פנסיית חובה לעצמאים

כל המידע על פנסיה לעצמאי

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

החל מחודש ינואר 2017, ובהתאם לקבוע בפרק ב’ לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2018-2017), כל העצמאים נדרשים להפקיד לפנסיה לפי שיעורים הקבועים בחוק. חשוב להדגיש כי הפקדה לפנסיה אינה שאלה של בחירה עבור העצמאים, זו חובה על פי חוק, כאשר התיקון לחוק מהווה המשך ישיר של תהליך הסדרת ההפקדות לפנסיה לכלל העובדים השכירים במשק הישראלי, תהליך שהחל לפני כ-9 שנים במסגרת חוק הפרשת פנסיה חובה לשכירים.

על פי הנתונים, יש בישראל כ-400 אלף עצמאים, הם מהווים כ-12.5% מכלל המועסקים במשק. החוק חל על כל עצמאי בטווח הגילים 60-21 אשר מנהלים עסק עצמאי מעל שנתיים.

 

כמה כסף עצמאי נדרש לחסוך לפנסיה?

פנסיית חובה לעצמאים, נועדה לעזור לעצמאים על פי חוק מוסדר . החוק מחייב שיעור מינימלי להפקדה לפנסיה, אך כל עצמאי רשאי להגדיל את סכום ההפקדה ובתמורה לכך הוא זוכה להטבות מס משתלמות. כדאי לדעת כי החוק החדש מאפשר לעצמאי שסוגר את העסק שלו למשוך חלק מהכסף, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק.

את ההפקדה לביטוח הפנסיוני, העצמאי יכול להפקיד עד תום שנת המס בגינה מופקדים התשלומים. אם העצמאי מפריש כסף לקופת גמל לעצמאים, הקופה כוללת רכיב של חיסכון לקבלת קצבה לאחר הפרישה מהעבודה וכן רכיב של חיסכון למצב אבטלה. יש אפשרות לשלב בחיסכון הפנסיוני ביטוח חיים למקרי נכות או מוות (אובדן כושר עבודה).

שיעורי ההפקדה המינימליים לעצמאים:

  • עבור חלק מההכנסה עד לגובה חצי מהשכר הממצע במשק (63,306 ש”ח) העצמאי נדרש להפקיד 4.45% מההכנסה.
  • עבור יתרת ההכנסה של העצמאי ועד לגובה השכר הממוצע במשק (עד 126,612 ₪ בשנת המס), עליו להפקיד 12.55%.
  • עבור החלק של ההכנסה של העצמאי מעל השכר הממוצע, העצמאי לא נדרש להפקיד לביטוח הפנסיוני, אלא אם הוא מעוניין להגדיל את החיסכון לפנסיה שלו.

חשוב לדעת כי שיעורי ההפרשה המינימליים לביטוח פנסיוני לעצמאים מחושבים מתוך ההכנסה של העצמאי, לאחר הפחתת ניכויים המותרים על פי חוק ולפני ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות, לביטוח פנסיוני או לקופת גמל אחרת.

כל עצמאי יכול לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני בו הוא מעוניין לחסוך, באפשרותו לבחור מוצרים פנסיוניים כמו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לחיסכון, יש גם קרנות פנסיה ייעודיות שנבחרו כברירת מחדל.

מי שגילו 55 שנים ביום 1/1/2017 אינו חייב בהפקדה או מי שטרם מלאו לו 21 או מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת כמשמעותו בחוק גיל פרישה (גיל 60).
דמי הביטוח הלאומי משתנים מעט אף הם. למי שמרוויח עד כ-60,000 שקלים לחודש, שיעור דמי הביטוח יעמוד על 2.87% במקום 6.72% מהשכר, כך שההפרשה לפנסיה מתקזזת עם החיסכון בדמי ביטוח לאומי ומצד שני, מי שמרוויח מעל 60,000 שקלים, דמי הביטוח יעלו ב-1.65%.

טבלת הפקדות לפנסיית חובה

עד לגובה

מעבר למחצית

חצי שכר ממוצע

שכר ממוצע

שיעור מהשכר

0

0

סה''כ

שכר

5,000

223

0

223

10,000

235

593

828

15,000

235

1220

1455

נתונים במשק

חצי שכר ממוצע במשק בשנת 2022

63,306 לשנה

5,275 לחודש

השפעת חוק פנסיה חובה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים נועד להסדיר את מצבם של העצמאים שיוצאים לפנסיה. לפני החוק, רבים מהעצמאים לא הפקידו כסף לביטוח פנסיוני, לכן הם הגיעו לגיל הפרישה ללא אפשרות לקבל קצבה חודשית, למעט הקצבאות המזעריות דרך ביטוח לאומי, ורבים מהם סבלו מקשיים כלכליים בהגיעם לגיל הפרישה.

בנוסף, בחוק החדש נקבעו תנאים למשיכת דמי אבטלה לעצמאים, נושא בעייתי שגרם ללא מעט נזק לעצמאים במהלך השנים, ובמיוחד בתקופת משבר הקורונה. החוק פנסיה לעצמאים נועד להבטיח קיום בכבוד לעצמאים המגיעים לגיל הפרישה מהעבודה, והמדינה מציעה הטבות מס משתלמות שכדאי לנצל כדי לעודד את העצמאים להפקיד לביטוח הפנסיוני ולדאוג לרווחתם הכלכלית בגיל הפרישה.

 

סנקציות על עצמאי שאינו מפקיד לביטוח פנסיוני

החוק קובע כי על עצמאי שאינו עומד בחובת ההפקדה לביטוח הפנסיוני יוטל קנס בסך 500 ₪, החל משנת המס 2018. המדינה שולחת התראה לעצמאים שלא הפקידו כסף לביטוח הפנסיוני לאחר בדיקת הדוח השנתי שהעצמאי הגיש לרשות המיסים.

היכנסו למאמרים נוספים

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה