רואה חשבון יורם שיפר בתוכנית המקצוענים בענייני ביטוח לאומי