שיחה על חריגות בחשבון הבנק ודרכים להתמודד איתן , ערוץ 10