחלו בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה ובגלל נסיבות אישיות שונות כמו מחלה או בעיה בריאותית אחרת, אירוע טרגי שקרה במשפחה, מצב כלכלי מורכב וכיוצא בזה.

פקיד השומה חייב לטפל בבקשה תוך 45 ימים מיום קבלת ההשגה. פקיד השומה מוסמך לשקול הקפאת הליכי גבייה של החוב אם הטיפול בעניין מתארך מעבר ל-45 ימים, ובאפשרותו להחליט על ביטול או הקטנת העיצום הכספי.

תהליך רישום הבקשה להשגה על העיצום הכספי

  • פקיד השומה מתעד את קבלת ההשגה במשרד מס הכנסה מיד עם קבלת הבקשה.
  • טיפול בהשגה תוך 45 ימים מיום אישור קבלת ההשגה במשרד מס הכנסה.
  • הקפאת גביית החוב אם הטיפול מתארך.
  • תיעוד ההחלטה ומתן תשובה מנומקת לנישום.

יש מקרים שבהם ניתן לבטל את העיצום הכספי, למשל:

  • אם הנישום אינו חייב על פי התקנות להגיש דוח שנתי מקוון למס הכנסה.
  • בעל שליטה שהגיש את הדוח יחד עם הדוח השנתי של החברה הנמצאת בשליטתו.
  • אם חובת ההגשה של הדוח המקוון חלה בעקבות הגשת בקשה למענק מס הכנסה שלילי.

ראוי לציין כי למשרד זיו שיפר ושות’ יש ניסיון עשיר וידע רב בטיפול מקצועי בעיצום כספי שהוטל על נישום כתוצאה מאי הגשה הדוח השנתי המקוון במועד. בעזרת הצוות המקצועי של המשרד ניתן לבטל או להפחית את העיצום הכספי, ובנוסף ניתן לבדוק האם מגיע לנישום החזר מס ולקבלו יחד עם הפרשי ריבית והצמדה.

איך לכתוב מכתב השגה למס הכנסה?

כדי לבטל או להפחית את העיצום הכספי שהוטל על ידי מס הכנסה חשוב לנסח מכתב מפורט הכולל עובדות וטיעונים משכנעים. את המכתב כדאי לנסח בעזרת רואה חשבון או יועץ מס, אפשר להתייעץ גם עם עורך דין מנוסה העוסק בנושא זה.

דוגמא למכתב בקשה לטיפול בביטול עיצום כספי מס הכנסה:

אל: פקיד השומה                תאריך (עדכני)
הנידון: טיפול בעיצום כספי בגין אי הגשת דוח שנתי מקוון

חלק 1: מידע כללי על חובת הגשת דוח שנתי מקוון
פירוט לוח זמנים להגשת הדוח השנתי.

חלק 2: טיפול בכתב ההשגה על עיצום כספי בגין אי הגשת הדוח במועד.
בחלק זה מפרטים מידע על רישום השגה, החלטה של פקיד השומה, הקפאת גביית חוב בהתאם לצורך, תיעוד ההחלטה.

חלק 3: שיקולים למתן פטור או להקלה בעיצום הכספי.
יש לנמק ולפרט את השיקולים, למשל טעות בתום לב או שירות מילואים, וחשוב להוסיף היעדר ליקויים אחרים בהתנהלות מול רשות המיסים.

יש לחתום בסוף הבקשה ולפרט לאן נשלחו העתקים.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה