תיקון 42 לחוק מע"מ

הוצאת חשבון עסקה לפני חשבונית מס

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

ב-21 במרץ 2012 הכנסת אישרה את חוק מס ערך מוסף (תיקון מס 2 42 והוראת השעה), התשע”ב-2012. באופן כללי, תיקון 42 לחוק מע”מ נועד להקל על העוסקים במשק הישראלי, ובמיוחד על העסקים הקטנים והבינוניים ועל היצרנים הקטנים אשר עונים על התנאים שנקבעו בתיקון זה, והחל מחודש אפריל 2022 הם רשאים לדווח על בסיס מזומן. התיקון מתייחס למועד שבו יש להוציא חשבוניות ולמועד שבו העוסק תובע מס תשומות.

ראוי לציין כי לפני התיקון בחוק מע”מ, וזאת על פי סעיף 47(א) לחוק, העוסקים חויבו להוציא חשבונית מס לפי דרישת הלקוח, במקום להוציא לו חשבונית עסקה. כלומר, במצב הקודם, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, למשל עוסק מורשה או עוסק פטור ובהם גם היצרנים הקטנים, נאלצו להוציא חשבונית מס לפי דרישת הלקוח בטרם קבלת התמורה, על כן הם חויבו בדיווח על החשבונית והם שילמו מע”מ לפני קבלת התמורה, לעיתים כמה חודשים לפני קבלת התשלום מהלקוח.

לאחר אישור התיקון לחוק, תוקן העיוות בחוק מע”מ שגרם לקשיים ולנזקים בעיקר עבור בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. חשוב לזכור כי לפני התיקון, העוסק היה חייב על פי החוק הקיים להוציא חשבונית מס לפי דרישת הלקוח, אך כעת דרישת חשבונית מס כתנאי מקדים לתשלום לעסק היא עבירה פלילית. מרגע כניסתו לתוקף של תיקון מס’ 42 לחוק מס ערך מוסף העצמאים העומדים בקריטריונים שנקבעו רשאים להפיק חשבונית עסקה או דרישת תשלום אחרת כמו חשבון חיוב, ובכך הם אינם צריכים לדווח על העסקה לרשות המסים והם יכולים לשלם את המע”מ רק לאחר קבלת התשלום מהלקוח.

עיקרי תיקון 42 לחוק מע”מ

מועד הוצאת החשבונית – לפני התיקון, החוק חייב את בעלי העסקים הקטנים והבינוניים להוציא חשבונית מס אם הלקוח דורש זאת, וכך העוסק לא היה יכול להוציא חשבונית עסקה שאינה חייבת בדיווח לרשות המסים, ולכן העוסק נדרש לשלם מע”מ לפני קבלת התמורה. במסגרת תיקון 42 הוסיפו את סעיף 47(א1) שמטיל איסור על הקונה לדרוש חשבונית מס מהעסק לפני התשלום בגין העסקה, אם מקבל השירות נדרש לדווח על בסיס מזומן למע”מ.

מועד החיוב בהוצאה החשבונית לפני התיקון היה על בסיס מזומן והתאפשר רק לבעלי מקצועות חופשיים כמו רופאים, עורכי דין ורואי חשבון, וכן לנותני שירותים קטנים שתיקון 41 חל עליהם. לאחר התיקון לחוק, הורחבה האפשרות לדווח על בסיס מזומן והיא חלה כיום גם על עוסקים קטנים במגזר היצרני. בעקבות התיקון, יש להוציא חשבונית מס תוך 14 ימים ממועד החיוב בין אם הוא על בסיס מזומן ובין אם על בסיס מצטבר.

מועד החיוב במס – הכלל החל על עסקת שירות הוא שבמועד קבלת התמורה יחול החיוב במס, כלומר לפי בסיס מזומן, למעט חריג של עוסק עם מחזור הכנסות העולה על 15 מיליון ש”ח שחייב בניהול פנקסים לפי תוספת יא. הכלל שחל על יצרנים קטנים הוא חיוב במס בעסקת מכר מלאי במועד מסירת הסחורה ללקוח (קונה), כאשר יצרן קטן בעל מחזור הכנסות עד 1.95 מיליון ש”ח המעסיק עד 6 עובדים, נדרש בדיווח על בסיס מזומן, כלומר במועד קבלת התמורה, ורק על הסכום שהתקבל.

מס תשומות – במקרה של עוסק שלא ניכה מס תשומות שהיה זכאי לנכות אותו על פי התקנות אשר לא ניהל ספרים כדין – יוטל עליו קנס כספי בשיעור של 30% ממס התשומות. סעיף 95 (א1) מתייחס לאי ניהול ספרים כנדרש בחוק.

יודגש כי התיקון לחוק אינו חל על נותני שירותים עם מחזור עסקאות שנתי מעל 15 מיליון ₪, יצרנים עם מחזור עסקאות שנתי מעל 1.95 מיליון ₪ המעסיקים מעל 6 עובדים, סיטונאים, קבלנים וקמעונאים עם מחזור עסקאות מעל 1.95 מיליון ₪.

תיקון חשוב והיסטורי המהווה מהפכה בחוק מע”מ

ראוי לציין כי לאחר אישור תיקון מס’ 42 לחוק המע”מ רבים מהעצמאים, ובמיוחד בעלי עסקים קטנים ובינוניים, התקשו להבין כיצד התיקון לחוק משפיע עליהם ומה עליהם לעשות בעסק. התיקון לחוק מהווה בשורה של ממש עבור העצמאים והיצרנים הקטנים אך במסגרת התיקון בוצעו שינויים נוספים בחקיקה, כמו הוספת סעיף 47(א1), סעיף 46(א) ונקבעו חריגים במסגרת סעיף 29(א1).

כדי להבין את תיקון 42 לחוק והשלכותיו על העצמאי, מומלץ לפנות למשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’. צוות המשרד יכול לסייע לכם במעטפת שירותים רחבה הכוללת ייעוץ וליווי צמוד, סיוע בניהול ספרי החשבונות והעסק כחוק, הגשת דיווחים בזמן לרשויות המס, תכנוני מס ועוד.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה