תכנון בטחונות מתוך הפעילות העסקית השוטפת

כחלק מכל תוכנית עסקית לצרכי מימון בנקאי, נדרש היועץ העסקי מעבר לחיזוי הדוחות הפיננסים להידרש לנושא תכנון האשראי והביטחונות. על בסיס הנתונים התזרימים, כגון תנאי תשלום לקוחות (כמות ימי האשראי הממוצעת ללקוח) ועל בסיס חיזוי המחזור העסקי וגידולו, יכלל המאזן הצפוי של העסק בתוכנית העסקית. מתוך צפי המאזן ניתן לתכנן את מבנה הבטחונות של העסק.

 

לדוגמא:
סה”כ החייבים במאזן הצפוי נכון לנקודת זמן כלשהי, 600,000 ש”ח. ע”ס הכרות עם סוג העסק וסוג אמצעי התשלום המקובלים, נחשב ונמצא שצפי ההתפלגות סעיף החייבים הנו:
50% מהחייבים הן מכירות בכרטיסי אשראי, שהן 300,000 ש”ח
30% מתוך החייבים הם שקים דחויים (סחירים) קרי 180,000 ש”ח
20% מתוך החייבים הם חשבונות פתוחים שהם 120,000 ש”ח

 

במו”מ ומתן מול הבנק המסתמך על התוכנית העסקית, ניתן להציע כבטחונות (למסגרות האשראי):

  1. שעבוד כרטיסי אשראי (שוברים מלקוחות) בסכום של 300,000 ש”ח, שהבנק יכול להעריכם כביטחונות לפי מקדם ביטחון של בין 90-100% כלומר בין 270000-300,000 ש”ח שווי ביטחונות.
  2. שעבוד שקים דחויים (סחירים) מלקוחות שאותם סביר שהבנק יקבל ב-75% משווים

כלומר בסכום של 135,000 ש”ח.

כלומר מבלי להציע בטחונות נזילים ו/או שעבודים של נכסי החברה (רכבים, ציוד, קרקע וכד’) נעריך תיק בטחונות של 135 + 275 = 400,000 ש”ח לפחות!
אז בפעם הבאה שאתם מגיעים למו”מ מול הנהלת הבנק לגבי תיק הבטחונות העסקי, המציאו תכנון משלכם לתיק הבטחונות כנספח לתוכנית העסקית.

 

הכותב: אילן גדריך, מקור המאמר business

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה