פרה רולינג

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

פרה רולינג, באנגלית Pre Ruling, היא החלטת מיסוי מקדמית הניתנת על ידי המחלקת המקצועית ברשות המיסים בנושאים הרלוונטיים למס הכנסה, מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין. הליך זה נועד להקל על הנישומים בשאלות מיסוי המתעוררות במהלך עסקאות שונות. בעזרת החלטת המיסוי המקדמית, הנישום יכול לדעת בוודאות מהן השלכות המס בהקשר לעסקה שהוא מעוניין לבצע, בהתאם להוראות הקבועות מבחינת מיסוי.

בפקודת מס הכנסה, בחוק מיסוי מקרקעין וכן בחוק לעידוד השקעות הון, הוגדרו סעיפים המחייבים הגשת בקשה לפרה רולינג באמצעות הסדר בחוק.

 

מה זה פרה רולינג?

כאמור, הפרה רולינג הוא הליך של החלטת מיסוי מקדמית שעוגן בחוק בשנת 2005, באמצעות תיקון 147 לפקודת מס הכנסה. התיקון לפקודת מס הכנסה נועד להסדיר את הנוהל להגשת הבקשה הנוגעת להחלטות מיסוי מקדמיות, והתיקון נועד להסדיר נושאים רלוונטיים לנוהל זה כמו שמירת על חיסיון פרטי מגיש הבקשה.

כדאי לדעת כי ההחלטה המקדמית הידועה בשמה האנגלי Pre Ruling, היא למעשה החלטה של רשות שלטונית כלשהי בעקבות פנייה של אדם או תאגיד המעוניינים לבדוק מראש מה היחס של הרשות השלטונית לצעד או לעסקה מסוימת שמעוניינים לבצע. על פי רוב, הרשות השלטונית מחליטה לאחר מעשה, אך מצב זה מעמיד את האדם בפני חוסר ודאות והוא עשוי להתקשות לקבל החלטה נכונה ושקולה.

בעזרת השימוש הפרקטי בהחלטות מיסוי מקדמיות קל יותר לקבל החלטות נכונות ושקולות, להימנע מהפתעות לא נעימות ומהוצאה כבדה ולא מתוכננת כמו תשלום מס. רשות המיסים מפרסמת מעת לעת החלטות מיסוי מקדמיות במגוון סוגיות מס העולות לדיון תוך כדי ביצוע העסקה. החלטות המיסוי מחייבות את הרשויות השלטוניות ועליהן לפעול בהתאם לכך.

חשוב להדגיש כי להחלטות המיסוי המקדמיות יש משקל רב בוודאות העסקה, הפרה רולינג מאפשר לאדם או לתאגיד לצפות את השלכות המס הנוגעות לעסקה ולקבל החלטות מושכלות וענייניות. חשוב לזכור כי מערכת המיסוי בישראל מורכבת מאוד, ורק אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מסוגלים להתמודד עם מורכבות מנגנון המיסוי, תוך התייחסות נכונה גם להיבטי משפט העולים מהעסקה שמעוניינים לבצע. לכן, פרסום החלטות מיסוי מקדמיות על ידי רשויות המס בארץ הוא כלי חשוב ורב עוצמה המאפשר לאדם או לתאגיד להשיג את התוצאות הטובות ביותר לצרכיו העסקיים.

את הבקשה לפרה רולינג המופנית לרשות המיסים מגישים באתר המקוון, עדיף בעזרת רואה חשבון או יועץ מס. הבקשה חייבת להיות מפורטת, מנומקת ולכלול פרטים מלאים ועובדות נכונות על מנת לסייע לפקיד השומה לקבל החלטה בנושא ולפרסם את תשובתו.

 

פרה רולינג מהיבט החוק והמשפט בישראל

הליכי הפרה רולינג נהוגים רק בחלק מהרשויות השלטונית בישראל, ובהן רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, הממונה על ההגבלים העסקיים והרשות הפועלת מכוחו של חוק רישוי עסקים. לאורך השנים הרשויות השלטונית בארץ הציעו ופרסמו החלטות מקדמיות בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים ברשות ולא מתוקף חוק מחייב. השינוי המבורך החל במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, התיקון אושר בכנסת בחודש יולי 2005. לאחר האישור של המחוקק נוסף פרק שכותרתו החלטות מיסוי בפקודת מס הכנסה.

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה נועד להסדיר את נושא ההחלטות מראש בנושאי מס הכנסה, מס ערך מוסך ומיסוי מקרקעין. התיקון קובע כי אם המנהל נתן החלטת מיסוי מקדמית הוא אינו רשאי לחזור מהחלטתו, אלא אם התגלה כי לא נמסרו לו פרטים או מסמכים הדרושים להחלטה, או במצבים שבהם הנסיבות הקשורות לקבלת ההחלטה השתנו, וכן במצבים שנמסרו לו פרטים כוזבים, שגויים או מטעים.

בדברי ההסבר להחלטות המיסוי בפקודת המס מפורט כי החלטות המיסוי המקדמיות נועדו לסייע לאדם או לתאגיד להסיר את אי הוודאות בעסקות שונות במשק, למזער את הדיונים עם פקיד השומה בשלב שבו מבצעים שומה, ולמעשה להקל על המגזר העסקי ולתרום גם לאוצר המדינה ולהתפתחות המשק.

יש לציין כי כל רשות שלטונית בישראל כפופה לחוק, אך הסמכות לפרש את החוק נתונה בידי בתי המשפט בלבד, לכן החלטה מקדמית מראש אינה מחייבת את מערכת בתי המשפט בישראל, אך היא בהחלט מחייבת את הרשות השלטונית, לכן החוק קובע שהרשות השלטונית לא יכולה לחזור בה מהתשובה שהיא סיפקה לגורם שפנה אליה.

 

מתי ניתן להגיש בקשה להחלטת מיסוי מקדמית?

ניתן להגיש בקשה להחלטות מיסוי מקדמיות לפני ביצוע עסקה מסוימת, במהלך ביצוע העסקה או לאחר ביצוע העסקה. עם זאת, יש להגיש את הבקשה לפני המועד להגשת הדו”ח על פי הקבוע בחוק. אם מגישים בקשה הנוגעת לחוק מיסוי מקרקעין או להחלטות הקשורות לענייני מע”מ – יש להגיש את הבקשה לפני ביצוע העסקה.

הרשות השלטונית לא חייבת לדון בשאלות שיש עליהן תשובה ברורה או בעניינים שלא נוגעים לשאלות משפטיות או מיסוי. לכן, רשות המיסים מגבילה את הגשת הבקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מבחינת תוכן וגם מבחינת לו”ז, ויש מקרים בהם עדיף לקבל חוות דעת של מומחה הכוללת תכנון מס.

 

מה החשיבות והכדאיות של פרה רולינג?

מערכת המיסוי בישראל מורכבת ויש היבטים רבים כמו שיקולי מס והיבטי משפט בעסקאות שונות המבוצעות במשק. כדי להגביר את הוודאות בעסקה מסוימת ועל מנת לבדוק את כדאיות העסקה שמעוניינים לבצע, קיימת הצדקה להליך פרה רולינג לפני ביצוע הפעולה המבוקשת. הליך הפרה רולינג נפוץ בעיקר אצל תאגידים גדולים, ארגונים וגופים בינלאומיים, חברות הייטק מובילות ועסקים גדולים הפועלים גם בחו”ל.

הליך הבקשה להחלטות מיסוי מקדמיות מאפשרת לתאגידים ולכל הנוגע לעניין העסקה לנקוט בגישה שמרנית וזהירה יותר ולהימנע מבעיות העלולות להתעורר עקב העסקה, הן מבחינת חוק ומשפט והן מבחינת תשלומי מס, לרבות מס שבח, מע”מ, מס הכנסה ועוד.

הליך הפרה רולינג מאפשר לאדם או לתאגיד ליהנות גם מחיסכון בהוצאות ולבצע את הפעולה והעסק באופן מיטבי ויעיל כדי להשיג את התוצאות העסקיות הרצויות.

יודגש כי המעמד של החלטת מיסוי מקדמית זהה למעמד המשפטי של הסכם חתום בן הצדדים לעסקה, לכן רשות המיסים חייבת לקיים את הקבוע בהחלטה. יש לכך חשיבות רבה לנישום מאחר והוא יכול לבצע תכנון מס אופטימלי לצרכיו, להתנהל באופן שקוף מול רשויות המס, להימנע מחיובים לא צפויים, מביקורות ומחקירות מס, ובנוסף ניתן להימנע מפגיעה לא מתוכננת בתזרים המזומנים של העסק. בראש ובראשונה, הפרה רולינג מאפשר לאדם או לתאגיד לקבל החלטה מושכלת ולבחון את כדאיות העסקה מאחר ובאמצעות ההחלטה המקדמית יודעים מראש מה גובה המס הצפוי בעסקה, האם יש לשלם מס שבח ומיסים נוספים ועוד.

 

תהליך הבקשה

כאשר מתלבטים בנוגע לכדאיות עסקה או החלטה מסוימת מאחר ולא ברור מה יהיו תוצאות המס לאחר ביצוע הפעולה, כדאי להגיש בקשה להחלטת מיסוי מקדמית על ידי רשות המיסים. ההחלטה המקדמית משקפת את עמת פקיד השומה ורשויות המס הרלוונטיות לעסקה, וזאת בטרם מקבלים החלטה ומבצעים את העסקה.

להחלטות מיסוי מקדמיות יש משקל עצום וחשוב בוודאות העסקה, אחרת מסתכנים בנזקים עצומים ובהפסדים כספיים. הגשת הבקשה להליך פרה רולינג מחייבת ליווי משפטי מקצועי וליווי צמוד של רואה חשבון ו/או יועץ מס המתמחים בכל היבטי המיסוי ועוסקים בכך באופן שוטף.

את הבקשה הנוגעת להחלטה מיסוי מקדמית מגישים באופן מקוון באתר רשות המיסים, יש להיכנס לאזור האישי, אך ניתן לשלוח את הבקשה גם על ידי רואה חשבון או יועץ מס מייצג. בנוסף, יש אפשרות להגיש בקשה אנונימית כדי לקבל החלטה מושכלת הנוגעת למיסוי.

יש לצרף לבקשה את פרטי העסקה ומסמכים רלוונטיים כמו חוות דעת משפטית, תצהירים מאומתים, חוזים או טיוטות חוזים, אישורים חשובים, פניות קודמות לרשות המיסים אם היו ומסמכים נוספים. חשוב לשלם את האגרה ולצרף אישור על תשלום.

כמו כן, חשוב לתאר בטופס הבקשה את פרטי העסקה, להוסיף ניתוח מקצועי של האירוע, לפרט את היבטי המיסוי העולים מן העסקה ולפרט מהם הטעמים העסקיים הנוגעים לפעולה. בהתאם לצורך יש לצרף ייפוי כוח לגורם מייצג כמו רואה חשבון או עורך דין.

 

כיצד משרד רואי חשבון זיו שיפר יכול לסייע בתהליך הבקשה

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ הוא מהמשרדים הגדולים והמובילים בישראל, צוות המשרד כולל רואי חשבון מוסמכים ומנוסים, יועצי מס, מנהלי חשבונות ועוד. בכירי משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מכירים את מערכת המיסוי מבפנים ויש להם ידע עדכני וניסיון עשיר בתכנון מס ובהיערכות מקדימה ונכונה לקראת עסקה חשובה, תוך התייחסות מקצועית להיבטי מיסוי ומשפט. צוות המשרד מגיש את הבקשה ומנהל את הדיון מול רשויות המס, במקביל למתן ייעוץ וחוות דעת מקצועית ללקוח.

היכנסו לשירותים נוספים של המשרד זיו שיפר ושות’ 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה