תכנון מס רווח הון

החל מיום 1.1.2007 עמד מס רווח הון על שיעור של 20% והחל מיום 1/1/2012 שיעורו עומד על 25%

לא אלאה אותך בתחשיבים של שיעורי מס רווח הון על פני השנים כי יש לכך חשיבות אבל כדאי לדעת שקיים הבדל משמעותי בין שיעורי המס על הכנסה רגילה לבין הכנסה מרווח הון.

הכנסה רגילה של יחיד עומדת על שיעורים שוליים המגיעים עד כדי כ – 50% עם ביטוח לאומי והכנסה רגילה של חברה הינה בשיעור של 25%).

ישנם מספר היבטים למספרים הללו.

א – סיווג הכנסה יכול לגרום לשינוי במס , כלומר אם הכנסה מסוימת תסווג כהונית , אזי שיעור המס בגינה יפחת , ויש לא מעט אפשרויות כאלה בעסקאות מסוימות.

ב – מימוש רווח הון במישור האישי ("רווח עד הבית") עדיף על פני מימוש רווח הון במישור החברה הואיל והרווח שימוסה במישור החברה , ימוסה שוב בדרכו אל המישור האישי.

מכאן רואים כי נושא שיעורי המס השונים מציע כר נרחב לתכנוני מס וכדאי לחשוב אם ניתן לסווג עסקאות מסוימות כהוניות או כאשר חושבים על סוג ההתאגדות יש לקחת בחשבון את שיעורי המס, לדוגמא – אדם מבקש לרכוש נכס מסוים , קיימת התלבטות אם לרכוש אותו במישור האישי בו ימוסה רווח ההון בשיעור נמוך או במישור חברה בו ימוסו הכנסות השכירות בשיעור נמוך יותר מהמישור האישי.