פרצה במיסוי קרן השתלמות

רו”ח יורם שיפר מצא פרצה בחוק – מתוך כתבה שפורסמה בעיתונות.

רו”ח יורם שיפר ממשרד זיו,שיפר ושות’ – רואי חשבון מצא כי קיימת פרצה בחוק אשר מחייב את כל הרווחים הפיננסיים של הציבור במס.

כספים המופקדים בקרן השתלמות עד התקרה – פטורים ממס.

אם אדם יפקיד במספר בלתי מוגבל של קופות גמל כספים ,בכל אחת עד הגבול התקרה , הוא לא יחויב במס על כל ההפקדות הללו.

לדוגמא , נניח שהתקרה לקה”ל הינה 15,000 ש”ח לשנה – ונפקיד ל 10 קופות 150,000 ש”ח , נזכה לפטור על הרווחים של כל ההפקדות הללו מבלי שמס הכנסה יחייב אותן במס כי אין מנגנון שבודק את ריבוי ההפקדות לצורך חיובן במס.